איך להתמודד עם מבול? Featured

 2 reuven sason

 

בֹּא אַתָּה וְכָל בֵּיתְךָ אֶל הַתֵּבָה

 

הדרך להתמודדות עם מבול וטלטלות בחיים האישיים

 

הרב ראובן ששון

 

המבול הוא מצב של תוהו, כוחות מתגוששים ומתנגשים זה בזה. פעמים שיש לאדם מבול בחייו האישיים – טלטלות, שטפי מים רבים שמניעים אותו מצד לצד ללא מנוחה – והוא חש אבוד, עייף וחסר בסיס בחייו.

 

פרשתנו מלמדת איך מתמודדים עם מבול, מהן תכונות הנפש ודרכי העבודה הנדרשות לאתגרי החיים. תכונות הנפש הן התכונות של נח – צדיק, תמים ו'מתהלך עם א-לוהים' – ודרך העבודה היא הכניסה אל התיבה. נתבונן מעט בדברים אלו.

 

תכונות הנפש הנדרשות

 

ראשית, להיות צדיק – להביט לפי האמת. הצדיק קשור למידת האמת, כי צדיק הוא מלשון צדק, והצדק עניינו יישום האמת בחיים. האמת היא השורש החזק ביותר להתמודד עם מבול. כי עיקר כוחו של המבול, של כל הטלטלות בחיצוניות, הוא השקר – ליצור מצג שווא של נוכחות גדולה, נפח, רעש וצלצולים.

 

מידת האמת מבהירה את המציאות ומעמידה כל דבר לפי ערכו האמיתי והנצחי. היא כמחט חדה שמפוצצת בלונים מלאי אוויר וריק. מגמדת הבלים רבים, דיבורים ורעשים של בני אדם שנדמים כאילו הם גדולים ומרכזיים כל כך ומחזירתם למידותיהם הנכונות. מאידך, היא מחזקת דברים שנראים קטנים ושוליים שיש בהם הרבה אמת וקיומם לדורי דורות. היא ממרכזת את הנפש אליהם, לחשוב ולהתרגש מהם, ועל ידי כך להעצים ולהגדיל את מציאותם ופעולתם בליבו של האדם.

 

מעל הכול האמת מנכיחה את הקב"ה בחיי האדם, מחדירה היטב את שורש הכול, שאין עוד מלבדו. כשה' נוכח בחיי האדם הוא מתמלא ביטחון, מנוחת נפש ורוגע. כהגדרת בעל חובת הלבבות את הביטחון (שער הביטחון א): "אשר למהות הביטחון, הוא רגיעת נפש הבוטח והישענות ליבו על מי שבטח עליו, שיעשה לו הטוב ומתאים לו". זהו גם המסר מהפסוק "וַיִּסְגֹּר ה' בַּעֲדוֹ" (בראשית ז, טז). כי הצדיק בוטח בה', וממילא חסד ה' יסובבנהו. זהו השורש היסודי ביותר לא רק למצוא יציבות במבול אלא אף להרגיע את המבול עצמו.

 

לצוף על פני המים ולברך גם על הרעה

 

שנית, להיות תמים – להתחבר לשלמות. התמים הוא השלם. כיצד אדם יכול להיות שלם כשיש בחייו מבול גדול? אין זה אלא מכוח ההתחברות אל הפנימיות שעומדת בשלמותה תמיד בכל רגע ממש. כל החסרונות הם רק בחיצוניות החיים, אך הפנימיות שלמה. וכשיש מבול, חסרונות דוקרים ומטלטלים, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לדלג אל השלמות הפנימית, לחוות אותה, לחוש שהכול מלא וששום גורם חוץ לא יוכל לפגום בשלמות זו.

 

ממש כמו שהתיבה היא ממד אחר לגמרי מהמבול, ובשעת המבול נח ספון בתיבה, הוא וכל אשר לו וכל החיה אשר איתו, כך ייגש האדם לחסרונותיו ויביט בהם כמי שמביט על משהו שמחוץ לנפשו ולעצמותו, כאילו הוא מטפל בבעיה של מישהו אחר, שהוא אינו מתערבב בה כלל אלא ניגש ברוגע, יציבות וכוח לנסות ולעזור. בדרך זו יוכל אדם להתמודד אפילו מול הכלל שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים (ברכות ה ע"ב). כי בשעה שהוא מתכנס לנקודת עצמותו השלמה והתמימה הוא מוציא את עצמו מבית האסורים, כי העצמיות שלו איננה בכלא. רק החיצוניות כלואה, אך הפנימיות בת חורין. ואז יוכל לעזור לחיצוניות חייו מכוח החירות של עצמיותו הפנימית.

 

כל איש ישראל צריך לדעת שגם אם נפל אינסוף נפילות, הנשמה שלו חצובה מהיכלות עליונים, היא סוג אחר לגמרי של 'חומר', וכל נפילה חומרית לא תוכל לפגום בה. כמו שאוכל מקולקל יכול אומנם לפגום במאכלים אבל לא במנגינה מופלאה, כך גם בנפש האדם, הטוב שבאדם, הגרעין העצמי שלו הוא סוג אחר לגמרי של חומר מכל החולשות והפגמים. הטוב הוא א-לוהי, נצחי, מוחלט. והקלקולים הם ברואים שעתידים לחלוף.

 

ההבנה שיש כאן שני ממדים שונים באופן מוחלט מאפשרת לתיבה לצוף על פני המים, להיות מעל כל הגעש של המבול. כמו שמן, שאינו מתערבב עם שאר נוזלים, כך עצמיות האדם שלמה ומזוככת, מובדלת באופן מוחלט מכל החסרונות והפגמים.

 

שלישית, להתהלך עם א-לוהים, "אֶת הָאֱ-לֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ" – א-לוהים הוא מידת הדין, ולהתהלך עם א-לוהים זו הנכונות לקבל באהבה כל מצב נתון. להודות על כל מצב ולהבין שהכול לטובה. לדעת שה' עושה הכול, ואפילו בעת שיש דין צריך להודות לה'. לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה.

 

הקפיצה המהירה לרצות לשנות את המצב הנתון עלולה להחליש את הנפש, כי כל עוד המצב לא ישתנה, האדם מיוסר, שכן הוא ממוקד בציור השלם שטרם בא. כמו כן הוא אינו חווה את הטוב שגנוז בהווה, שמתוך החיבור אליו יוכל לקבל כוחות לשנות את מה שחסר.

 

נח קדם לאברהם. לפני מדרגת 'הליכה לפני א-לוהים', שהיא הרצון לשנות ולשפר, צריך להיות במדרגת 'הליכה את הא-לוהים', לקבל הכול באהבה, להרגיש נח במבול ולמצוא חן בכל מצב בחיים. מתוך קבלה פנימית והתיישבות עם המבול, בחינת "ה' לַמַּבּוּל יָשָׁב", אז יוכל האדם ראשית כל לשרוד את המבול, ולא זו בלבד אלא אף להשתלט עליו ולשנותו.

 

דרך העבודה – להיכנס לתיבה

 

מכאן ניגש לדרך העבודה, שבאה לידי ביטוי בכניסה אל התיבה. כדי להתמודד עם מבול צריך קודם כול לבנות תיבה. התיבה מתחמת, יוצרת אי יציב בתוך ים של טלטלות. כך יש לכל אדם בחייו עוגנים יציבים, ובמצב של ערבוב גדול שבו הנפש נוטה בטבעיות לנסות ולהתמודד עם הגלים הקשים, הוא צריך להתרכז במה שיציב ונכון בחייו. רק מתוך התיבה יוכל גם להמשיך ברכה וקווי מנוחה לתוך מציאות התוהו שמשתולל מבחוץ.

 

התיבה ממקדת במה שקיים, בטוב שישנו. כשהמחשבות וההרגשות גועשות והאדם חש שהוא במערבולת, הוא חייב לחדד מאוד את מה שיש לו, את הטוב שקיים, ולסמן אותו בצורה מוגדרת וברורה. ויתחם את התוהו מחוץ למוקד הפנימי של נפשו. תהליך זה הוא השורש ליציבות ולחוסן פנימיים.

 

אומנם יכול להיות שהמידות של התיבה יהיו קטנות מאוד ביחס לכל המבול ששורר במעגלי החיים, אבל כוחה של נקודת העצמיות היא באיכותה. העוצמה שגנוזה בנקודה הפנימית של האדם אדירה ויכולה להרגיע מבול שלם ואף לרפאו, ובלבד שתהיה חופשייה ומובדלת מהמבול הגדול. התיחום המבדיל בין העצמיות הפנימית ובין כל הקשיים שבחוץ קריטי כדי לתת דרור לנקודה הפנימית של האדם ולאפשר לה להתחיל להזרים כוחות חיים לאדם ולחשלו לקראת אתגרי ההשתלטות על התוהו ותיקונו.

 

התורה מדגישה את המידות של התיבה. יש כאן הוראה נפשית עמוקה: במצב של תוהו חובה להציב גבולות. הם יוצרים ביטחון ויציבות.

 

על האדם ליצור לעצמו סדר אפילו בחלק קטן מהחיים. זאת יעשה בכך שיקבע כמה קביעויות טובות ויתמיד בהן. הצעדים הקטנים הללו יתעצמו ומעגליהם יתרחבו עם הזמן ויכבשו שטחי תוהו, יעבדו שדות טרשים ויהפכום לגן פורח.

 

אפשר לסכם בדרך רמז שהמילה 'תיבה' היא ראשי תיבות – ת'מימות, י'שרות, ב'רכה, ה'ודאה. להיות תם, ישר, בחינת האמת, להתחבר לברכה הפנימית וגם לברך על המצב הנתון ולהודות לה' על כל דבר. מתוך כך נוצרת תיבה שצפה על פני המים, מתעצמת בתוכה פנימה, וכשמסתיים המבול נפתחת התיבה אל החוץ, ומתוך העוצמה שהתרקמה בה היא מולידה חיים לכל המרחבים שנחרבו ומחדשת אותם בהתחדשות מופלאה. וירח ה' את ריח הניחוח. שנזכה!

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

המחאה שלא תיכשל

  מאמר מאת יואל שילה

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם