איך זוכים להתגלות ה'? Featured

 2 reuven sason

בשבוע זה ימלאו שלושים שנה לרצח של רחלה דרוק הי"ד, בת דודתי היקרה, שנרצחה על ידי מחבל בן עוולה. ודברים אלו מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה

הרב ראובן ששון

הפרשה פותחת בהתגלות ה' לאברהם אבינו, ובדברי חז"ל אנו מוצאים שתי סיבות מדוע זכה אברהם להתגלות זו, האחת היא המסירות של אברהם לעשות טוב בעולם, והשנייה היא מסירות הנפש לה'. ניגע מעט בשתי הסיבות הללו.

הסיבה הראשונה להתגלות ה' לאברהם קשורה למסירות לעשות טוב בעולם. היא נרמזת במילים "וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם". כלומר מדוע "וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא"?כי "הוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם". לבבו וביתו פתוחים לכל ברואיו של הקב"ה. ודורשים חכמים: "פתח טוב פתחת לעוברים ולשבים" (בראשית רבה מח, ח). וכן הגמרא במסכת בבא בתרא (ז ע"ב) מלמדת שאליהו הנביא אינו מתגלה למי שיש לו מנעול בפתח ביתו. כי מי שאינו פותח ביתו ולבבו לאחרים, לא ראוי שייפתחו לו שערי שמיים ושערי ההשגה העליונה.

יש כאן יסוד גדול מאוד: כולנו מחפשים את המפתח לפתוח שערי שמיים, כולנו מבקשים את מפתחות התפילה, הפרנסה, ההצלחה, ההשגה הרוחנית ועוד. לפעמים בני אדם פונים בחיפוש אחר כל מיני סגולות וישועות, 'לפתוח את המזל' בשמיים. אולם מכאן נלמד עצה טובה שאומרים לנו חכמים: המפתח לשמיים נמצא דווקא למטה, בפתיחת שערי הלב אל הסובבים אותנו. כך אנו למדים גם מדוד המלך: "אֲנִי בְּצֶדֶק אֶחֱזֶה פָנֶיךָ". מתוך הצדקה שנתתי קודם התפילה זוכה אני להסיר את קיר הברזל שנפסק בין שמיים לארץ ורואה אני את פניך המאירים. לכן הורו חכמינו לתת צדקה לפני התפילה (בבא בתרא י ע"א), כי זה שער השמיים. וכמאמר חכמים (שבת קנא ע"ב):"כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים".

נלמד מדרכו של אברהם אבינו ונשכיל ונדע ששמיים וארץ הם דבר אחד, וכשאנו פותחים את לבבנו ואת ביתנו לבריותיו של הקב"ה אנו פותחים שערי שמיים. נפתח נא בנדיבות לב את פתחי ביתנו לברואיו של מקום, נפתח סגור לבבו ונכניס אליו באהבה את סביבתנו, ובכך נזכה שיתקבלו תפילותינו וברכת ה' תימשך עלינו ממרומים.

הסיבה השנייה להתגלות ה' לאברהם הייתה ברית המילה. וכך אומרים חכמים במדרש (בראשית רבה מח, ב): "'וְאַחַר עוֹרִי נִקְּפוּ זֹאת וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱוֹהַּ' (איוב יט, כו). אמר אברהם, אילולי שעשיתי כן מהיכן היה הקב"ה נגלה עלי – 'וַיֵּרָא אֵלָיו ה''". הזוהר הקדוש מלמד שבכל מעמד ברית יש התגלות ה' להורים: "מאן דקריב בריה לקרבנא דא זכי למחזי קוב"ה אנפין באנפין בהאי יומא". כלומר, מי שמכניס בנו לברית זוכה לראות את הקב"ה פנים בפנים באותו היום.

מדוע יש גילוי שכינה עצום וגדול בברית המילה? נראה לומר שהברית היא קשר, ביטוי לאהבה הגמורה ולדבקות העצמית שבין הקב"ה ועם ישראל. כי אין ביטוי אהבה גדול יותר מהמסירות הגמורה, דם ברית ומכאוב החיתוך, שהוא כקורבן. וכאשר מלמטה באים ישראל קדושים לבטא דבקותם ובריתם עם ה', אין שום ספק שמתעוררת האהבה הגמורה מלמעלה, כמים הפנים לפנים, והקב"ה מתגלה באורו ומאיר אור פניו, על הילד, על האב והאם ועל כל הנוכחים במעמד קדוש זה.

בשעה שיש נכונות כל כך עצומה מלמטה, על ידי האב ובנו, 'עוקד והנעקד והמזבח', ממילא מתגברת האהבה מלמעלה, והקב"ה מחזיר אהבה אלינו ומתגלה באורו הגדול.

גילוי שכינה זה מופיע בנשמות כל הנוכחים במעמד הברית ומהדהד בלבבותיהם לעורר את האהבה הפנימית ולחוש את הברית העצמית שיש בקרבם. לכן מעמד הברית איננו מעמד רק של הילד והוריו, אלא של כל העומדים שם. הברית הנחקקת בין הילד ובין ה' יתברך וכניסתו לכללות ישראל מעוררת את הברית החקוקה בכל אחד מהנוכחים. לכן יש התפייסות וסליחת עוונות במעמד הברית, כי אור האהבה שמתגלה מנקה את הלבבות של כל מי שבא לברית ומכוון את ליבו אל קדושת המעמד.

נראה שאם הברית מסבבת התגלות ה', קל וחומר שכל קדושי עליון שמסרו נפשם על קדושת השם מסבבים את התגלות השכינה וחזרתה לציון. "בדמייך חיי", הדמים שנשפכו בעם ישראל על שמירת התורה וירושת הארץ זיככו את המציאות וחשפו את הקשר הנצחי עם ה', ברית הקודש. ויהי רצון שבזכותם נזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם