יראת שמיים משורש הר סיני Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

דבר ידוע ומפורסם הוא שבמעמד הר סיני זכינו לקבל את התורה. ואולם לא רק את התורה זכינו לקבל במעמד זה אלא גם זכינו שתיחקק בנו יראת ה' יתברך, שהיא אבן היסוד לכל עבודת ה'. יתר על כן, מהפסוקים מבואר שעיקר מטרת התגלות ה' עלינו בהר סיני היה בשביל שתקבע יראת שמיים בקרבנו. וכך אומר הכתוב: "וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל הָעָם אַל תִּירָאוּ כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם בָּא הָאֱלֹהִים וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל פְּנֵיכֶם לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ" (שמות כ, טו–יז).

עם ישראל מבקש ממשה שישמע את הדיבור הא‑לוהי וימסור אותו להם. אך משה בתגובה אומר להם שסיבת התגלות ה' הישירה אליהם נועדה בעבור "תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל פְּנֵיכֶם". הווה אומר, מצד מתן תורה היה אפשר שמשה רבנו יקבל את התורה מאת ה' וימסרה לבני ישראל, כפי שרוב התורה ניתנה באופן זה, על ידי התגלות ה' למשה, ומשה מסרה לישראל. אולם בשביל שתיחקק בהם יראת שמיים הם צריכים לעמוד במעמד הנורא הזה של התגלות ה' בצורה ישירה עליהם. הקולות וברקים וענן כבד וקול שופר הוצרכו בשביל להכשיר לבבות ישראל ליראת רוממותו יתברך.

הסיבה הבסיסית לכך שדווקא יראת שמיים צורפה למעמד מתן תורה היא בגלל שבלא יראת שמיים אין תורה, שכן עיקר תוקפה של התורה הוא מצד שהיא דבר ה'. אך בלא יראת שמיים אין שום יחס מיוחד בלב האדם לא‑לוהים, וממילא אין ערך מיוחד לדבריו. במובן זה, היראה נועדה בשביל התורה, כדי שהתורה תקבל את המשקל הראוי לה בתוכנו, אנו צריכים שתהא בנו יראת שמיים. יתרה מזאת, הן בפסוקים והן בחז"ל מבואר שהיראה אינה רק הכנה לתורה אלא היא התמצית והעיקר של התורה. וזהו שאומר הכתוב "הֵן יִרְאַת ה' הִיא חָכְמָה" (איוב כח, כח), ודרשו חכמים שהן הוא לשון אחת, להורות שהיא לבדה החוכמה.

מהי יראת שמיים ומדוע היא מרכזית כל כך? המהר"ל מלמד שהיראה היא יחס האדם לקב"ה, שהוא יחס בין עילה ובין מי שעלול ממנו. למעשה הקב"ה מחיה ומקיים את הכול, ואין לשום נברא חיות וקיום מבלעדיו. ונמצאו הנבראים כמו אלומת אור היוצא ממקור האור, שאין לאלומה זו שום קיום מצד עצמה. בשעה שהיסוד הגדול הזה חודר אל לב האדם, אז האדם חש שכל קיומו נובע מהקב"ה, ותודעת חייו היא כאותה אלומת אור. זוהי יראת שמיים – יחס האדם אל הא‑לוהים, כמי שמהווה, מקיים ומעמיד אותו בכל עת מהאפס הגמור. יותר ממה שהאדם חש את היציבות שהקרקע מעניקה לו צריך האדם לחוש ביחס לה'. דבר זה מוליד ביטול מוחלט כלפי שמיא, כי באמת אין לאדם שום ישות עצמית, וכל הווייתו מתחדשת תמיד מהמקור הא‑לוהי. מול הבורא צריך האדם לחוש כמי שאינו כלל.

הקשר בין האדם ובין הקב"ה אינו עניין צדדי, והוא אפילו לא רק דבר 'מרכזי' הנוגע בכמה עניינים חשובים, אלא הוא נוגע בעצם הישות והקיום של האדם, וממילא מקיף את כל חייו, כנשמה המתפשטת בכל אברי הגוף להחיותם. כשם שעצם קיום האדם הוא השורש והמקור לכל ענייני החיים, שהם כענפים וסעיפים של שורש זה, כך יראת שמיים איננה 'אחד התחומים' מבין כל תחומי חיי האדם. היחס לה', שהוא יראת שמיים, אינו אחת ממערכות היחסים שיש לאדם בחייו אלא הוא שורש הכול, וכל ענייני החיים הם ביטויים שלו.

יראת שמיים איננה 'תוספת' מעלה לאדם אלא היא עצם הווייתו השלמה. כך אנו אומרים בתפילת שחרית: "לעולם יהא אדם ירא שמיים". מדוע אנו לא אומרים בקיצור 'לעולם יהא ירא שמיים'? אלא שיראת שמיים משלימה את הוויית האדם, שכן מהות האדם השלם היא בהיותו מחובר אל שורשו. כמו שאי אפשר לנתק בין אלומת האור ובין הפנס, כי אין קיום לאלומה בלי הפנס, כן אי אפשר לצייר את מהות האדם בלא יראת שמיים, היינו בלא נקודת הקשר שלו לא‑לוהות, שהוא מקור חיותו.

לכן יראת שמיים היא שורש התורה והמצוות. ממש כמו שבלעדי מציאות ה' אין שום משמעות לתורה ולמצוות ולמידות הטובות, כן הדבר ביחס ליראת שמיים. יראת שמיים אינה פרט מתוך ערכי הקודש, כתפילה ומצוות ומידות טובות, אלא היא הנשמה של כל אלה.

שמחים לבשר על ספר חדש – 'באור פניך – הדור והגאולה' – מאת הרב ראובן ששון. מבט עמוק ובהיר על שלבי הגאולה בדורנו. יצא לאור במסגרת תוכנית 'קהילת הלומדים' מבית מלאה הארץ דעה. לפרטים ולהזמנות: mhd.co.il

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם