שורש האדם – טוב גמור Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

מלחמת יעקב ועשו רומזת על מלחמת האדם בתיקון עצמו, בביעור הרע האוחז בצדדי אישיותו. הפסוק בפרשה אומר "ויבא יעקב שלם", ודבר זה רומז שיעקב אבינו בתוכו הוא שלם, גם אם שרו של עשו גרם לו לצלוע, בפנימיותו הוא שלם. דבר זה טומן יסוד גדול בעבודת האדם. הדברים הבאים לקוחים מתוך הספר החדש, שעתיד לצאת לאור בשבועות הקרובים, 'באור פניך – עבודת הנפש והמידות' (היוצא במסגרת 'קהילת הלומדים של מלאה הארץ דעה'):

כל אחד מאיתנו עסוק בעבודה על תיקון עצמו – לתקן את המידות ואת המחשבות, להעלות ולרומם את הרצון. אנו מוצאים את עצמנו מלאים בחסרונות, ואנו עמלים לתקנם ולהתקרב יותר ויותר אל השלמות.

ואולם יש לדעת שהבסיס העמוק ביותר של הנפש הוא שלם וטוב. אף שברבדים הגלויים אנו מוצאים את עצמנו מלאי חסרונות, באמת בשורש האישיות אנחנו שלמים ומאירים. בענפים של החיים אנו מוצאים צדדים טובים וצדדים רעים, אך השורש הפנימי של האדם כולו טוב, טוב זך וטהור, כזהב מזוקק בלי שום סיגים.

למעשה, זוהי המשמעות הפשוטה לכך שה' נפח בנו נשמה א‑לוהית. הנשמה הא‑לוהית היא הנקודה העמוקה ביותר בזהות האדם, והיא שורש חייו. הנשמה הטהורה שבנו מתגלה ברצון עמוק, זהו הרצון הפנימי שהוא הרובד העמוק ביותר באישיות. ובאמת רצון זה איננו עניין בחירי, אלא מתנה שניתנה לנו מלמעלה. ניצוץ א‑לוהי החבוי בפנימיות הנפש, שרוצה לגמרי את רצון ה'. כשם שרצון ה' הוא הטוב הגמור, כן הרובד הפנימי והעמוק ביותר באדם הוא הרצון והכיסופים לטוב הגמור, שכולו הענקה ומסירות, בלי שום אנוכיות, בלי פניות רעות ובלי סטיות נמוכות. כזהב טהור, זהו שורש האדם.

לפעמים אפשר לחשוב שהידיעה על דבר טהרת הנשמה ושלמותה אינה רלוונטית לעבודת האדם. כי בסופו של דבר עיקר עמלו מתמקד ברבדים הגלויים של אישיותו, במידותיו ותכונות נפשו, ושם הוא מלא חסרונות ופגמים, ועליו לעבוד ולעמול לתקנם. ומה בכך שבשורש אישיותו שוכנת נשמה א‑לוהית, הלא עבודת האדם אינה נוגעת ברובד העמוק הזה.

אלא שבאמת זוהי מחשבה שאיננה נכונה. הידיעה הזו, ששורש האדם כולו טוב, חשובה וחיונית מאוד לעבודת האדם בתיקון כל חסרונותיו, והיא נקודת המוצא שממנה צריך להתחיל את כל מסלול התיקון והעבודה. אכן, זהו רובד עמוק מאוד, אך רובד זה הוא כמו כור גרעיני של טוב שלא יחדל לעולם להניע את האדם לגלות את הטוב בחייו, השורש לכל יתר שכבות הנפש, והן אמורות להביע ולגלותו.

לפעמים אדם עלול לחוש שהוא בתחתית ההר, וכל המדרגות הטובות רחוקות ממנו מאוד. אך באמת הן מצויות בקרבו פנימה, אצורות בנשמתו. התביעה המוסרית שכתובה בספרי התורה אינה עיצוב מחדש של האדם, אלא חזרתו למקורו האמיתי.

אחת המשימות החשובות בעבודת הנפש היא ליצור קשר וחיבור בין השורש העמוק של האישיות, שכולו טוב, ובין הרבדים הגלויים. ככל שיועמק הקשר, והאדם ידע להתחבר לשורש אישיותו ולגלותו בחייו, כן יתיישרו מידותיו, יזדככו אופיו ותכונותיו, ויגלו יותר ויותר את הטוב האצילי והטהור שחבוי במעמקים (על הדרכים לכך ראו בהרחבה בספר החדש, 'באור פניך – עבודת הנפש והמידות').

ישנן גישות הסוברות שהאדם נולד 'ריק', 'נייר חלק' ללא שום תוכן. לשיטתם האדם במהלך חייו קולט את המציאות, ורק היא מעצבת אותו. מה שיכניסו אל הנפש הוא מה שיהיה בה. האדם ביסודו אינו טוב ואינו רע, הוא תוצר של השפעה סביבתית בלבד.

התורה מלמדת אותנו שגישה זו אינה נכונה. האדם נולד מלא בתוכן עצמי קדוש ועליון. זוהי נשמתו, השוכנת במעמקי החיים וממלאת את האדם בחיי קודש. מתוך מעמקי החיים הנשמה מציפה בנו געגועים לה', כיסופים אל הקודש, מאוויים עמוקים להיות טובים וישרים. ה' יתברך שתל בקרבנו את כל הטוב שבעולם, גנוז במעמקי האישיות. זוהי סגולת הנשמה, השוכנת בחדרי חדרים ומעוררת אותנו ממעמקי מעמקים.

ראוי לו לאיש הישראלי להאמין בקדושת נשמתו שבתוכו ולדעת ששורשו טוב, ומתוך ידיעה זו אל יתייאש מעצמו לעולם, יאזור חיל לנצח את צדדי הרע האוחזים בקצוות אישיותו ויהיה ישר עם א‑ל.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם