התורה שתתגלה בעתיד Featured

 2 reuven sason

 

בנות צלפחד והתורה שתתגלה לעתיד לבוא

הרב ראובן ששון

מבואר בספרים הקדושים שקדושת ארץ ישראל מאירה אור גדול בנשמות עם ישראל עד שמתגלה הקדושה העצמית שבתוכם. ובאמת ידוע שישראל ואורייתא חד הוא, ונשמות ישראל הן אותיותיה של תורה. ותכלית מעלת עם ישראל בהיותו בשלמותו בארץ ישראל תהיה בכך שתתגלה התורה מתוך לבבנו, כאומרו "נָתַתִּי אֶת תּוֹרָתִי בְּקִרְבָּם וְעַל לִבָּם אֶכְתֲּבֶנָּה" (ירמיה לא, לב).

נראה שעניין זה נרמז בפרשת בנות צלפחד. פרשה זו עוסקת בנחלות ארץ ישראל, והיא התרחשה בסמוך לכניסה לארץ, שכל הדור כבר היו אותם שעתידים להיכנס לארץ ישראל. אנו רואים שפרשת בנות צלפחד נוגעת ביסוד עמוק – ההתעוררות הבאה מלמטה. בנות צלפחד מרגישות בלבבן הרגשה של אמת וצדק שמופיעה מתוכן פנימה, והן באות לפני משה ולפני הנשיאים וכל העדה. שוטחות הן את טענתן לפני משה, ומתוך ההתעוררות שלהן עומד משה לפני ה' בבקשת התשובה, והקב"ה מודיעו שאמת בפיהן של בנות צלפחד – "כן בנות צלפחד דוברות".

רש"י מלמד שטמון כאן יסוד גדול מאוד, וזו לשונו: "כן בנות צלפחד דוברות – כתרגומו יאות. כך כתובה פרשה זו לפני במרום מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה. כן בנות צלפחד דברת – יפה תבעו. אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו".

בדברי רש"י טמון יסוד עמוק: התורה כתובה לפני ה' במרום, ומשה רבנו בנבואתו היה רואה בראייה רוחנית, 'ראתה עינו', את התורה הכתובה במרום, ומתוך השגה עליונה זו היה מתנבא ואומר לישראל את התורה. כמשל מי שקורא מתוך הכתב ומדברו לאחרים. כך היה משה משיג בקדושת נשמתו את התורה הכתובה במרום ומביאה לישראל בנבואה. אך הנה יש פרשה מיוחדת מתוך התורה הכתובה במרום, שזכו בנות צלפחד וראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה, הקדימו הן את משה בהשגת אותה התורה.

כאן טמון עניין מופלא: לפי פשט הכתובים אפשר לחשוב שבנות צלפחד התעוררו לגשת אל משה מתוך תביעה פשוטה, שהרגישו את הקיפוח וביקשו גם הן לקבל חלק בארץ. נראה שאין התעוררות זו אלא ככל אדם שמרגיש מקופח בהרגשה טבעית פשוטה ומתעורר למחות על כך. אך רש"י מלמד שלא זו הייתה נקודת ההתעוררות שלהן. לא רק קיפוח טבעי עמד ביסוד הרגשתן ותביעתן אלא צפייה רוחנית נעלמת ש'ראתה עינן את הפרשה של התורה שכתובה במרום'. הייתה זו השגה של תורה, ומתוך ההשגה הא-לוהית הזו קמו ונצבו לפני משה. רוח ה' נוססה בקרבן, לחוש את האמת הא-לוהית. דבר זה לא היה מתוך נבואה, כדרך השגתו של משה, אלא מתוך הרגשת הלב הפנימית, של בנות ישראל הטהורות והצדקניות, שחשו את האמת של התורה מתוך עומק ליבן. ורש"י מלמד שבעומק נקודה זו טמונה השגה ממשית של תורה, של דבר ה' העליון. אך היה זה דרך הצינור שמופיע מלמטה, מתוך הרגשה טהורה, ולא מתוך הצינור השמיימי העליון, בחינת נבואת משה.

כאן טמון יסוד עמוק: למראית עין נדמה שהתורה באה 'מלמעלה' לעם ישראל. דבר זה עלול לגרום לפעמים למחשבות שהתורה מצמצמת את הרצון העצמי של האדם. ואולם הדבר אינו נכון– התורה חקוקה בעומק ההוויה של עם ישראל, כך שעומק הרצון העצמי שלנו זהה ממש עם התורה. ובמדרגות עליונות, שבהן האדם מחובר לקדושת נשמתו, הרי שהוא יכול להשכיל את התורה ממש מתוך עומק לבבו. כך הייתה מדרגת האבות הקדושים, שקיימו את התורה כולה מתוך שהאירה בפנימיות לבבם.

קדושת ארץ ישראל מגבירה ומאירה את הנשמות ומאפשרת לאור הפנימי שבהן להתגלות יותר ויותר, וממילא יכול האדם יותר לחוש את הזיקה העמוקה שבין התורה ובין עומק הלב שלו. מתוך כך עבודת ה' נעשית מתוך חיבור והזדהות, צימאון ואהבה. והשלמות הגמורה תתגלה לעתיד לבוא, לאחר שתוסר הזוהמה ועורלת הלב ותתגלה הנשמה בכל הדרה, עד שכל התורה כולה תופיע ממש מתוך עומק הפנימיות של עם ישראל. זהו שאמר הנביא: "נָתַתִּי אֶת תּוֹרָתִי בְּקִרְבָּם וְעַל לִבָּם אֶכְתֲּבֶנָּה... וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת אָחִיו לֵאמֹר דְּעוּ אֶת ה' כִּי כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְטַנָּם וְעַד גְּדוֹלָם נְאֻם ה".

ויהי רצון שנזכה שתהא התורה חקוקה בקרבנו פנימה עד שתתגלה מקרבנו כמעיין חיים היוצא מעומק חדרי הלב, אמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם