שיחתן של עבדי אבות

pash 790

הרב יובל פרוינד

הציונות ושיחתן של עבדי אבות

חז"ל מזהים את האריכות היתרה שמוקדשת בפרשה לדבריו של עבד אברהם וקובעים קביעה מהפכנית: "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים". קביעה שאומרת דרשני – מדוע באמת שיחתו של העבד, שמשיח לפי תומו על עלילות השידוך, יקרה וחשובה יותר מהלכות שבת? מדוע עבדי אבות חשובים מן הבנים?

הרב קוק משיב שמדובר בהבדל איכותי. תורתם של הבנים היא אור יקר מאוד אבל אור קטן ומכווץ שכבר הצטמצם לכדי 'דת'; לעומת זאת תורתם של האבות היא אמונה גדולה שבה הקדושה מאירה את כל כוחות החיים: "שריד קטן מדבר גדול - הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. ניצוץ אחד מאור חיי האבות... הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצווה, של ההמשך המועתק מספיחי ספיחים של בנים - יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים" (אורות התחיה ז). יש כאן עיקרון חשוב. שריד קטן של האמונה השלמה הוא יקר לאין ערוך ממכלול מרשים של חיי אמונה שכבר התרחקו מן ההקשר המקורי והתלבשו במערכות הלכתיות ונורמות של התנהגות. מובן שהרב קוק אינו בא להקטין חלילה את תורתם של הבנים, אלא להתפעל ולהתפעם מאורם של האבות.

אבל הרב קוק לא נעצר שם. הוא מזהה בדורו ובעידן שאותו הוא פותח את אותו "שריד קטן מדבר גדול". הוא מזהה בשיבה לארץ ישראל ובתחיית העם ותרבותו את ההתפרצות של הרוח הגדולה שלא מוכנה עוד להיסגר אך ורק ב"פינת הדת". הוא מזהה בחוצפה החילונית שמבקשת בכוח את ההתפרצות של כל כוחות החיים את המלמולים הראשונים של שיחת עבדי האבות: "ושיחה זו היא מחיה דור אחרון באהבה מסותרת... נדחים הם האורים הקלושים, שרגא בטיהרא (כנֵר בצהרי היום), החוצפא מגרשת אותם - ובתוכה רוח ד' נוססת".הרב קוק ממתיק סוד ואומר: החוצפה מגרשת את תורתם של הבנים אבל בתוך התהליך הזוועתי הזה היא מפנה מקום ומובילה אל השיבה אל האבות, אל החזרה אל התביעה לקדושה, כזו שמתפשטת על כל תחומי החיים. החוצפה מכבה את הנר משום שהיא מרגישה שיש כבר שמש גדולה מספיק שאפשר להתחמם לאורה.

נסיים בדברי החיזוק שלו בסוף אותה פסקה, שתומכים בכל מי שרואה את מחזות הגירוש ולבם מתהפך בקרבם: "חזקו אל תיראו! אור משיח מתנוצץ, גאולת עולמים מופיעה מכל החרכים. מחושך הרשעה והכפירה המנוולת, הבזויה וחדלת אישים, בוא יבוא אור עליון, אשר יעמיד במרחב רגלי ישראל וירומם בכבוד קרן עם יודעי א-להיו".

 

 

 

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם