כותרות חמות :

שו"ת סמס – עולם קטן – נח
שו"ת סמס – עולם קטן – נח

שו"ת סמס – עולם קטן – נח

הפרדת גביעים בשבת

מותר להפריד מעדנים בשבת?

הרב אבינר: כן. אין איסור מוחק ואיסור מחתך, כי אינו מתכוון לזה אלא להקל את האכילה. ויש מחמירים. שמירת שבת כהלכתה בשם הגרש"ז אוירבך מתיר (ט יא. דלא כהגרי"ש אלישיב שאוסר. אורחות שבת א יא מ. אשרי האיש א שנד – מ"צ).

 

טבילה בים המלח 

האם אני יכול לטבול בים המלח?

הרב אבינר: עקרונית כן. אבל למעשה זה מסוכן.

 

מכונת גילוח 

שמעתי שמכונות גילוח אסורות, אבל הגר"ע יוסף מתיר?

הרב אבינר: הוא אומר (א) שהמגדל זקנו תבוא עליו ברכה; (ב) שמי שאינו יכול בגלל פרנסה או מחלוקת בבית, ומתגלח במכונה, יש לו על מה לסמוך; (ג) הוא מתיר רק בתנאי שלא יהדקו את המכונה אל עור הפנים כדי שלא ייעקר השיער משורשו. שו"ת יביע אומר ט, יו"ד י. אבל במכונות החדשות אי אפשר לעמוד בתנאי הזה. ועיין ילקוט יוסף הלכות כיבוד אב ואם פ"ט הערה לסעיף לב.

 

קריעה על גוש קטיף

האם הרואה בימינו את גוש קטיף בחורבנו קורע?

הרב אבינר: לא. (א) אינו מערי יהודה; (ב) חורבן פירוש שלטון גוי, וזה תחת שלטון ממשלת ישראל. שו"ע או"ח תקסא מ"ב ב (בשעת הגירוש עצמו פסקו רבני גוש קטיף שחייבים לקרוע, וכן נהגו הרבנים שהיו שם, כולל הרב. קום התהלך בארץ עט–פ – מ"צ).

 

קריעה על ערי יהודה בחורבנן

האם יש לקרוע על ראיית ערי יהודה בחורבנן?

הרב אבינר: לא נהגו. ספר א"י לגרימ"ט כב א (המועדים בהלכה שעא. הר הקודש שכה. חזו"ע תענית תלז. קום התהלך בארץ סי' א – מ"צ).

 

סלולרי בבית הכנסת 

סלולרי צלצל בבית הכנסת, כולם הסתכלו עליי, והצבעתי על בעל המכשיר שצלצל. זה לשון הרע?

הרב אבינר: יש לסמן: זה לא אני.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן