סוד השלום העולמי Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

חיבורים מפרים, חיבורים הרסניים וסוד השלום העולמי

התורה אוסרת לנו כלאיים, שמשמעותם חיבור בין כוחות שונים ומנוגדים במהותם. כוח החיבור הוא עוצמתי מאוד, דוגמא לכך אנו רואים בחיבור איש ואישה, שמביא חיים לעולם. כל קיום העולם הוא בזכות החיבורים. ואולם, דווקא בגלל העוצמה שבחיבורים, צריך להיזהר מחיבורים שאינם נכונים. זה סוד הכלאיים, שהוא חיבור בין כוחות מנוגדים בתכלית, והזוהר הקדוש מלמד שמהות המושג 'כלאיים' היא מלשון בית כלא. היינו שהחיבור שהאדם מחבר בין שני הכוחות, אינו מפרה בין הכוחות המתחברים, כדרך חיבור איש ואישה, אלא חונק את שני הכוחות המתחברים, ממעט את צביונם ומדלדל את הטובה שיביאו לעולם. התורה אוסרת כלאיים, מתוך דאגה לשמירת הצביון של כל כוח, להוצאת שלמותו אל הפועל.

יש חיבורים שמביאים ברכה, ויש חיבורים שמפריעים לכל כוח להוציא את עצמו אל הפועל, ובכך בא מעצור לכוחות היצירה. דבר זה הוא הרס הבריאה. כי תכלית כל דבר להוציא כוחותיו ושלמותו אל הפועל, וכאשר מחבר האדם שני כוחות סותרים ומהופכים, שאין ביניהם השלמה הדדית, הרי שהדבר מוליד מעצור לכל כוח. משל לאדם שעשה שותפות עם איש שונה ממנו בטבעו, בהלך רוחו ובמטרות חייו, הלא יהיה הדבר למעצור גדול, מחסום לרוחו ולכוחותיו, ויחוש האדם כמי שנתון בבית כלא.

הכוחות שברא הקב"ה בעולם הם אדירים מאוד, והתביעה של כל כוח לצאת אל הפועל היא עזה ביותר. כך רואים אנו אצל בני אדם, שכל אחד חש רצון להתקדם, לממש את עצמו ולגלות את כוחותיו. הרב קוק זצ"ל מלמד (מוסר אביך ד ד) שתביעה זו בשורשה היא תביעה א־להית, כי הכוחות הם מעשה ידיו יתברך, והם חזקים מאוד, וצריך לנתב אותם שיצאו אל הפועל בצורה בריאה ולא לעצור את התפתחותם או לבטאם בצורה מעוותת.

הרע בעולם הוא למעשה כוח שנחסם מהמהלך הישר והטבעי לו, ולכן יצא אל הפועל בדרך מקולקלת והרסנית. כדוגמת אדם מוכשר, שנדחק לשולי החברה, ונופל לפשע ולהרס – ניכר שכל התסיסה שלו היא למעשה עוצמות של חיים, שמכיוון שלא מצא את מקומו בתוך החברה, נותבו הכוחות באילוץ לאפיקי רשע וקלקול.

כללו של דבר, אי אפשר לדכא את כוחות היצירה. הם ינועו אל שלמותם, לצאת אל הפועל. אך אם יחבר האדם אליהם כוח אחר, מנוגד ומחניק, יגרום בכך להופעת רע וקלקול. לכן, כמו שחיוני לחבר חיבורים מפרים, כך צריך להיזהר מחיבורים הרסניים.

זה סוד חטא עץ הדעת, שהוא ערבוב יסודות סותרים, שגרם להופעת הרע בעולם, וסיבב אחריו את הפיצוץ שבין שני ההפכים, שהם קין והבל. אילו לא היה חוטא אדם הראשון, היה העולם בא לשלמותו ביום השבת, ואז היו הכוחות כולם מסיימים את התפתחותם האישית כל אחד בצביונו, ואז היו מתחברים יחדיו אל השלמות האמיתית והכוללת. זה סוד "וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ" (בראשית ב א), שהוא לשון שכלול והתכללות. שכלול של כל אחד, וממילא התכללות כולם כאחד, בהתגלות אור התכלית ביום בשבת קודש. אך החטא גרם, ונפלו הכוחות, ונסוגו למצב גולמי שאינו מפותח. אז שוב נוצר הצורך להפריד, להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין חסד לדין, בין מים לאש וכל כיוצא בזה. הזוהר מבאר שהחיבור המקולקל של עץ הדעת היה שורש לחיבור ההרסני בין קין והבל, הרומז לכלאיים בכך שקין הביא צאן שהוא צמר, והבל הביא פשתן. ומאז האנושות מתגלגלת בהתכתשויות הבאות מתוך היריבות והדחיקה של איש את רעהו.

מכאן נבין שלפעמים דווקא ההבדלה היא זו שמביאה לברכה, ואילו נטייה שטחית לעשות 'שלום' בין כוחות מנוגדים, תוליד דווקא שפיכות דמים רבה.

כלאיים הותרו במקדש ובציצית. עומק העניין נעוץ בסוד מדרגת הקודש, שהוא שיאחד ויחבר את כל הנבראים אל התכלית הכללית של כולם. כי אמת הדבר, שה' ברא עולם אחד, שנועד להתחבר יחדיו בשלמות ובהרמוניה. אך דבר זה יעשה דווקא מתוך ההתקשרות של כל הבריאה אל מרכז החיים שלה, בבית המקדש. וזהו שאנו מתפללים בראש השנה – "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם". רק כך יכון השלום העולמי, מהאור הגדול שיצא מבית ה', ויאסוף אליו את כל חלקי הבריאה כולה, באהבה ובאחדות אמת. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם