מראה הסולם Featured

 2 reuven sason

המשמעות העמוקה של מראה הסולם

הרב ראובן ששון

יעקב בחלומו רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. משמעות החיזיון הזה באה להורות על הקשר שבין השמיים לארץ, והיינו שאין ענייני הארץ מנוהלים רק על פי הרובד הגלוי לעין, במעשיהם וכוחם של בני אדם, אלא שהכול מושרש בהנהגה העליונה, שהיא בחינת שמיים. והם סוד מלאכי א‑לוקים העולים ויורדים, שהם השלוחים מאת ה' לנהג את המציאות על פי גזרת דברו (ראו רמב"ן כאן). ובכך בא להורות שאין להביט על הארץ לבדה ולסבור שאם יעקב מגורש מביתו ועשו נותר עם אביו אשר אהבו, יהיה לו להתיירא שמא נדחה הוא. אלא הכול מסובב מאת ה', והוא מנהיג את הכול.

זהו היסוד הגדול הנלמד ממראה הסולם, להורות שהארץ מושרשת בשמיים, וכל הבחינות הגשמיות תלויות בשורשים רוחניים, באופן שמי שדבק באמת ובצדק וביושר, בקדושה ובטהרה, לא זו בלבד שזוכה לשמיים, לדבקות עליונה, אלא גם אחיזתו בארץ, ברובדי העולם הזה, מתקיימת ועומדת. כי אין העולם הגשמי עומד אלא על העולם הערכי הרוחני, סוד השמיים. והוא הרמוז בחינת הסולם, המחבר בין שמיים לארץ ומלמד על הקשר העמוק שביניהם.

ומייד ממשיך ומתאר: "וְהִנֵּה ה' נִצָּב עָלָיו". לפי הפשט הכוונה שניצב בראש הסולם. ויש לשאול, הלא נודע שה' יתברך כבודו מלא עולם, והוא שוכן בשמיים ובארץ, ומדוע בחיזיון הופיע בראש הסולם. אלא שבא להורות על משמעות היציאה חוץ לארץ, שבה אין התגלות שם שמיים בתחתונים, כי השכינה שורה בארץ. ובאופן זה אפשר ליישב את שני המקראות, שכתוב אחד אומר לה' הארץ ומלואה, וכתוב אחד אומר השמיים שמיים לה' והארץ נתן לבני אדם. ואפשר ליישב ולומר שהפסוק הראשון מדבר בארץ ישראל, שקדושת אדמתה כקדושת השמיים ואורו יתברך מאיר בה כבמרומים. ואילו הכתוב השני מדבר על חוץ לארץ, שאין קדושת ה' יורדת להופיע בו מחמת טומאת המקום, ומתייחד האור בשמיים.

בצאת יעקב מן הארץ מורה הכתוב שה' ניצב בראש הסולם, והיינו שאינו יורד להאיר למטה אלא רק על ידי שלוחים, שהם מלאכי א‑לוקים, כי כך ה' מפרנס את שאר הארצות, על ידי שרי האומות ומלאכיהם. לא כן ארץ ישראל, שהיא ארץ ה', אשר עיניו בה תמיד, והוא יתברך שמו משגיח ומחיה אותה ואף שוכן ושורה בה, בסוד בית המקדש.

על כן בא להורות ליעקב אבינו שביציאתו של יעקב כביכול גם שם שמיים מסתלק למרומים וניצב בראש הסולם, ואינו שוכן בארץ. בדבר זה עצמו מלמד הקב"ה את יעקב שהשכינה תלויה בישראל, וכשישראל יוצאים מן הארץ, כביכול גם לעילא מסתלקת השכינה ועומדת בראש הסולם ולא למטה, בסוד השמיים שמיים לה' והארץ נתן לבני אדם. ובכך מתברר ממילא סוד עמוק מאוד, שיעקב הוא מרכבה לשכינה, וכל הקורה ליעקב ממילא מעורר לעילא. ועל כן בצאת יעקב מן הארץ, ממילא מתגלה שם שמיים רק בראש הסולם ולא בכולו, כראוי לקדושת שם שמיים שמופיעה בארץ ישראל.

זה עצמו עומק ההבטחה והביטחון בשובו של יעקב. כי כל עוד יעקב בגלות, גם השכינה בגלות. והוא שאומר "וְהִנֵּה אָנֹכִי עִמָּךְ", היינו שווה למדרגתך, וממילא בוודאי "וּשְׁמַרְתִּיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ וַהֲשִׁבֹתִיךָ אֶל הָאֲדָמָה הַזֹּאת", כי דבר זה אינו נוגע רק ליעקב, אלא ממש לכל קדושת ה' שבהוויה. והוא עניין עצום בעומק הביטחון, שאינו רק כדמיון ביטחון בנדיב לב שיעזור ויסייע, אלא הוא ביטחון כביטחון שיש לאחד שנמצא באותה בעיה עם חברו כאחד ממש, שיפתור הכול. זהו שאומר ה' ליעקב "אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה", והוא שאמר הכתוב "עִמּוֹ אָנֹכִי בְצָרָה". ה' נמצא איתנו בצרה, ולכן יש לנו ביטחון גמור שנצא ממנה.

דבר זה גם מברר היטב את הבטחת הארץ, כי כל עצמה וסגולתה הוא עניין הופעת ה' בקרבה. ודבר זה אינו שייך אלא מכוח ישראל, שהם מרכבה לשכינה, ואם ישראל אינם בארץ, אזי חלילה אין ה' שורה בה, אלא מסתלק למרומים. ועל כן באה הבטחת הארץ מתוך הביטחון הגמור ששם שמיים מוכרח להופיע בשלמות, וממילא מוכרחת הארץ להיות לישראל. ושיא המעמד הוא השגת קדושת המקדש, בית ה', שהוא ממש ההתממשות הקדושה בשמיים ובארץ כאחד, כי בית המקדש הוא הוא מדורו של הקב"ה בארץ. והוא ההפך מהופעת ה' רק בראש הסולם, שהיא בחינת סילוק השכינה למרומים. לא כן הוא, אלא עתיד אורו לשכון בארץ, בבית קבע, בקדושת הארץ ובשלמות עם ישראל.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם