חינוך הילדים וברכת יעקב Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

בפרשה שלנו אנו רואים את הברכה שיעקב מברך את בניו באחרית ימיו. נראה שמברכת יעקב לבניו יש קריאת כיוון גם לגישה החינוכית של הורים לילדם. מבואר שיעקב אבינו בירך את בניו לפי הברכה השייכת לכל אחד, כאומרו "אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם", כי כל אחד נברא בסגולת נשמה מיוחדת לו, והברכה הגדולה היא בשעה שיגלה את האור המיוחד שלו.

העבודה העיקרית בחינוך דומה למלאכת זורע. באמת כל הכוחות כבר טמונים בילד, כמו הגרעין, אלא שהם גנוזים בכוח, וצריך להוציאם אל הפועל. הנקודה השורשית של הזריעה היא האמון והאמונה המוקרנים מההורים אל הילד. כך מלמדים חכמים: "אמונת – זה סדר זרעים" (שבת לא ע"א). האמונה היא למעשה ההתייחסות העמוקה אל מה שטמון בתוך הנפש, אל הפוטנציאל הגלום בה. הפוטנציאל איננו ניכר ברובד הגלוי, והאמונה היא שחושפת אותו. היא מתחברת לטמון במעמקים ומשדרת בעוצמה את נוכחותו. זהו כוחו של המחנך, שיודע לזהות את הטמון במעמקי נפש המחונך ועל ידי האמונה הברורה בקיומו מעניק את הכוח למחונך להתחבר לאור הפנימי שבו ולהולידו חוצה.

ההשוואה בין חינוך הילד ובין מלאכת הזריעה יכולה ללמד אותנו יסוד גדול מאוד בחינוך. פעולת הזריעה נועדה להוציא את הטמון בגרעין אל הפועל. כל התכונות העתידיות לצאת לאור כבר טמונות בגרעין, ותפקיד הגנן לטפל בגרעין כדי שכל מה שטמון בו יצמח ויופיע. אי אפשר להכתיב לגרעין איזה עץ יצא ממנו ואילו פירות יגדלו ממנו. הכול כבר טמון וחקוק מראש. כך גם בנוגע לאדם. עוד טרם ירידתו לעולם כבר נחקקה נשמתו באורותיה המיוחדים ובשליחות שהיא עתידה להאיר בעולם. ובירידתה לעולם הרי הכול כבר טמון וכלול בקרבה. התפקיד של ההורים אינו ליצור ולקבוע את תכונות הילד ואת כוחותיו אלא לסייעו להוציא את הטמון בו אל הפועל.

זהו עומק מה שאמר הכתוב "חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ" (משלי כב, ו). הדרך היא של הנער, לפי סוד נשמתו ואופיו העצמי, והמחנך צריך להיות קשוב למקום העמוק הזה שבילד ולכוון את פעולות החינוך בהתאמה לאופיו הפנימי כדי לגדלו ולפתחו. כמו הגנן, שלפי תכונת הגרעין מתאים את האדמה, כמות המים והדשן והחשיפה לשמש ולאקלים, כך גם בחינוך צריך להביט לעומק נפש הילד, ולפי זה לכוון את המזון המתאים לו ואת האתגרים שיעצימו את הטמון בקרבו.

הורים הסוברים שהילד בידיהם כחומר ביד היוצר חוטאים לאמת ושוכחים את השותף השלישי, שהוא באמת המרכזי והם רק שותפים לו. כך מבואר בספרים הקדושים (שער הפסוקים לאריז"ל פרשת וירא ועוד), שההורים נותנים בילד את לבושי הנפש, אך עצמותה ומהותה נוצרת ונחקקת על ידי המאציל העליון, הבורא ברוך הוא, שהוא הפעיל המרכזי בהוויית האדם ויצירתו. לבושי הנפש מסייעים לעצמיות להתגלות ולצאת אל הפועל ככישורים המסייעים לחלומות הגנוזים להתממש. אך הגרעין העצמי הוא אשר צריך לצאת לאור עולם.

למעשה ברכת יעקב היא שיהיו השבטים שלמים, וכל אחד בכוחותיו יגלה את אור ה' מתוך סגולת נשמתו. גם החינוך מכוון למטרה עליונה זו, שיהיה האדם שלם בכל כוחותיו ודבוק בה'. הגרעין העמוק ביותר של האדם הוא נקודת הא־לוהות שבלבבו, ובמובן זה פיתוח עצמיותו של האדם הוא סוד פיתוח דבקותו בה'. ודבר זה מתחיל מעבודת המידות, שיהיו דומות למקורו כענף הדומה לשורשו. כי הטבע העמוק ביותר של האדם, הגרעין הא־לוהי, יוצא אל הפועל במידות הטובות. כשהאדם טוב וישר, עדין ונאמן, אזי הוא נוהג בחייו על פי הנשמה הפנימית שבו, ומתוך טהרת מידות זו יוכל לבוא לדבקות בה', למעלות של תורה ומצוות, קדושה ואצילות. צלם הא־לוהים שבאדם הוא עומק מהותו, והוא מתגלה על ידי לבושיו, המידות הטובות הישראליות, שהן ראשית ושורש החינוך, כפי שאנו מוצאים שנקודת הראשית שלנו היא אברהם אבינו, שנשמתו חקקה בקרב כולנו את הלב הטוב, המבקש טוב לכול. זהו יסוד החיים שלנו, והאושר שלנו יהיה בכך שנגלה זאת בצורה שלמה ומאירה. שנזכה!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם