איך נעשית התשובה? Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

על עשרת ימי תשובה נאמר "קראוהו בהיותו קרוב", ללמדנו שהקב"ה קרוב אלינו מאוד בימים אלו. הקרבה הזו באה לידי ביטוי בכך שהוא מגביר את אורו על הנשמות שלנו, ובכך נותן לנו את הכוח לשוב אליו. הרי זה כמשל של מגנט גדול שמתקרב אל מגנטים קטנים, ובכך מושך אותם אליו. כך הנשמות שלנו, הן חלק אלו-ה ממעל ונמשכות לה' כמגנט. ממילא, ההתקרבות של ה' אלינו בימי אלו נותנת בנו כוח עילוי גדול, עוצמה וגבורה פנימית שמאפשרים לנו להתרומם ולהיטהר, להזדכך ולהתקרב לה'. לכן צריכים אנו להזדרז בתשובה בימים אלו, שכן התשובה היא התנועה של האדם להתקרב לא-לוהיו.

על התשובה יש לשאול: כיצד היא נעשית? כיצד אפשר לתקן את העבר? הלא את הנעשה אין להשיב!

ההסבר לדבר נעוץ בהבנת פעולת התשובה ומהות המעשים. למעשה, אף על פי שהעוון הוא פעולה ומעשה, מכל מקום עיקר הפגם נעוץ ברצון האדם. כי הרצון הוא הכוח המניע למעשים, והוא הדבר העיקרי שמיוחס לאדם. דבר זה אנו רואים גם מבחינה הלכתית, שיש הבדל בין עבירה באונס לעבירה בשוגג ולעבירה במזיד. לכן אף שאת המעשה אי אפשר להשיב, עיקר נקודת החטא הוא הרצון של האדם שעמד ביסוד המעשה המקולקל. והרצון עדיין קיים ונמצא בתוך לבבו של האדם, ויכול האדם להתחרט ולעקור את הרצון המקולקל מתוך נפשו, ובכך יתקן גם את המעשה המקולקל, וכפי שאומר הרמח"ל: "עקירת הרצון כעקירת המעשה" (מסילת ישרים ד).

איך אפשר לעקור את הרצון? למעשה, אין האדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות (סוטה ג, א). כשהאדם חטא הוא באמת לא היה מחובר לעצמיותו ולרצונו האמיתי אלא נסחף אחר 'אל זר' שבגופו. וכאשר שב בתשובה, אזי מתעורר בו הרצון העמוק ביותר, כי התשובה נובעת ממעמקי הרצון שפנימיות הלב. ואז מתברר שבאמת האדם בעצמו לא רצה כלל בחטא, והסיבה שחטא היא מפני שהיה מנותק מעצמו ומרצונו האמיתי, והיה מנוהל מכוח משיכה חיצונית וזרה. כך מתברר שאפילו בזמן החטא האדם לא רצה באמת לחטוא, אלא היה כמו שוטה מבולבל.

התשובה היא מעין גילוי דעת, מחאה פנימית של הרצון כנגד המעשים הכעורים שנעשו בעבר, לצעוק ולהכריז שבאמת האדם אינו רוצה בהם. מכוח מחאה זו נעשה ניתוק בין רצון האדם ובין המעשה המקולקל. כל עוד לא עשה תשובה, הרי שהמעשה מיוחס לאדם ולרצונו, כי סוף סוף הוא עשה אותו והוא נושא באחריותו. אך כשבא לעשות תשובה, הרי שהוא מגלה את עומק רצונו ומודיע שבאמת כל המעשה בא משכבה חיצונית של הרצון, שנסחפה אחר אל זר שבגופו של אדם, וכעת כששב לדעתו ולחיבור אמיתי לעצמו, הרי שהוא מודיע שבאמת אין לו עסק עם הפגם ואין לו רצון בו. ובכך עוקר את רצונו, ומחזירו לקדושה. ועל ידי כך חלק הרע נופל כפגר מת. כי הוצאה ממנו נקודת חיותו שהוא רצון האדם.

זוהי סגולת הווידוי, שהוא פעולת מחאה נגד הרע. כשהאדם אומר 'אשמנו', הוא לא רק מתכוון לספר את הקורות אותו בעבר כמי שמספר סיפור, אלא הוא זועק, מוחה, מתחרט, ומביע בכך רצון נגדי, הלוחם ברצון הפגום שנהה אחר הרע, ומכריז בכל כוח שאין לו עסק עם החטאים ואין לו חשק בהם במאומה.

זוהי הרפואה הנפלאה שנתן לנו ה' א־לוהינו, לרפא את כל תחלואי הנפש, כל פגמי הרוח, מכוח הבעת הרצון, העוקרת את החיוּת מתוך הרע ומחזירה את האדם אל נשמתו, אל אור חייו, אל קדושת הא־לוהות המאירה בקרבו. ובכך האדם נעשה זך ומשוחרר, שמח ומלא חיים. כל עוד האדם לא עשה תשובה, הרי הוא כנשר אדיר שרגלו האחת קשורה בסד, משקולת אוסרת. שכן רצון האדם הוא אחד, ואם החלק התחתון שלו שקע ברע ובקלקול, הרי שכללות הרצון נמצא בכבדות, וממילא גם הרצון הטוב, לתורה ולקדושה אינו יכול להופיע בתעופת עוזו וגבורת הווייתו.

ועל ידי התשובה שובר האדם את השלשלות האוסרות את כנפי רוחו, ורצונו מעלה אבר כנשרים, בחידוש החיים, בחירות הרצון ובגבורת הקודש המופיעה בנשמה ביתר שאת לאחר התשובה, כי מעיינות הבינה נפתחו עליו, מקורי מקורות הנשמה ואורה. על זה אמרו חכמים שגדולה התשובה, שמגעת עד כיסא הכבוד.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם