מהות פרה אדומה Featured

 2 reuven sason

 
המוות, ופרה אדומה המטהרת מטומאתו

הרב ראובן ששון

אומנם סודות פרה אדומה נעלמים מעיני כל חי, אך ננסה לגעת קצת במה שהוזכר בספרים לגבי פרה דומה, ובכך בהתבוננות על מהות המוות המתבהר לאורה:

פרה אדומה באה לטהר מטומאת המת. כדי להבין את טהרת הפרה צריך להתבונן במהות המוות. המוות נעוץ בחטאו של אדם הראשון, שבעקבותיו הוטלה זוהמת הנחש בגוף האדם (שבת קמו ע"א). משמעות הדברים היא שהגוף נעשה אטום ומרוחק מאורה וקדושתה של הנשמה עד שאינו יכול לקבל לתוכו את הארת הקודש. כך בשעה שהאדם מקיים מצווה או הוגה בתורה, אף שנשמתו טבולה באור וקודש, אין הדבר ניכר בגוף כמעט בכלל. הגוף נותר אטום, בלתי מתפעל מעוצמת הקדושה המבהיקה ומאירה בנשמה. קודם החטא היה הגוף מאיר בכל עת שהנשמה הייתה מתגברת בקדושתה, אך לאחר החטא מעכבת הזוהמה את הגוף מלהתקדש בקדושת הנשמה. הרמח"ל אומר שהמקום היחיד בגוף שנותר בו רושם מהמצב קודם החטא הוא הפנים, שזיו פני החכם מאירות מכוח אור תורתו.

גם נפשו של האדם נפגמה בחטא, זהו יצר הרע שניתן בנו. אך באמצעות עמל תיקון המידות וזיכוך הנפש זוכה האדם להסיר מזוהמת הנחש הזו. אף שקשה מאוד להסיר מהנפש את זוהמת הנחש באופן מלא, היו שזכו לכך, כדוגמת האבות הקדושים, שהמיתו את יצר הרע שבקרבם. לעומת הנפש, הגוף נפגם בחטא אדם הראשון בצורה כל כך עמוקה עד שאי אפשר להסיר את הזוהמה שהוטלה בו רק באמצעות עבודת ה' והתקדשות האדם. הזוהמה מושרשת בעומק הבשר, כך שאי אפשר להסיר זוהמה זו אלא במיתה.

מכאן לתכלית המוות – המוות שמביא להיפרדות הגוף ובלייתו בעפר נועד לעכל ולהסיר ממנו את הזוהמה האחוזה בו. המוות הוא תהליך של תיקון, כמו כלי כסף שהתערבבו בו סיגים, ובאמצעות היתוכו ניתן להסיר ממנו את הסיגים הללו. מכאן נבין שהמוות איננו קללה ונקמה שרירותית בגין החטא אלא תהליך ריפוי ותיקון לאדם.

בעומק העניין המיתה קשורה לסוד התשובה. מהות התשובה היא חזרה אל המצב המקורי. ה' ברא בריאה טובה, והחטאים והקלקולים נוצרים בגלל ריחוק מהטבע היסודי שממנו האדם נברא. כמאמר הכתוב, "אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱ‑לֹהִים אֶת הָאָדָם יָשָׁר וְהֵמָּה בִקְשׁוּ חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים" (קהלת ז, כט). האדם ביסודו ישר, רק מתוך התרחקות מהטבע האמיתי של בריאתו הוא מתחיל להתעוות ולהתפתל ולהסתבך בשלל חטאים וקלקולים.

נמצא שעיקר כוח התיקון נעוץ בחזרה אל הטבע המקורי של הבריאה, אל היסוד הבריא שעליו נברא האדם. וזוהי בדיוק המיתה – חזרה אל השורש המקורי שממנו נוצר האדם, "כִּי עָפָר אַתָּה וְאֶל עָפָר תָּשׁוּב". האדמה דומה לאֵם, והאדם דומה לעובר שנחצב מהאם ונוצר ממנה. כך חזרת הגוף אל העפר היא חזרה אל נקודת הראשית, אל תחילת ההיווצרות של האדם, ובכוחה לחדש את האדם בצורה חדשה ומתוקנת. דומה הדבר גם למקווה, שבו האדם כמי שחוזר להיות עובר במעי אימו, ועל ידי כך יכול להתחדש ולהיטהר.

מכאן לסוד אפר הפרה: פרה אדומה מטהרת מהמוות, וממילא יובן שהיא פועלת לתיקון חטא האדם הראשון, שכן אי אפשר לטהר את המוות אלא בתיקון שורשו. וכיצד נרמז תיקון השורש בתהליך פרה אדומה? שרֵפת הפרה רומזת על חזרת הגוף אל העפר, היא רומזת לתהליך התיקון של הגוף – חזרתו לשורשו, להיות עפר. לאחר מכן אפר הפרה מבטא את האדמה שממנה נוצר גוף האדם, אדמה טובה בלא זוהמת החטא. מכאן ניגש הכוהן לערב את האפר במים חיים. כך היה גם ביצירת האדם, שהקב"ה השקה את פני האדמה וגיבל את עפרו של האדם, כמבואר בתורה. הרי לנו שנתינת האפר במים היא דוגמת תהליך בריאת האדם.

התורה מדגישה שהמים הללו הם 'מים חיים'. החיים באים מהמים, ומים חיים וטהורים טומנים בחובם את כוח החיות המתחדשת לאחר המוות. נמצא שהאפר עם המים החיים הם ה'חומר' המתוקן, שעבר את תהליך המיתה ויש בו ניצני חיים. הזָאַת אפר הפרה והמים על האדם רומזת על 'החלפת' החומר העכור בחומר מתוקן. יש כאן 'מעין תהליך' של מוות ותחייה, שנעשה אומנם בפרה, אך ההזאה על האדם מבטאת שכביכול גם האדם עבר תהליך זה ונטהר מהמוות.

לסיום נציין שמידות טובות ביחד עם דבקות בתורה הן כמו אפר פרה עם מים חיים. ובשילובן זוכה האדם להיות מלא רוח טהרה, חיות, שמחה וקדושה. שנזכה!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם