כותרות חמות :

עידן משיח בן דוד
עידן משיח בן דוד

עידן משיח בן דוד

ד"ר יאיר אנסבכר, יועץ במערכת הביטחון ואיש חינוך

 

אני נדהם לגלות כמה ציניות וכפיות טובה אני שומע ברשתות על הנס הגדול שהתרחש לנו השבוע. ‏השחצנים והכופרים פה יכולים להמשיך להתהולל ולהשתעשע ולסמוך על משענות הקנה הרצוץ שלהם, אבל המציאות היא שהאיראנים הפתיעו אותנו בתגובה רצינית מאוד, משמעותית הרבה יותר מזו משציפו לה פה בישראל, וכל הזלזול בעולם הזה לא ישנה את האמת הפשוטה ששוב היה לנו נס גדול והתגלו רחמים גדולים מאת ה'.

הדבר המתבקש הוא לכל הפחות לשאת עיניים לשמיים ולומר תודה. כן. תודה על שכל המתכת וחומר הנפץ לא נפלו עלינו ועל ילדינו. זה לא גשם, אתם יודעים.

תפיסת העולם הפרימיטיבית של חלק מהחילונים המודרניים פשוט אינה מסוגלת לקלוט שהא-לוהות מצויה גם בטילים, בתוך תוכי ראשי נפץ, בלב ליבן של המערכות ובעורקים האלקטרוניים של משבשי ג'י-פי-אס

כן, מזלזלים יקרים, יש טכנולוגיה, לשני הצדדים אגב, והניסים וההשגחה מתלבשים גם בה. תפיסת העולם הפרימיטיבית של חלק מהחילונים המודרניים פשוט אינה מסוגלת לקלוט שהא-לוהות מצויה גם בטילים, בתוך תוכי ראשי נפץ, בלב ליבן של המערכות ובעורקים האלקטרוניים של משבשי ג'י-פי-אס. א-לוהים הוא גם א-לוהי הלוחמה אלקטרונית וגם הבורא של הדלק המוצק.

אבל מבחינתם של האבודים כאן א-לוהים לא התבגר ולא התפתח מאז ימי הגן. הוא עדיין נראה כמו טל פרידמן (או מי שזה לא יהיה שגילם אותו) מהסרט 'זוהי סדום'. בגלימה מאובקת וזקן ארוך.

ובכן, יש לי חדשות, חברים, א-לוהים מבין דבר או שניים גם במערכות הגנ"א, גם בהסתברות סטטיסטית לפגיעות של מאות חימושים כבדים וגם בנזק ישיר ובנזק אגבי. והוא מנע מאיתנו את כל אלה, מנע מאה אחוז של מאות הטונות האלה של ברזל ואש, שלא פגעו בנו.

החילונות הלעומתית היא שהביאה עלינו את 7 באוקטובר, שלא התחיל ב-7 באוקטובר, כמובן. הא כיצד? בחוסר הבנתה את מלוא משמעותה של האמונה היוקדת והמעוותת בליבם של אויבינו המוסלמים הדתיים הקיצוניים ובמחשבת ההבל שלה שאפשר לכבות את אש השנאה הזאת במזוודות של דולרים מקטר ובהבטחות של שגשוג כלכלי ושקט.

ההנהגה החילונית הזאת כיזבה בהבטחת השקט והשלום משום שהיא כשלה להבין שהעם היהודי אינו עם ככל העמים ושאפה בכל מאודה לחיקוי מושלם של אומות העולם ללא שום מאפיין ייחודי או יהודי, מתעלמת מכך שיש לנו ייעוד ויש לנו עבר ייחודיים, מושא עוינות של אומות העולם עד שנמלא את התפקיד המיוחד שלנו.

***

אחרי שהגישה הזאת של 'אין עוד מלבדי ומלבד מרכבות הפלדה שלי' הובילה אותנו לסף אבדון היא עוד מעיזה להחציף פניה ולהאשים את א-לוהים. א-לוהים, שהציל אותנו ברגע האחרון משואה שנבנתה עלינו בהדרגה בעשרים ומשהו השנים האחרונות, שבהן המדינה והמטכ"ל שלה הזניחו כל ממד של הביטחון הלאומי שלנו, נתנו לחמאס ולחיזבאללה לצמוח פרא ולאיראן להשיג כל מה שהיא רוצה, הכול בעבור הבטחת הכזב לשקט מיידי ולעוד ליטרה של שכחה והתמכרות לכאן ולעכשיו.

א-לוהים ולא מדינת ישראל הוא שחיבל בתוכנית האיראנית לתקוף אותנו סימולטנית מכל עבר – חיזבאללה, חמאס, מיליציות ואיראן. הוא שנתן בליבו של סינאוור ימ"ש את המחשבה המטורפת שהוא צלאח א-דין המודרני וגרם לו לקפוץ ראשון, ווידא שחיזבאללה לא יצטרף אליו בשלוש השעות המכריעות ביותר שהיו פה מאז הוכינו על חטא 'כוחי ועוצם ידי' בשנת 1973. גם אז בחרו המנהיגים היהירים והחילונים שלנו לחכות למכה הראשונה של הערבים ולתת לדם יהודי להישפך כמים רק כדי שלא להצטייר חלילה תוקפנים ולמצוא חן בעיני אומות העולם.

א-לוהים ולא מדינת ישראל הוא שחיבל בתוכנית האיראנית לתקוף אותנו סימולטנית מכל עבר – חיזבאללה, חמאס, מיליציות ואיראן

הושע נא לשלוש שעות!

שלוש שעות, משש בבוקר עד תשע, היו חלון הזמן השחור שבו תכננו האיראנים להשמיד את ישראל. שלוש שעות שבהן היה האויב יכול להשמיד חלילה את המדינה באפקט משולב של הלם ומורא, לפגוע בבסיסי חיל האוויר ולהשמיד מטוסים בנק"ל על הקרקע, לשרוף ימ"חים, לשלהב מרד ערבי גדול ולתפוס אותנו עם המכנסיים למטה, נלחמים ברחובות באקדחים אישיים.

כל זה לא קרה. קיבלנו חלק קטן. נורא ואיום. הייתי שם. הייתי שם אף על פי שהזהרתי שוב ושוב בכל מקום, כולל מעל גבי העיתון הזה, את כל מי שלא רצה לשמוע בארבע וחצי השנים האחרונות שזה בדיוק מה שיקרה.

וכי למה שיקשיבו? אתה מאלה. משיחיסט מזוקן ובעל עיניים בורקות. אתה דתי. על פי חז"ל ובביאורים על פי תורת הסוד והחסידות וגם על פי תורת הגר"א כמו שריכז את הדברים תלמידו ר' הלל משקלוב בספרו 'קול התור', בתהליך שעם ישראל צריך לעבור בעולם עד הזמן שבו יגיע לתכליתו הרצויה המלאה יש שני עידנים שמתרחשים דווקא בארץ ישראל. העידן הראשון נקרא "משיח בן יוסף", ומקובל לזהות אותו עם הציונות. על פי חז"ל, יש רגע נורא שבו חייו של משיח בן יוסף נמצאים בסכנה של ממש. על כן תוקנו מגוון תיקונים לאורך השנים, בין השאר בתקופת האר"י, כדי שמשיח בן יוסף לא ייהרג.

אני חושב ש-7 באוקטובר היה התגשמותו של הרגע הזה. התפילות של כל הדורות אומנם עזרו, וניכו לנו הרבה על התנהגות טובה, אבל מבחינה מסוימת הציונות החילונית שהובילה את העם היהודי להקמת המדינה אכן מתה. כאמור, אילו הייתה פועלת ללא תקלות התוכנית האיראנית המלאה ב-7 באוקטובר, אז הייתה המדינה הציונית נחרבת.

כעת אנו ניצבים בפתחו של עידן חדש, אשר לא כדרכן של מלכויות חדשות בעולם אינו מנוכר למלכות הקודמת; הוא צומח ונבנה מתוכה ועל גבה. אנחנו מדברים על מלכות בית דוד.

אם אומנם משיח בן יוסף היה עידן המדינה הציונית החילונית, אזי משיח בן דוד הוא עידן של חיבור עמוק בין הארץ לעם בכוח זכות אבות, עיסוק מהותי בזהות היהודית, אשר תתגלה בכל ענף מענפי החיים. הוא חיים באמצעות האמונה היהודית בקב"ה א-לוהי ישראל, בזכותה ולאורה, אמונה בכוחותיו הייחודיים של עם ישראל וכמובן אמונה בקשר הנצחי ביניהם כפי שהוא בא לידי ביטוי בתורה ובמצוות.

הפחד מהעידן הזה גדול, אבל במידה רבה הוא התפתח לממדים כאלה בגלל חוסר הבנה וחוסר היכרות אמיתית עם אופייה המלא של היהדות האמיתית ובגלל חוויות קשות של מפגשים רבים עם יהדות חסרה, מעוותת ופגומה שמדגישה רק צדדים מסוימים ומתעלמת או דורסת צדדים אחרים מבחינות החיים.

היהדות ההרמונית מכילה ניגודים. יש בה שמאל וימין, חסד וגבורה, הוד ונצח, יש בה לחימה בלתי מתפשרת ויש בה ויתור ושלום. יש בה מקום לכל שאיפה, כישרון וכוח מכוחות החיים היוצרים, והיא ההפך השלם והמפואר מדכאנית ומצרת אופקים.

מה משיחיות של בן דוד עושה? היא עושה שלום. קודם כול בין בני העם הזה לבין עצמם, ואחר כך בינם לבין יהדותם. היא מתקנת ומסירה בזה אחר זה עיוותים ועוולות שנעשו בשם הדת היהודית ומחזירה את האמון הטבעי של העם בעצמו ובמסורת שלו. אחר כך היא אמורה לעשות שלום בעולם כולו, עולם שחלקו התנגד למימוש החזון היהודי-ישראלי הזה, שיכול להתרחש רק בארץ ישראל ובירושלים, שבגמר התהליך יואר בהרמוניה שתנבע מבית המקדש, בית תפילה לכל העמים.

 

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן