תרומה ומעשר Featured

 2 reuven sason

תרומה ומעשר – איכות וכמות, סגולה ובחירה
 

הרב ראובן ששון

 

פרשתנו עוסקת בתרומות לכוהנים ובמעשרות ללוויים, ויש הבדל ביניהם. התורה לא נתנה שיעור לתרומה שעלינו לתת לכוהנים, כך שמן התורה אפילו חיטה אחת פוטרת כל הכרי. וכן לא נתנה שיעור לחלה ולביכורים לכוהנים. לעומת זאת במתנות ללוויים מצינו שיעור מהתורה, שהוא מעשר, היינו אחת מעשר. והדבר אינו מובן, שכן אם המטרה של התרומות הללו היא לפרנס את הכוהנים כי אין להם חלק ונחלה בארץ, היה צריך לתת גם להם שיעור. מהי המשמעות של נתינת דבר זעום כל כך לכוהן, וכי יש משמעות לחיטה אחת מתוך שדה שלם?

 

נראה לומר שבאמת יש הבדל מהותי בין מתנות הלוויים ובין מתנות הכוהנים. באופן עמוק, התרומה, החלה והביכורים אינם מיועדים לפרנס את הכוהנים, כי אחרת הייתה התורה צריכה לצוות על שיעור. מטרתם היא לחשוף את ממד הקודש החבוי בתוך השדה של איש ישראל. כי קדושתם של ארץ ישראל ושל עם ישראל מתגלה גם בתוך הממד החומרי. והוא מעלת ישראל, שבאו לגלות את אורו יתברך שמו גם בעולמות החומריים ולחשוף א‑לוהותו יתברך אשר בכול משלה.

 

עניין זה מתבטא בבחינת הראשית, שהוזכרה בתרומה ובחלה ובביכורים וגם הוזכרה על מעלת ישראל, "קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לה' רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה". ישראל נמשלו לראשית התבואה. מה סוד העניין?

 

אם תביט בשדה תבואה, תראה שאפילו שדה אדיר ממדים יכול לצמוח מכוח גרעין חיטה אחד. וכן גרעין אחד של פרי יכול להוציא בסופו של דבר כרם שלם ופרדס שלם. נמצא שבתבואה ובפירות אנו רואים יסוד עמוק של ריבוי הבא מתוך נקודה שורשית אחת. וזה סוד בריאת העולם ואורם של ישראל: כל העולם כולו נוצר מתוך נקודה מהותית ושורשית אחת שהיא ישראל. ה' לא ברא הרבה נבראים נפרדים ומנותקים זה מזה בלי קשר ביניהם. מצד האמת, ה' ברא עולם אחד שיש לו תכלית אחת, וכל הנבראים קשורים לתכלית זו. הרי זה כגרעין אחד שממנו צומח שדה שלם. זהו אורם של ישראל, שהוא מבטא את תכלית הבריאה והוא אור אחד, שהוא שורש לכל העולם ולכל נבראיו.

 

אין שיעור לחלה לתרומה ולביכורים, כי משמעותם של אלו היא חשיפת ממד הראשית, שהוא ממד איכותי ולא כמותי, נקודת הקודש שהכול נובע ממנה. תכלית התרומה לא נועדה בשביל לפרנס את הכוהן אלא כדי להרים את הישראל ולחבר אותו אל השורש העצמי שממנו באה כל הברכה. מתוך מצווה זו מבין האדם את סגולת הקודש, שלמרות שהוא כביכול זעיר ונעלם כחיטה אחת בכרי שלם, הוא מקור הברכה כולה.

 

בניגוד לכוהנים ציוותה התורה לתת מעשר ללוויים בשיעור קבוע. ונמצא שהלוויים שייכים כבר לבחינה כמותית, וגם בכך יש מסר רוחני עמוק מאוד. למעשה יש לדעת שבחיי איש ישראל קיימים שני ממדים, הסגולה והבחירה. הסגולה היא יצירה א‑לוהית שגנוז בה הכול, הנשמה, סוד הראשית, שהיא כמו גרעין שהכול נובע ממנו. לעומת זאת הבחירה היא עבודת האדם להוציא מן הכוח אל הפועל ולגדל את הגרעין לכלל עץ. בלי עמל הבחירה ועבודתו הגרעין לא יצמח. ובוודאי יש הבדל עצום בין עץ אדיר או כרם שלם ובין גרעין יחיד. כך הוא ההבדל בין אדם שמימש את אור הסגולה שבו לבין מי שהותיר אותה כמוסה בצורה גרעינית.

 

זוהי נקודת ההבדל בין הכוהנים ללוויים. מבואר בספרים שהלוויים שייכים לטהרה, כאומרו "קַח אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְטִֽהַרְתָּ אֹתָֽם", ואילו הכוהנים לקדושה, כאומרו "קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵא‑לֹהֵיהֶם". קדושה היא עניין א‑לוהי, סגולת הנשמה, ואילו הטהרה היא פעולת האדם להזדכך, להסיר ממנו את הטומאה ולגלות בפועל את הנשמה בכל חייו ומעשיו. וזה תפקידם של הלוויים בישראל, לסייע לעם ישראל ולהדריכם ללכת בדרך הישר ולהוציא את כוחם אל הפועל. נמצא שהקדושה היא בחינת הסגולה, והטהרה היא בחינת הבחירה. עבודת הבחירה היא עניין כמותי, שצריך להרבות תורה ומצוות ולהתמיד במעשים טובים וישרים בכל רגע ורגע כדי לחשוף את האור האיכותי בכל מרחבי החיים הכמותיים. זה האור של הלוויים, סוד הטהרה, ולכן ציוותה התורה לתת ללוים מעשר, אחת מעשר. לעומת זאת הכוהנים חושפים את ממד הקודש החבוי מבפנים, ולכן התרומה אין בה שיעור, להורות על הערך האיכותי של הנשמה השוכנת בחדרי חדרים, שהכול נובע ממנה. שנזכה להתחבר לסגולת הקודש שבקרבנו ולגלותה בחיינו תמיד, אמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם