תיקון חטא המרגלים Featured

 2 reuven sason

הפרשת חלה – תיקון חטא המרגלים

הרב ראובן ששון

לאחר חטא המרגלים מופיעה פרשת הפרשת חלה. רש"י במקום מסביר את סמיכות הפרשיות בכך שהקב"ה גזר על ישראל להישאר במדבר ארבעים שנה וחלשה דעתם, ולכן בא וציוום על החלה כדי לחזק רוחם במצוות שיעשו בארץ, ובכך לבשר להם שבסופו של דבר יזכו להיכנס לארץ. אך יש לשאול מדוע ציווה אותם ה' דווקא במצוות חלה, הלא יש מצוות רבות שתלויות בארץ, והיה יכול לצוות אותן. נראה שיש כאן עומק גדול הקשור לתיקון חטא המרגלים.

מבואר בספרים (ראו ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, פרשת שלח) שעיקר חטא המרגלים היה בכך שלא רצו לרדת לעסוק בתיקון העולם הזה, כי ביקשו להישאר במדבר, שבו הונהגו הנהגת ה' העליונה, דור דעה, שעסקו בתורה בלי עסק החומריות, כי היו להם מן וענן ובאר, ולא רצו להיכנס לארץ ישראל הדורשת ירידה לעולם הזה לתקנו ולבררו בעבודת הבירורים בין טוב ורע ועמל האדם בתיקון החומריות.

אנו רואים שההבדל בין דור המדבר לדור ארץ ישראל התבטא בלחם, כי המן היה לחם מן השמיים, והיה כולו זך, כזרע גד לבן, בלי פסולת, כדרך כל מה שיורד מן השמיים. ולכן היה נבלע באברים. והמרגלים לא רצו לרדת לעולם שיש בו טוב ורע וחפצו להישאר ב'שמיים'. ובאמת אין זו המעלה העליונה אלא דווקא תיקון העולם הזה שנעשה על ידי ישראל מלמטה, הוא העניין העליון והנפלא שאין למעלה ממנו, והוא תכלית הבריאה, שיתקדש שמו של הקב"ה דווקא מתוך מעשיהם של ישראל בעילוי העולם הזה, שיש בו טוב ורע וצריך לזככו ולגלות בו את אור השכינה.

הלחם של ארץ ישראל אינו כמו לחם מן השמיים, שכולו זך, אלא הוא לחם שיש בו בירורים, אך באמת דווקא בו מתגלית מעלה עליונה, למעלה ממדרגת המן, והיא עניין החלה, הרומזת לקדושה הטמונה בלחם הארץ. ולכן דווקא לאחר חטא המרגלים באה התורה לצוות על החלה, כדי להורות לנו על המעלה העצומה של ארץ ישראל ועל הזכות להיכנס אליה, הפך ממחשבת המרגלים.

זה מה שאמרה התורה: "וְהָיָה בַּאֲכָלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ תָּרִימוּ תְרוּמָה לה'". הביטוי 'מִלֶּחֶם הָאָרֶץ' מדגיש את ההבדל בינו ובין לחם מן השמיים. מהלחם הגדל מן הארץ אנו מפרישים תרומה לה', והוא דבר שלא תמצא במן, כי אף שהמן היה יורד מן השמיים, מהקדושה שבמרומים, מכל מקום היה כולו חולין, ולא היה בו ממד של קדושה, בחינת חלה, שהיא חלק ה'. זו מעלת לחם הארץ, שאף על פי שיש בו טוב ורע והוא עלול להחמיץ, מכל מקום לאחר שיתקן אותו האדם ויכין אותו באחת עשרה מלאכות הפת תחול בו קדושה עליונה, סוד ראשית.

ודבר זה רומז לתכלית בריאת העולמות כולם, כמו ישראל, שנקראו 'ראשית'. כי דווקא בכך מופיעה התכלית הנחשקת שבעבורה ברא הקב"ה את העולם, שיתקדש שמו מלמטה על ידינו. ואף שלחם זה נראה כלפי חוץ נמוך מלחם מן השמיים, הרי זה דוגמת ההבדל בין נשמות בני אדם ובין המלאכים, שאף שבני אדם נראים קרוצי חומר ונפולי תאווה, מכל מקום הם מוסיפים חיל וקדושה במרומים, מה שאין בכוח המלאכים.

לכן מצוות חלה נכתבה לאחר מעשה המרגלים, כדי ללמד את ישראל את שורש הטעות של המרגלים, שמאסו בארץ חמדה, היינו בהנהגת הטבע ובסוד מעשי בני אדם, ורצו במעשה ה' העליון. אך הקב"ה בא ללמד אותם איזו קדושה עצומה חלה דווקא מתוך מעשי בני אדם, ואל נא יביטו על מראהו החיצוני של מעשה האדם אלא על סודו ומהותו הפנימית, שהיא פלאי פלאות מעשה ה', שמתקלס דווקא מתוך התחתונים, המלובשים בחומר ובגשמיות, ומקדשים שמו יתברך בעולם.

את החלה אנו מרימים מתוך הארציות, בדיוק ההפך מן המן, כי המן היה אור שנתעבה עד שנעשה חומר, ואילו את החלה אנו מרימים מתוך החומריות לממד של קודש, סוד "רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה". וסוד העניין הוא בחינת השכינה, שהיא האור הבא מלמטה, ממעשי התחתונים. הקב"ה מצידו משפיע אור ממרומים היורד למטה, כמו המן, ומצטמצם עד שמתעבה ונעשה חומר. ואילו ישראל פועלים להפך, והיינו שלוקחים את החומר ומעלים אותו בסוד אור חוזר עד ששב ונעשה אור, והוא כוחה של ארץ ישראל דווקא, כפי שמופיע בסוד החלה, המתרוממת להיות קודש. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

מצדד בממשלה החדשה

  מאמר מאת עמיחי אתאלי

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם