המעשה והדיבור Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

המעשה והדיבור – סוד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

ידוע הדבר שיהודה ויוסף רומזים על שני כוחות בעם ישראל, ושניהם קשורים לגאולה בסוד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אומנם מבואר שבשלב הראשון של הגאולה מופיע כוחו של יוסף, ואילו בסופו של דבר משיח בן דוד הוא המלך הנצחי של ישראל.

נראה לבאר דבר זה על ידי התבוננות בנקודה מהותית העולה משמותיהם. יהודה נקרא על שם הדיבור – "הַפַּעַם אוֹדֶה אֶת ה'". לעומתו יוסף היה כוחו במעשים, "וְרָב תְּבוּאוֹת בְּכֹחַ שׁוֹר", ושמו מעיד עליו שמוסיף והולך. וכך היה ניכר היטב בפעולתו במצרים. נמצא שניתן להתבונן על ההבדל ביניהם דרך ההתבוננות ביחס בין הדיבור ובין המעשה.

מבואר בספרים שהדיבור והמעשה הם שני לבושי הנפש העיקריים, ועל ידם היא מגלה את המחשבה הא‑לוהית. בבריאת העולם מצינו שהקב"ה ברא עולמו בדיבור, בעשרה מאמרות. והיינו שיש כוח לדיבור הא‑לוהי להיות ממש בחינת פעולה ומעשה, כי הדיבור ממשיך שפע א‑לוהות שפועל ועושה. ודבר זה הוא מעלתם העליונה של ישראל, שפועלים בעולם על ידי הבל פיהם ודיבורם. ובאמת זהו סוד כוח התורה שבישראל, שהיא בחינת הדיבור, שעל ידי דיבור זה ישראל מקיימים את העולם.

יהודה סבר שאין לישראל לעשות דבר אחר, כי יכולים לפעול הכול על ידי כוח הדיבור לבדו, כמו שהקב"ה ברא את העולם בדיבור, ואין אנו זקוקים למעשה כלל, ובוודאי לא למעשים ברובדי העולם הזה, שכוח המעשה ניתן לאומות, ועל זה נאמר "וְעָמְדוּ זָרִים וְרָעוּ צֹאנְכֶם", שהאומות יהיו בחינת נפש לישראל, ואנו נתייחד בסוד הרוח.

אך באמת דבר זה נכון רק בשלמותם העתידית של ישראל, ואולם עד אז לפעמים יש נפילות והדיבור נופל ממעלתו. ועיקר נפילתו הוא כשמתרחק מהאמת. כי כוח הדיבור הוא דווקא כשדובר אמת, ושמתרחק מהאמת הא‑לוהית ומדבר דברים בטלים מאבד כוחו.

במצב של נפילה זו והתרחקות מאור האמת האדם צריך למצוא את הסולם כדי לעלות אל האמת הא‑לוהית ולשוב אליה. והתיקון לכך הוא המעשים. הסוד הגדול של המעשים הוא שהם מקפלים באופן תמציתי את כל מחשבת ה' העליונה והאינסופית ומחברים אליה אפילו אדם נבער. זה סוד המצוות, שהאדם העושה מעשה מצווה מתחבר לכל העמקות הא‑לוהית שבה. נמצא שיש במעשה נקודת קודש עצומה, שהיא כללות כל התורה שמתמצה בה, מה שאין בלימוד התורה, שהוא לפי השגת האדם. ובמובן הזה המעשה מחבר את האדם לאור המקיף, שהוא מחשבת ה' העליונה, והלימוד מחבר את האדם לאור הפנימי, שהוא מחשבת ה' המושגת לאדם. החיבור לאור המקיף הוא סוד החלום, שהוא התבטלות המחשבה המודעת של האדם והתקשרותו אל האור שממעל לו. לכן יוסף, שסודו מעשים, היה בו סוד החלום, שהוא המחשבה הכמוסה הגנוזה במעמקים. שבשעת הנפילה באים המעשים ומחברים אותנו עד מרומי מרומים. והוא סוד ד' אמות של הלכה שנשתיירו בגלות, היינו קיום ההלכה, שהוא חיבור של האדם אל האור המקיף.

במשך כל הגלות היינו כחולמים עם ד' אמות של הלכה. ועל ידי כך נקשרנו אל מחשבת ה' גם בלי שחיינו מוארים באור הדעת וההשגה, אלא על ידי הקישור המעשי. וזה סוד משיח בן יוסף, שהוא הכוח המעמיד של האומה כולה לאורך כל הגלות כמבואר בספרים. ולא זו בלבד, אלא גם בבוא עת הגאולה עדיין אי אפשר לאורותיה להתגלות במחשבתנו הגלויה מחמת קטנות הגלות, ולכן היא נולדת בהתחלה כדחיפה מעשית שיש בה חלום עמוק שאינו מובן. והחלום הזה בהיר דווקא לאנשים דוגמת יוסף, שיודע לחלום ולצייר את העתיד הנעלם, ובכך הוא מושרש באור המקיף.

ואומנם בהתחלה אי אפשר למציאות להבין את סוד המעשה, כי רובד ההשגה הגלויה נמצא בצמצום, ולכן אינו מתגלה בדיבור והסברה. אך עם הזמן תלך המציאות ותתקדם עד שתוכל להופיע גם ברובד הדיבור, וזה סוד הקדמת משיח בן יוסף למשיח בן דוד, שבהתחלה יש חלום נעלם, והוא מופיע דווקא בכוחות המעשיים, אך עם הזמן תתבהר הדעת, ועם ישראל ילך יותר ויותר ויבין את המשמעות העמוקה של גאולתו, ויבוא הדבר לרובד הדיבור וההסברה, והעם כולו יראה אור גדול בדעת ה' השלמה שתופיע עלינו בהופעת אור משיח בן דוד במהרה. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם