מקומו של המוסר הטבעי

pash 790

הרב אמנון בזק

השקפתו של רש"ר הירש בתחומים רבים הייתה איזון בין שתי תפיסות קיצוניות שרווחו בזמנו. אחד התחומים שבהם אפשר לראות מגמה זו הוא היחס למוסר הטבעי. בזמנו של רש"ר הירש רווחה בגרמניה תורת המוסר של הפילוסוף עמנואל קאנט, שדגלה בין היתר במוסר שמקורו באדם עצמו, העדיף על פני מוסר חיצוני, כגון מוסר שמקור הציוויים שלו הוא אלוקי. מן הכיוון ההפוך, בין שומרי המצוות התפתחה גישה שעל פיה אין מקום למוסר טבעי בכלל, ומקורו של כל המוסר הוא בצו ה' בלבד.

את שיטתו שלו, הממצעת בין שתי הגישות, מציג רש"ר הירש בפרשנותו (בראשית י"ח, כח-לג) ל'ויכוח' שבין ה' לבין אברהם לגבי השמדת ערי סדום, אם יימצאו בהן צדיקים. רש"ר מסכם את הנושא בהצהרה משמעותית ביותר ביחס למוסר הטבעי שיש באדם: "כל אותו דו-שיח, אם אפשר לקרוא לו כך, שבין אברהם לבין שופט כל הארץ - בו מעז עפר ואפר לפנות אל ה', על סמך חוש הצדק שבלבו, ואף הקדוש ברוך הוא מנענע לו בראשו לאות הסכמה, הרי הוא משמש ערובה נאמנה לאופיו הא-לוהי של אותו קול שבקרבנו, הטוען למשפט וצדקה. עם שאנחנו רק 'עפר ואפר' – יסודנו עפר ואחריתנו אפר – הרי לא הכול בנו עפר ואפר. בגוף עפר ואפר זה חי ניצוץ של בורא העולמים, והד לרוחו. אנושיות וצדק, וכל קנייני הרוח והמוסר של האנושות - קיבלו את אישורם הנצחי על ידי הד א-לוהי זה שבלב האדם; והרי הם מובטחים ועומדים מעל לכל תורות עפר ואפר של חכמה חומרנית".

על פי גישתו של רש"ר הירש, המוסר הטבעי השוכן באדם איננו עצמאי למעשה, אלא הוא ביטוי לרוח ה' השוכנת באדם, בבחינת 'יצר הטוב' השואף לעשיית צדק ומשפט. נטייה טבעית זו מקורה הוא חיצוני – בה', ובכך שונה השקפתו של רש"ר הירש מזו של קאנט, הרואה באדם יצור עצמאי לחלוטין. ברם, דווקא מתוך גישה זו רש"ר הירש מעצים את חשיבותו של המוסר הטבעי של האדם, ומדגיש את חשיבותו אפילו כשמדובר ב'ויכוח' עם הקב"ה. רש"ר הירש אמנם נאבק בגישות הרפורמיות שהדגישו את הצד המוסרי תוך התעלמות מהמחויבות לשמירת המצוות בפועל, אולם הוא עשה זאת לא מתוך שלילת המחויבות של האדם לפעול על פי המוסר הטבעי, אלא משום שהוא לא ראה במוסר זה את חזות הכול, ואין הוא בא להחליף גם את קיומה של מערכת של ציוויים חיצוניים שה' הטיל על האדם.

מאבקו של אברהם ייצג אפוא נאמנה את האדם המחויב מאת ה', מצד אחד, אך מצד שני ער למוסר הפנימי שבתוכו כחלק מרוח ה' הנטועה בו כבכל אדם, ולפיכך יכול היה לבוא בתביעה מוסרית גם כלפי הקב"ה.


 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם