מקום התגלות נשמת העולם Featured

 2 reuven sason

 
המקדש – מקום התגלות נשמת העולם

 

הרב ראובן ששון

 

בימים אלו אנו מתאבלים על חורבן המקדש. כדי לכאוב באמת צריך להבין את גודל חסרונו, ולכן ניגע מעט בעניין המקדש ואורו.

 

קודש הקודשים הוא הלב הפנימי של המקדש, ובתוכו נמצא הארון, והתורה מצווה לשים את התורה בתוך הארון. דבר זה מלמד אותנו שהנקודה הפנימית ביותר של המשכן היא התורה. כל המשכן הוא מעין 'גוף' שלם כדי לקבל בתוכו את הנשמה, שהיא התורה. דבר זה הוא מפתח להבנת מהות המקדש, שכן הנקודה הפנימית ביותר של המשכן, שהיא התורה אשר בארון, היא השורש להבנת כל עניין המקדש.

 

למעשה, התורה היא הנשמה של העולם כולו, וזהו סוד 'אסתכל באורייתא וברא עלמא'. כל ההוויה כולה על כל פרטיה נבראה מכוח הארת התורה, והיא כמו גוף אשר נשמתו היא התורה. במציאות האידיאלית עתידה התורה להתפשט בכל ההוויה כולה, ומכל פינה בתבל יופיע אור ה' וכבודו. כך תהא הברכה מצויה בכול, כי הנשמה היא שורש החיות, וממנה באה הברכה לכל הגוף כולו.

 

במעמד הר סיני התגלתה השכינה בגילוי על עם ישראל מכוח אותה התרוממות פלאית, שעלו ישראל לגובהי מרומים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. ההתגלות הא-לוהית הגלויה על הר סיני הייתה בחינת יציאה מגבולות העולם הזה אל שורש הנשמה במקוריותה העליונה. זה היה האור הגדול של מעמד הר סיני.

 

ואולם כדי שהמציאות תוכל לקבל בקרבה את הארת התורה היא צריכה מרכז שיהווה מעין 'מוח' לגוף, וממנו יימשכו קווי האורה לכל איברי הגוף, שהם כל העולם כולו. כמו בגוף האדם, שהנשמה שורה במוח, והמוח ממשיך אור לכל האברים, כן הדבר בענייננו. התורה היא נשמת העולם, אך היא צריכה 'מוח' לשכון בו ולהאיר דרכו את העולם. במובן זה המקדש הוא המוח של ההוויה. בתוכו שורה אור התורה, ומתוך השראת השכינה במשכן נמשכת האורה לכל המציאות כולה.

 

וכך, לאחר מעמד הר סיני בא הציווי להשכין את השכינה בתוך העולם הזה, "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (שמות כה, ח). התורה והמקדש קשורים זה בזה, כי המקדש הוא המרכז שבו התורה מתגלה בעולם. לאחר התגלות הנשמה במתן תורה באה התביעה להופיע את אור הנשמה בתוך חיי העולם הזה ולבנות גוף שיוכל להופיע דרכו את ממד הקודש העליון, בחינת הנשמה.

 

כשם שיש קשר הדוק בין המוח לכל איברי האדם, ולכל איבר יש 'מרכז בקרה' במוח, כך המקדש עשוי דוגמת כל ההוויה כולה, ויש בקרבו שורש לכל בחינה ועניין שקיימים במציאות. זהו שאומר הכתוב "מִצִּיּוֹן מִכְלַל יֹפִי אֱלֹהִים הוֹפִיעַ" (תהלים נ, ב), היינו שירושלים כוללת את כל היופי העולמי, את כל הברכה והטוב שיש בכל המציאות. ומדוע – מפני שמשם בא השפע לכל העולם כולו, משם "אֱ-לֹהִים הוֹפִיעַ", "כִּי שָׁם צִוָּה ה' אֶת הַבְּרָכָה" (תהלים קלג, ג).

 

לאור זאת נבין שיש קשר הדוק בין שלוש בחינות אלו – התורה, המשכן והעולמות – והיחס בין שלושתן הוא כמו הנשמה, המוח והגוף. התורה היא הנשמה, שהיא השורש הרוחני העליון של הגוף כולו. היא רוחנית נאצלת, בת שמיים, שכולה אור א-לוהות עליון. העולם הוא בחינת הגוף, לגלות בקרבו את אור התורה, והמקדש הוא המוח שבגוף. כוחו של המוח הוא בחיבור הנשמה לגוף, בהמשכת האור הרוחני למטה, להופיעו ולגלותו ברבדים החומריים.

 

המקדש מנכיח את התורה במציאות, וממילא מחבר בין הבריאה כולה ובין שורשה הא-לוהי העליון. בלא המקדש יש קושי עצום בחיבור בין המציאות ובין התורה העליונה. במקדש נעשה החיבור בשלמות: מצד אחד היו בו זהב וכסף ונחושת וכל השפע והטוב שיש בעולם החומרי, ומצד שני כל זה היה גילוי ולבוש לאור הקודש העליון, וכל היופי החומרי התקדש בקדושת ה'. לא הייתה סתירה בין חומר לרוח, בין שמיים לארץ, אלא הכול נעשה אחד. בחסרון המקדש נדמה שהגשמיות והרוחניות צוררים זה את זה ונאבקים על השליטה במציאות. המקדש הוא מקום השלום והיופי המחבר ומאגד את הכול בתיקון שלם.

 

חסרון המקדש הוא חסרון הנשמה בעולם. ובאמת חיסרון זה הוא השורש לכל המכאובים שבכל תחומי החיים, כשם שסילוק הנשמה מהגוף, דהיינו המוות, הוא מסבב את כל הפסקת פעילות החיים בכל התחומים. מכאן נבין מה גדול וקשה הוא חסרון המקדש בתוכנו.

 

בתשעה באב אנו אבלים ובוכים על סילוק השכינה, ובכי זה עולה למרומים ומעורר את האהבה המסותרת עד שבמהרה נזכה לשמוח שוב בבניינה של ירושלים. "שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה". שנזכה במהרה בימינו, אמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם