היום השמיני וסוד ספירת העומר Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

היום השמיני למילואים בא לאחר שבעת ימי הכנה של אהרן ובניו, כפי שמתואר בסוף פרשת צו שציווה משה לאהרן ולבניו להתכונן שבעת ימים ליום זה. את העיקרון הזה של שבעת ימי הכנה ליום השמיני אנו מוצאים גם בעבודת ספירת העומר, שאנו סופרים שבע פעמים שבעה ימים ומגיעים אל בחינת החמישים, השמונה. וכן ביובל. וכן אנו מוצאים במקומות רבים נוספים, וצריך להבין את עומק העניין.

כשאנו מתבוננים במספר שמונה אנו רואים שהוא רומז על העניינים שלמעלה מגבולות העולם הזה. גבולות העולם נרמזו בשבעה, כמו שמצינו במרחב הזמן הכולל שבעה ימים. וכן מרחב המקום, הכולל שישה קצוות: ארבע רוחות השמיים, ולמעלה ולמטה, ונקודת המרכז. למעשה, הגבול הוא שישה, והשביעי הוא נקודת הקודש שבתוך הגבול. כמו השבת, שהיא בתוך מסגרת הימים ומאירה בהם אור של קדושה, הבחינה השביעית מכוונת כלפי נקודת המרכז שממנה נמשכים כל ששת הקצוות. זו בחינת החיות הא‑לוהית הנכנסת לתוך מרחב העולם הזה ומחיה אותו. זו גם קדושת ירושלים היושבת בטבור העולם ואמצעיתו. הבחינה השביעית ממצעת בין האור העליון ובין ממדי העולם הזה.

למעלה מהשבע היא בחינת השמונה. הבחינה השמינית היא הממד שלמעלה מגדרי העולם הזה. היא רומזת על אור עליון שלגודל רוממותו אין מציאות העולם הזה יכולה להכילו. דבר זה מתבטא בעובדה שאין יום שמיני בשבוע. אין מתכונת הזמן יכולה להכיל אור עליון כל כך בתוך מסגרת הזמן. בחינת השמונה היא אור העולם הבא הנעלה ממסגרות הזמן והמקום של העולם הזה, והוא הכוח העליון שממנו שואבת בחינת השבע את כוחה להאיר בתחתיות ארץ. השבת, מעין עולם הבא, יונקת את כוחה ממה שלמעלה ממנה, בחינת השמונה, עצם אור העולם הבא.

עניין זה רמוז במה שמובא בגמרא (ערכין יג ע"ב) שכינור של מקדש היה של שבעה נימין, ושל ימות המשיח יהיה הכינור של שמונה נימין. שהמקדש מבטא את הקדושה שבתוך העולם הזה, ואילו לעולם הבא תתגלה הקדושה שלמעלה מהעולם הזה.

ניתן לומר שאור השמונה הוא עצם קדושת הנשמה, וכן 'שמנה' הוא אותיות 'נשמה', ואור השבע הוא התפשטות אורה להאיר אל הגוף. בהתפשטות האור יכולים להתרחש חולשה וצמצום. מה שאין כן בעצם קדושת הנשמה, היא לעולם תישאר בטהרתה ובקדושתה. ממילא, בשעה שאור הנשמה בעצמותו בוקע את כל ההסתרות ומופיע, הרי שכל המציאות כולה נטהרת מייד ושבה אל מקומה האמיתי והקדוש.

מכאן נבין את סוד שבעת הימים המכינים ליום השמיני. שבעת הימים הם מסלול של הכנה מלמטה למעלה. כדי שהקדושה העליונה תוכל לחול על העולם, צריך העולם לעבור מסלול של הכשרה וזיכוך. הקדושה איננה יכול לחול אלא על עולם טהור ומזוכך.

זה סוד מה שהורה משה לאהרן ובניו ששבעה ימים ישבו בפתח אוהל מועד. הפתח הוא בחינת כלי, להיות כלי פתוח אל אוהל מועד. הכניסה פנימה ממש אל אוהל מועד היא בחינת האור עצמו, האור העליון, ודבר זה חורג מגבולות יכולת האדם. האדם יכול לעמוד בפתח, לבוא כעני שואל על פתח, ובענווה פנימית יתעסק בתיקון עצמו בחרדת קודש וטהרת לבב. וכך מובא ששבעת הימים מכוונים לתיקון המידות, "כִּי שִׁבְעַת יָמִים יְמַלֵּא אֶת יֶדְכֶם". הידיים מבטאות את כוחו של האדם ובחירתו, שכן היד היא הכוח המוציא אל הפועל, וכל כוחו של האדם הוא רק בהכנה אל האור, אך השפע הוא מתנת שמים.

ואכן, לאחר שבעה ימים אלו באה הפעולה מלעילא: "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא משֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל". הקריאה היא הזימון לקרבו ולהשפיע בו שפע מלעילא. והיא ההתגלות העליונה של היום השמיני, שהופיעה לאחר שבעה ימים שבהם אהרן מתכונן ומשה בונה שבע פעמים את המשכן ומכין את העולמות לאורו, או אז הגיעה השעה להתגלות העליונה והשלמה בתיקון שלם.

ביום זה הגיעו ישראל אל תכלית מעלתם העליונה. הופעת אור התיקון, בחינת השמונה, באה לתקן את כל החטאים הקדומים שבמציאות. לפיכך אנו מוצאים מייד את עניין תיקון חטא העגל, שמשה אמר לאהרן לקחת עגל בן בקר לחטאת, עגל שמכוון לתיקון חטא העגל. כיוצא בדבר מובא בספרים שאף חטאו של אדם הראשון נתקן ביום עליון זה. ולכן ביוםזה הייתה שמחהגדולהכיום שנבראו בו שמיים וארץ.

גם בעבודת ספירת העומר אנו מכינים את עצמנו שבעה שבועות, ולאחר מכן ה' יתברך מתגלה עלינו באורו הגדול ומחדש את רוחו בקרבנו ומשפיע עלינו את אורו, שהוא התורה הקדושה. שנזכה!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם