הגאולה וברכת האילנות Featured

 2 reuven sason

 הגאולה, האביב וברכת האילנות
 

הרב ראובן ששון

על ראש חודש ניסן נאמר "שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' א‑להיך". מכאן למדו חכמים שהתורה מצווה אותנו לשמור שחודש ניסן יהיה תמיד באביב של תקופת החמה, וטמון בכך עומק גדול הקשור לגאולת ישראל ממצרים.

העבדות היא מצב שבו האדם כבוש ואינו יכול לגלות את האור שטמון בו, והגאולה היא שחרור מעול המעניק את היכולת לגלות את האור שטמון במעמקים, להוציא מהכוח אל הפועל את העצמיות. האור אומנם היה גנוז תמיד בעומק הנפש, אלא שהיה מכונס ועצור בפנים, והגאולה באה והולידה מהכוח אל הפועל את האור הזרוע בעומק.

חודש ניסן הוא חודש הגאולה של עם ישראל. החודש הזה לכם ראש חודשים. בחודש זה יצאו ישראל ממאסר מצרים, ואורם החל להפציע ולהאיר את העולם. החודש הזה מבטא את התגלות אורם של ישראל והופעתו בעולם. זוהי המשמעות של ה'חודש שהוא ראש חודשים' – התחדשות ולידה של כוחות החיים של עם ישראל.

האביב הוא הפריחה של הטבע, שהוא מעין 'גאולה' לטבע, שהכול מוציא מהכוח אל הפועל את האור שטמון בו. החורף הוא בחינת 'גלות' ושעבוד, שבו כל החיצוניות נידלדלה והכול מכונס מבפנים. באביב שב הכול לחיות, העצים פורחים ובעלי החיים יוצאים חוצה. השמש היא היסוד לכל מעגל החיצוניות, סוד דומם, צומח וחי, והאביב הוא בחינת הגאולה במעגל החיים החיצוני.

מכאן נבין את עומק הציווי להתאים בין ניסן לאביב – התורה מצווה אותנו לחבר בין גאולת עם ישראל לבין ה'גאולה' לטבע. שורש העניין הוא שבאמת אורם של ישראל הוא נשמת העולם כולו. כך מבואר בספרים הקדושים, שהשכינה, שהיא נשמת עם ישראל, היא שורש כל ההוויה, וכל העולמות החיצוניים הם בחינת לבושים לאורה וקדושתה. ישראל והעולמות נערכים כמו נשמה וגוף, וכל פריחת החיים שבחיצוניות, בחינת הגוף, נעוצה בפריחת החיים בפנימיות, בחינת הנשמה. הווה אומר הכוח לגאולה בחיצוניות, סוד האביב, הוא מתוקף גאולת ישראל, שהיא גאולת נשמת העולם.

הציווי להתאים בין הגאולות, להורות שאין אלו שתי מערכות נפרדות, ישראל והעולם. אין לטעות ולסבור שהחיצוניות עומדת מכוח עצמה, בלי שתקבל חיות מהפנימיות. לא כן הדבר אלא ברכת הכול תלויה היא בישראל, וכשישראל בשפל גם הפירות לוקים וגם האדמה שוממה והגשמים נעצרים, והכול לוקה ומידלדל. ולעומת זאת כשישראל מלאי אורה וברכה, סוד השפע בפנימיות, אזי הכול מצליח ומשגשג בכל מעגלי החיים.

ויש כאן גם לימוד חשוב בעבור הנשמה והפנימיות – האדם עלול לחשוב שאין לתורה שום עניין במרחבי החיים החומריים. כביכול הגאולה הרוחנית משמעותה התרכזות בתוכן רוחני מתוך הזנחת העולם הזה. כביכול המסר הרוחני מכוון לפרישות מהעולם הזה, למחיקתו ולאיפוסו. נדמה כאילו יש כאן מאבק בין שתי ישויות, בין הקודש לחול, וגאולת הקודש משמעותה הכרעת החול וביטולו. במובן זה נדמה שהזמן הטוב לגאולת הפנימיות הוא דווקא בחורף, בחולשה החומרית. כי אז הוא הזמן שאין לאדם טרדות וניסיונות חומריים, ויכול להגביר כוחו הרוחני הרבה.

לא כן התורה מלמדת אותנו, אלא אדרבה, הגאולה הרוחנית מתבטאת גם בברכה חומרית. כי אמת הדבר שהכול ברא לכבודו, והעולם החומרי הוא לבוש לעולם הרוחני, והשפע החומרי מיועד להיות כלי נאה בשביל לגלות בקרבו נשמת קודש עליונה. זהו המשכן, שהיה מלא בכל פאר הגשמיות, בזהב וכסף ונחושת, והיה כולו כלי לאור השכינה. המשכן הוקם דווקא בניסן, להורות על החיבור האמיתי והנכון, על השלום והברכה שבאים מתוך הקשר בין נשמת העולם לגופו, בין ישראל למרחבי ההוויה כולה, בין חודש הגאולה ובין אביב העולם.

הגאולה היא שלמות, ובשעה שהאדם עומד במעמד מתוקן, שבו הכוח הרוחני נגאל ממאסרו, אזי הוא זקוק לגדולה גשמית, כלי נאה להתגלות דרכו. זהו סוד חודש האביב, ההתאמה בין הרוחניות לגשמיות, שיש בה מסר כפול. המסר לרוחניות הוא שהקודש אינו צריך לברוח מהעולם אלא לשכון בו כנשמה בגוף, כי זהו כבוד ה' והדרו. והמסר לגשמיות הוא שאין חיים ופריחה אלא מכוח האור העליון, הנשמה, קדושת השכינה ואורם ישראל.

ועל כן גאולת עם ישראל היא בשורה לאנושות כולה, לבעלי החיים, לצמחים ולכל יצורי תבל. זוהי שמחת ברכת האילנות בא' בניסן – על ההנאה שברא ה' כדי ליהנות בהם בני אדם, שנבראו בצלם א‑לוהים ומגלים בחייהם את קדושתו ואורו יתברך. ויהי רצון שנזכה לגאולה שלמה בפנימיות ובחיצוניות, במהרה בימינו אמן ואמן!

מתכוננים לחג!

החג שלכם ייראה אחרת עם הספר 'באור פניך – הגדה של פסח', ביאורים וממדי עומק בהגדה של פסח ובמצוות החג, מאת הרב ראובן ששון.440 עמודים מלאים וגדושים בשפע של תורה עמוקה, בהירה ומתוקה על כל מצוות החג ועל כל ההגדה של פסח.להזמנות: 0536240891

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם