השופר של הקב"ה Featured

 2 reuven sason

השופר שלנו והשופר של הקב"ה

 

הרב ראובן ששון

 

אנו מתקרבים לראש השנה, וראוי שנדבר מעט בעניינו, להכין עצמנו אליו. על כך נביא כאן מעט מתוך ספרנו החדש 'באור פניך – חגי תשרי', שיצא בשעה טובה השבוע מבית הדפוס:

 

יש מקום לבחון מהי מהות תקיעת השופר. מצד אחד משמע שתקיעת שופר היא יציאה לחירות, כך מצינו ביובל, שתקיעת השופר משחררת את העבדים, וכן בראש השנה, כמו בכל השנה, אנו מתפללים: "תקע בשופר גדול לחירותנו". אומנם מעיון בפסוקים אחרים משמע שעיקר מהות השופר הוא המלכת ה', כאומרו "בַּחֲצֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ ה'". כי זהו ביטוי להתגלות המלך, שמריעים לפניו בשופר. וכך ראוי לעשות ביום ראש השנה, שהוא יום המלכת עלינו. אם כן, מהי מהות השופר – יציאה לחירות או המלכת ה'?

 

עוד יש לשאול: במילים 'תקע בשופר גדול לחירותנו' משמע שה' הוא שתוקע בשופר. ואולם מפשט המצווה משמע שאנחנו הם שתוקעים בשופר, וכן הסברה אומרת, שהנתינים תוקעים לפני המלך, כאומרו "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך". אם כן, מיהו התוקע בשופר? ומהי המשמעות שה' תוקע בשופר לחירותנו?!

 

ראשית בדבר מהות השופר נראה לומר שהמובן הפשוט הוא המלכת ה': אנו תוקעים לפני המלך להורות על קבלת מלכותו ולקרוא לכולם לקבל עליהם מלכותו. ואולם המלכת ה' בעצמה יש בה הכוח להוציא את האדם לחירות מכל שעבוד. כי ברגע שקיבל עליו מלכות ה', הרי שמייד פקעה ממנו כל עבדות לכל גורם זר. קבלת מלכות ה' עלינו נוסכת בנו כוחות אדירים להכיר את גדולתו ורוממותו עד שלא יתיירא מאיש ולא ייחס שום כוח לנברא. כי כל הנבראים מקבלים חיותם ממלכו של עולם, ואין להשתעבד אליהם. מלכות ה' זוקפת את קומתנו.

 

כשאנו לוקחים שופר ומריעים למלכו של עולם אנו שוברים שלשלות השעבודים הזרים, משתחררים מכל החשבונות המרובים, מהפחדים ומהחולשות. כך בא איש ישראל, תוקע בשופר וממליך עליו את המלך העליון ברוך הוא, מכריז בכל עוז שה' הוא המלך, הוא מקור הכול ומנהיג את הכול, ואין עוד מלבדו. ההתעצמות הפנימית הזו בגדולת ה' נוסכת באדם כוחות אדירים של חירות מכל שעבוד ומעניקה לו גבורה פנימית לשלוט גם ביצרו הרע ולממש את אור נשמתו בחייו.

 

דבר זה רמוז בסוד הלכה שמובאת בגמרא: "אמר רבי יהושע בן לוי עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות". כידוע, התפילין הן קבלת מלכותו יתברך, כמבואר בשולחן ערוך בכוונת התפילין, שהיא לשעבד את מוחו ולבבו לה' יתברך. כאומרו "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כח, י), שאלו התפילין שבראש. עבד שבא לפני אדוניו והניח תפילין הראה בזה שהוא מקבל את עבדותו יתברך וא-לוהותו, ובכך ממילא יצא לחירות מאדוניו, כי ברגע שקיבל עליו מלכות ה' מייד התבטלה ממנו כל עבדות אחרת.

 

אם כן, קבלת עבדות ה' היא ממש פועלת את החירות. ואולם באמת יש לדעת שהחירות באה מלמעלה, מאת ה' יתברך. כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. דהיינו, בשעה שהאדם מכין לבבו לקבל מלכות ה', אז ה' משפיע בו שפע של גבורה ועוצמה המפוגג פחדים ונמיכות רוח, ומכוחם נשברות כל שלשלות השעבודים. בלי רוח ה' העליונה לא נוכל לזקוף קומתנו.

 

יתר על כן, בשעה שהאדם מוסר לבבו בנאמנות לה', אזי ה' יתברך אוספו באהבה ומגונן עליו, כדרך המלך העליון הדואג לכל עבדיו. כמאמר הכתוב "יראו את ה' קדושיו, כי אין מחסור ליראיו", וכן אנו אומרים בתפילת ראש השנה "אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא ייכשלו". כך קבלת מלכות ה' מושכת על האדם שפע ברכה עליונה המגוננת עליו ומצליחה את כל דרכיו.

 

מכאן נוכל גם לענות על השאלה מיהו אשר תוקע בשופר. התשובה היא שגם ה' וגם אנחנו. כי שני עניינים רמוזים בשופר, מלכות ה' והחירות, שהם פעולה מצידנו ופעולה מלמעלה. מצידנו השופר הוא של מלכות, "בַּחֲצֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ". וממילא ה' יתברך נענה לנו ותוקע בשופר גדול לחירותנו. שנזכה להמליך את ה' ולצאת במהרה לחירות עולם, אמן ואמן!

 

מתוך הספר החדש 'באור פניך – חגי תשרי'. 613 עמודים של הכנה רוחנית עמוקה ומאירה לימים הנוראים וחגי תשרי. לפרטים ולהזמנות: 0536240891 או בכתובת mhd.co.il

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם