בלי שמחה לאיד Featured

1858526 790

 

יהודה סטולוב, אגודת המפגש הבין-דתי

 

תגובה על המכתב 'חרבם תבוא בליבם' ועל מאמר המערכת

 

הזדעזעתי למקרא דבריו של הרב דוד שנה, ובמידה פחותה אף ממאמר המערכת, בנוגע לפיצוץ בביירות. בזמן פרסום הדברים היה ידוע היטב שלא מדובר במחסן של חיזבאללה ושההרוגים והפצועים הרבים אינם דווקא אנשי חיזבאללה. לפיכך, הרי שלא מדובר במלחמת ה' באויבינו אלא באסון שאיננו יודעים את כוונת ה' שמאחוריו, הקורא ליחס של חמלה ואכפתיות ולא לשמחה לאיד.

 

הרב קוק זצ"ל לימדנו יחס אחר לחלוטין לגוי ואף לזה הנמנה עם עמי האויב: "כמו שאין אנו מכוונים הרס כללי לעולם ולאומיו כולם, כי-אם תקנתם והעלאתם, הסרת סיגיהם, וממילא יצטרפו בזה למקור ישראל, להשפיע עליהם טללי אורות [...] וזה נוהג אפילו באליליות, וקל-וחומר בדתות הנסמכות בחלק מיסודותיהן על אור תורת ישראל" (איגרת קיב). כמו כן כתב הרב במדות הראי"ה בערך אהבה על אהבת העמים כולם, עיינו שם.

 

וגדולים דברי הגר"א ז"ל: "ואת עשיו שנאתי – את הטפל לעשיו, אבל עקרו שהוא ראשו בהדי אבהן דעלמא גניז, ועל-כן 'ראיתי פניך כראות פני אלקים' אמר איש האמת יעקב איש תם, ודברו לא ישוב ריקם, ואהבת אחים של עשו ויעקב, של יצחק וישמעאל, תעלה על כל אותן המהומות, שהרשעה הנכרכת בטומאת הגויה גררה אותן, תתגבר עליהן ותהפכן לאור וחסד עולם. דעה רחבה זאת, ממותקת במתקה ודבשה של תורת אמת, צריכה להתלוות עם כל ארחותינו באחרית הימים, למחתם אורייתא בהיכלא דמלכא משיחא בהפיכת מרירא למתיקא וחשוכא לנהורא".

 

גם הרב צבי יהודה זצ"ל לימדנו במאמרו 'על הפרק' משנת תרע"ג: "אין לנו לאומיות שוביניית גרידא כשאר אמות העולם; לאומיותנו הלא היא תמיד גם קוסמופוליטית, תמיד גם אנושית-כללית וגם עולמית-כללית [...] לעולם היו לנו בפנימיות רוחנו יחסים קרובים עם כל העמים כלם, כל האנושות הגדולה, כל מרחבי ההויה".

 

וכשנתקל הרצי"ה בצאתו מהישיבה בכמה תלמידים מבית הספר הסמוך שפגעו בשני ערבים שעברו ברחוב כתב למנהל בית הספר: "מציאות העובדה הזאת, שהכאיבתני והעליבתני, כאמור, מחייבת אותי להעירכם על הצורך בשימת-לב חינוכית יתירה ומיוחדת לביטול אפשרויות שכאלה, גם מצד עצמה של תורת היהדות ומוסרה וגם מצד הערך המעשי היישובי והמדיני, של משמרת דרכי שלום ויחסי שכנים".

 

יהי רצון שנלמד מהצדיקים הטהורים להוסיף צדק, אמונה וחוכמה.

 

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם