לכבוד ראש ישיבת...

1858526 790

אין זו דרכו של הבעש"ט – תגובה ל"ירא שמים שמתקשה בלימודים, יש דבר כזה":

 

ר"ג

 

מניסיון, הדברים נכונים וצודקים מאוד. אולם לעניות דעתי היו כמה ניסיונות להקים ישיבות לבחורים נפלאים אלו וזה פשוט לא הלך. הפתרון היחיד הוא להקים כיתות (לחלשים בלימוד שהם חזקים ביראת שמים) דווקא בישיבות הטובות ביותר.

בני לא התקבל לאחת הישיבות המצוינות שבעבר הייתה בה כיתה כזאת אך היא נסגרה. ראש הישיבה טען שאין לו "כלים" להתמודד עם חבר'ה כאלה. ישיבה זו מתיימרת ללכת בדרך החסידות והבעל שם טוב. אני מצרף מכתב שכתבתי לראש הישיבה אך לא שלחתי מפני ש"מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע".


לכבוד ראש ישיבת...

בעקבות אי קבלת בני לישיבתכם רק בשל קשייו בלימודים (ולא ביראת שמים) תהיתי כיצד הנהגה זו מתיישבת עם ההצהרה שהישיבה הולכת בדרכו של הבעש"ט.

הנה מובא ב'ספר התולדות' (בעש"ט חלק א עמוד 69): "מאז הנחילנו ה' אלוקינו את תורתו הקדושה על ידי משה רבנו נתפלג עמנו לשתי כתות:

א. בני תורה בעלי שכל.

ב. אנשים פשוטים בעלי אמונה פשוטה.

עד מורנו הבעש"ט היו תלמידי חכמים ובני תורה בדלים מן היהודים הפשוטים, ובא מורנו הבעש"ט והראה הפלגת מעלתם של ישראל הפשוטים... בכמה וכמה עיירות הנה הרבנים ראשי הישיבות ותלמידי הישיבות היו בדלים לעצמם... והרחיקום מבתי הכנסת לחדר השני וכדומה, עד שבא הבעש"ט והשפיע מרוחו הקדושה לפרסם מעלתם של בעלי האמונה הפשוטה בישראל, ומאז נוכחו לדעת הפלאת מעלת ישראל שיהודי פשוט שבפשוטים יקר מכל יקר. ורבנו הזקן הסביר, תלמיד חכם יקר מאוד בעל מוח הנו קר ולעתים קרובות גם מקרר וצריכים זהירות. אנשים פשוטים הם בעלי אמונה ומידות טובות".


וכבר הובא במדרש (ויקרא רבה פרשה לד אות ד): "וכי ימוך אחיך, הדא הוא דכתיב (זהו שכתוב) 'רש ואיש תככים נפגשו, עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה'' . רש זהו רש בתורה, ואיש תככים זה ששונה סדר או שני סדרים. עמד רש עם איש תככים וא"ל השניני (למד אותי) פרק א' והשנהו - מאיר עיני שניהם ה', קנו העולם הזה והעולם הבא. עשיר ורש נפגשו עשיר בתורה רש בתורה, אמר אותו רש לאותו עשיר השניני פרק א' ולא השנהו, אמר לו מה אנא בעי מיתב ומתניתך במשקין או במאימתי, קרי ותני עם דכוותך (אמר לו: מה אלמד אתך? ב'משקין' או ב'מאימתי', כלומר מסכת ברכות  לך תלמד עם חבר'ה כמוך – "לי אין כלים להתמודד אתך") - עושה כולם ה', מי שעשה לזה חכם יכול לעשותו טיפש ומי שעשה לזה טיפש יכול לעשותו חכם".

זכותכם לקבל לישיבה את מי שלבכם חפץ, אבל לפחות אל תשלו את עצמכם ואת הציבור שזוהי דרכו של הבעש"ט הקדוש.


 

atarMbaolam

 

 

 

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם