אזהרות התורה למלך Featured

 2 reuven sason

מה אנו למדים מאזהרות התורה למלך ישראל

הרב ראובן ששון

בפרשתנו התורה מזהירה את המלך שיישמר משלושה דברים: ריבוי סוסים, ריבוי נשים וריבוי כסף וזהב. ונראה ששלושת דברים אלו כוללים את שורשי הסכנות הייחודיות שיש למלך, הממונה על עסק חיי העולם הזה. ומכאן נוכל ללמוד גם עלינו ממה אנו צריכים להישמר, ובייחוד בימי אלול ראוי לחזק עצמנו בתשובה ותיקון. לכן נתבונן במהות של שלושת הדברים הללו.

ראשית יש להבין: מה ראתה התורה להזהיר כל כך מריבוי הסוסים, ואף הביאה אזהרה זו בראשונה? עוד יש להתבונן, שלגבי סוסים התורה מבארת שהחשש הוא חזרת העם למצרים, וצריך להבין מה טמון כאן.

נראה לומר שהסוס יש בו מידה רעה של יוהרה וגאווה, ותכונת הגאווה מביאה לידי כפירה, והוא שמבואר שתכונת הסוס שהורג את אדוניו במלחמה. והרי הוא כעין כופר בעיקר, שפורק עול אדוניו מעליו, כי הגאווה מביאה לכפירה. ידוע שיש קשר והשפעה בין האדם ובין בעלי החיים, וריבוי סוסים ישפיע על תכונת נפשו של המלך, להגיס דעתו בגאווה ויוהרה, שעלולות להביאו לידי כפירה בעיקר. כי ההילוך בזחיחות וזקיפות קומה, בריבוי סוסים במרכבה, ישחית את הנפש ויביאה לידי גאווה וכפירה. על כן ציוותה תורה שלא ירבה לו סוסים, שלא יבוא לידי גאווה ומשם לידי כפירה.

מכאן יובן גם החשש של החזרת העם למצרים. מצרים הייתה מקום של גסות וגאווה, כמאמר פרעה "לִי יְאֹרִי וַאֲנִי עֲשִׂיתִנִי", ובכך בא לידי כפירה, כאומרו "לֹא יָדַעְתִּי אֶת ה' וְגַם אֶת יִשְׂרָאֵל לֹא אֲשַׁלֵּחַ". זוהי ערוות מצרים, שהיו בה עבודה זרה וכפירה בעיקר, והכול מושרש בגסות רוח ובגאווה. ריבוי הסוסים עלול להחזיר את העם למצרים גם במובן הרוחני, שיחזרו בנפשם למעמד הטומאה של מצרים, שהיא גסות וכפירה בעיקר.

ריבוי נשים הוא עניין פגם התאווה החומרית, שלא יימשך אחריה. ריבוי כסף וזהב עלול לפגום בערכי הרוח של האדם, שמתמלא תשוקה לכסף ונכסים וממון ורותם את חייו סביב מוטיבציה להתעשרות וריבוי נכסים. 'כסף' יכול לפתות ולעורר 'כיסופים' לעושר ונכסים, ויש בכוחו להפוך לגורם העיקרי המניע את חיי האדם ופעולותיו. ודבר זה הוא פגם, שכן אף שהכסף נצרך ויכול לעזור לאדם, לא ראוי שהכסף יהיה שאיפת החיים, אלא אמצעי לערכי קודש, צדק, יושר ומוסר.

אם כן, יש כאן למעשה שלוש מדרגות של פגם, האוחזות בשלוש בחינות האדם, נפש ורוח ונשמה. הפגם בתאוות הנשים הוא בבחינת הנפש, הצד החומרי שבאדם, כי הדם הוא הנפש, ששוקע בתאוות מרובות. וכבר נודע שתאוות העריות היא שורש כל התאוות הגופניות. הפגם בריבוי כסף וזהב הוא פגם בערכי הרוח, בכוח המניע את האדם ושאיפותיו, שבמקום לשאוף לערכיות ולמעשים טובים שואף הוא להרבות גבולו בממון ובנכסים. הפגם של ריבוי הסוסים הוא ניתוק מאור הנשמה, פגם בנקודת הגובה של האדם, בזיקתו לא-לוהים, שבא לידי גאווה וממילא לידי כפירה, כטומאת מצרים.

בתיקון כלל עם ישראל בארץ ישראל צריך לתת את הדעת על שלושה דברים אלו. להישמר מגאווה ומגבהות המביאות לידי כפירה וניתוק מאור הא-לוהות. וצריך להישמר מאיבוד עולם הערכים ומשקיעת רוח האדם ברדיפה אחר ממון ועושר, קריירה ומעמד חברתי, במקום שירים על נס את עולם הערכים הפנימי של מוסר וצדק, חיי משפחה, תיקון החברה בריבוי טוב ומעשים טובים. וכן צריך להישמר מהסתאבות בתאוות שפלות ובזויות, מהתמכרויות לכל מיני תאוות חושים, ובכללן אלכוהול וסמים וכל מיני דברים פסולים, וכן מנפילות בטומאת מראות אסורות, המשקיעים את האדם בתוך צואת גופו הנמוכה והורסים כל זיקה לרוח ולקדושה. ובכלל זאת להישמר מאוד ביחסי נשים וגברים במקומות עבודה וכיוצא בזה, כדי שלא יסור לבבו ממקומו, מיחס פנימי ונאמן בינו ובין אשתו, שהוא היסוד והתשתית לכל בניין מערכות יחסים מתוקנות באמת ואמונה.

התורה מזהירה זאת את המלך, ומכאן נלמד גם לבניין עם ישראל בארצו: מכוח שלושת הדברים הללו יכולים אנו לכונן בארצנו אומה מתוקנת ושלמה בכוחותיה. ועל ידי שלמות תיקון הנפש הרוח והנשמה תוכל השכינה להאיר עלינו את מלוא אורה, ונזכה להתגלות אור הא-לוהות בקרבנו כנשמה בגוף חי ושלם עם ה' יודעי א-לוהיו, אמן.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם