לשלב בין יעקב ועשו Featured

 2 reuven sason

 הרב ראובן ששון

לדעת לשלב בין הקול של יעקב לבין ידי עשו

 

בעניין אהבת יצחק לעשו הזוהר הקדוש מלמד שיצחק אהב את עשו כיוון שיצחק היה מושרש במידת הגבורה, ועשו גם הוא היו בו כוחות הגבורה. לעומתו היה יעקב איש תם יושב אוהלים של תורה ואצילות עליונה. יצחק אבינו סבר שיעקב הוא בבחינת החסד, שכולו שרוי בעולמות עליונים, ולמרות קדושתו ואצילותו של יעקב סבר יצחק שדווקא התכונות של עשו הן הנצרכות מאוד בעבור האומה הישראלית.

 

יצחק ידע שעם ישראל הולך לקראת מערכה היסטורית ארוכה של מאבק והתמודדות בכוחות רשע אדירים, בממלכות שלמות של עובדי אלילים, בכוחות הרס ותוהו ובאויבים רבים. כמו כן תפקיד עם ישראל הוא לפעול בתוך העולם הזה, בתוך החושך וההסתרה, לתקן את העולם ולגלות את אורו הגדול.

 

בשונה ממלאכי השרת, שמקומם בעולמות העליונים ואין להם שייכות לעולם הזה, עם ישראל הוא דווקא נשמות גדולות שירדו לעולם הזה והתלבשו בלבושים חומריים כדי שיהיה להן מושג מהעולם הזה ויהיו שותפות לכוחות הגשמיים והחומריים, ועל ידי כך יפעלו לגלות את הא‑לוהות בעולם הזה. וכדי שישראל יהיו מסוגלים לכל הפעולות האדירות האלה הם זקוקים מאוד למידת הגבורה והתקיפות, שהיא הכוח ללחום באויבים ולמגר את הרע.

 

יצחק ראה שדווקא לעשו יש כוח גבורה אדיר וחזק, ואף שהכיר היטב את רשעותו של עשו ומאס בה, מכל מקום חשק והתאמץ מאוד להפוך אותו ולתקנו כדי שכל הכוחות הרעים האלה יהפכו מרע לטוב, ובכך ינותבו בעוצמה למען קידוש שם ה' בעולם. שסבר יצחק שאם יהיה עם ישראל ניחן בכוחות הגבורה האדירים של עשו, הרי הם 'יהפכו' ממש את העולם, ימגרו כל רע ויפעלו פעולות אדירות של טוב עד להתגלות השלמה באחרית הימים.

 

לעומת זאת ראה יצחק אבינו את תמימותו וטהרתו של יעקב ודימה אותו למלאך שרת צדיק ונקי כפיים, שאומנם הוא נשגב בטהרתו, אך לכאורה שייך יותר לעולמות העליונים ולא לפעולה בתוך העולם הזה החומרי והחשוך. ואפשר שזו כוונת הכתוב "וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו", והיינו שאהב ממש את תכונתו, את כוחות הציד והגבורה שלו ואת יכולת ההנהגה התקיפה שלו, שהם נצרכים לתיקון העולם, כמו שמצינו שאברהם אבינו עשה מלחמות למען תיקון העולם. ואף שכל הכוחות האלה היו מנותבים אצל עשו לרשעות גדולה, רצה יצחק לבסמו ולתקנו ולהעלותו מצחנתו ולהופכו לבעל תשובה גמור, עד שיגייס את כל כוחותיו האדירים דווקא אל הקדושה ויהיה כוח פועל גדולות ונצורות הרבה יותר מכוח הצדיק הגמור, שאין לו הסגולה של בעל התשובה, שלקח מרשות הטומאה את כוחות הגבורה והתקיפות והפך אותם לכוח פועל בקדושה.

 

לכן מתואר בעל התשובה כמי שפועל 'בחילא יתיר', והיינו שפועל הן בכוחות הקדושה האציליים והן בכוחות מהעולם הזה, כוחות הגבורה, שהפך אותם אל הקודש בסוד עבודת ה' ביצר הטוב וביצר הרע יחדיו, ולא רק ביצר הטוב לבדו (ראו זוהר א קכט, ב).

 

אך יעקב אבינו באמת כלל בקרבו גם את כוח החסד וגם את כוח הגבורה, שכוללת עוז, גבורה ותחכום. וזאת כבר מצינו כשהשתמש בתכונת הערמומיות הזאת לקנות את הבכורה מעשו ופעל פעולה מופלאה מאוד להעביר אליו את כוח הבכורה, שהוא כוח ההמשכיות, בסוד הבכור שנוטל פי שניים. אך יצחק אבינו לא ידע זאת וסבר שעשו הבכור, ולכן רצה לברכו.

 

וכך פעם נוספת, "ויעקבני זה פעמיים", עשה זאת יעקב לעשו. כשרצה יצחק לברך את עשו הוצרך יעקב להתלבש שוב במידות הגבורה ולהעביר לידיו את תכונותיו של עשו. וזה סוד "וְהַיָּדַיִם יְדֵי עֵשָׂו", והיינו שהיה מלובש בתכונות של מידת הגבורה, שהן כוחות הניצוח והעורמה, הגבורה והמלחמה, תכונות הציד של עשו.

 

ואולם יעקב אבינו כשהוא לובש את תכונות עשו הן אינן משפיעות על פנימיותו, והוא לעולם נשאר בעל הקול, שהוא קול יעקב, קול תורה ותפילה, קדושה וטהרה. רק בחיצוניות הוא לובש בגדי מלחמה ועוז להכות את הצוררים ולעמוד בתוקף על קדושת שם ה'.

 

וכאן לימד אותנו יעקב אבינו את המיזוג העדין בין העוז לאהבה. מחד גיסא, שלא להישאב אל האהבה שבמרומים ולא לסלוד מלבישת בגדי עשו כשצריך לפעול בתיקון העולם. ומאידך גיסא, שלא לתת לבגדים אלו לחדור אל הלב, ולהישאר תמיד עדינים וזכים, איש תם יושב אוהלים. שנזכה!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם