מאה ברכות בכל יום Featured

 2 reuven sason

  הרב ראובן ששון
הכוח העצום הטמון במאה ברכות בכל יום

בפרשתנו יש פסוק מפתח שמתמצת את כל עבודת ה', והוא פותח במילים "ועתה ישראל מה ה' א‑לוהיך שואל מעמך". רבי מאיר לומד מכאן את עניין מאה ברכות שצריך לברך בכל יום: "אל תקרי מה אלא מאה". מכאן נראה שיש לדבר זה עניין מרכזי בעבודת ה', וראוי להתבונן בו.

הברכות הן למעשה חלונות קודש עצומים באמצע היום של איש ישראל שבהם נפתחי שערי שמיים והאדם מתעלה לדבוק בקונו. וכיוון שהברכות מסבבות את איש ישראל בכל פינה ורגע מחייו, אם יברך כל ברכה בכוונה אמיתית, הרי שבזכותן ייעשה דבוק בה' יתברך בכל פינה ופינה מחייו. כי אם יכוון בברכות באמת ובלב שלם, הרי בכל רגע ישוב להשיג את שלמות האמונה, להודיע לעומק לבבו על מציאות ה' ונוכחותו האדירה ולקבל א‑להותו ולהכריז שהוא מלך יחיד שאין בלתו.

וכל אלו העניינים העצומים כלולים ממש במילות הברכה 'ברוך אתה ה' א‑להינו מלך העולם'. כי המילה 'אתה' מורה על נוכח נמצא וקיים, ואם כן כשאומר האדם 'אתה' בכוונה שלמה הרי שנמצא ממש עומד לפני רוממות ה' ברוך הוא ומכיר מציאותו ותוקף קיימותו וקדושתו. ובאומרו 'א‑לוהינו' מקבל א‑להותו עליו. ולאחר מכן מורה ומכריז שהוא המלך היחיד שאין בלתו באומרו 'מלך העולם'.

אם מילים אלו נאמרות בכוונה אמיתית, מה עצומה השפעתן ועד כמה הן מרוממות את האדם מהבלי העולם הזה להשגת הקודש והדבקות השלמה. הלא אם אדם יתמיד לכוון בכל ברכה במילים 'מלך העולם', יחקוק תדיר בלבבו שה' הוא מלך ואין דבר בעולם היוצא משליטתו יתברך. דבר זה בכוחו לחולל מהפך בתודעת האדם. כי כשהאדם מכוון דעתו ומשיב אל לבבו שה' הוא המלך והוא מושל בכול, הרי שהוא יתפוס בפרופורציה אחרת לגמרי את מקומם של בני האדם, הוא ידע שהכול מאת ה', לא יתיירא מבשר ודם, ידע לקבל באהבה את הנהגת ה' עימו וימצא מנוחה ושלווה מתוך הכרתו האיתנה במציאות ה' ונוכחותו. זוהי עוצמה אדירה שטמונה בברכה, שבכוחה להאיר את חיי האדם ואופק מבטו, ובלבד שיהיה מכוון בברכה בתשומת לב, באמת ובאמונה.

הברכה איננה 'רק' התבוננות ביסודות האמונה הללו, אלא היא מפגש ממשי עם ה' יתברך. שכך אומר הכתוב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך", להורות לנו שהקב"ה מתגלה על האדם בעת שהוא מזכיר את שמו בברכה. זהו רגע נשגב שטומן בחובו הארה א‑לוהית ודבקות נשמתית בה' יתברך. מכוח הארה זו יכולים יסודות הקודש של מציאות ה' ומלכותו להתעמק בתוך לבבו של האדם.

יתר על כן, כל ברכה מכוונת להכיר את הופעת ה' בזווית אחרת במציאות, יש ברכות שמכוונות להכיר גדולתו ושליטתו בכוחות הטבע, כברכת 'שכוחו וגבורתו מלא עולם'. יש ברכות המכוונות להכיר טובו על האדם, כברכות הנהנין וברכות השחר, ועוד. בזה נבין שכשאדם מברך מאה ברכות בכל יום, ברכות מסוגים שונים, ברכות שבח והודאה, נהנין ומצוות, בכך הוא מקשר עצמו בכל פינות חייו בה' יתברך, ולא נותר מאומה מחייו שעומד מחוץ לדבקות בה'.

פעמים רבות האדם מוצא את עצמו לומד תורה ומתרומם למחשבות עליונות ונשגבות, ולבבו מתמלא שמחה מהארת הדעת. ואולם כשהוא חוזר לביתו ולעסקיו הוא חוזר למדרגה של קטנות, וכל הרעיונות הגדולים נשכחו ממנו או נשארו רק ברושם קלוש המרחף מעל לבבו וחייו. הפער הזה בין הלימוד ובין החיים עמוק ומכביד מאוד. וצריך האדם למצא את הדרך לנתץ את החומה שמבדילה בין חייו ובין לימודו, בין בית המדרש ובין הבית והעבודה. והדרך לכך היא על ידי החדרת האור לתוך מערכות החיים השוטפות. זהו כוחן של הברכות, שהן תמצית גרעינית של יסודות האמונה, והן רצופות ומשובצות בתוך רצף חיי האדם.

על כן נראה שיש בהנהגת מאה ברכות בכל יום מפתח גדול לכל עבודת ה', ובשל כך רמוזים בפסוק המרכזי הזה, "מה ה' א‑לוהיך שואל מעמך". שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם