עד מות הכהן הגדול

 הרב אמנון בזק

פרשתנו מביאה את דיני רוצח בשגגה, הבורח לעיר המקלט, ובין היתר נאמר שלאחר שאושר שההריגה אכן הייתה בשגגה, על הרוצח לשוב לעיר המקלט ולהישאר שם לזמן מוגבל – "וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ" (ל"ה, כה). לכאורה, משמעות המשפט פשוטה: הרוצח צריך להישאר בעיר עד למותו של הכוהן הגדול. עם זאת, נראה שהיו שהתקשו להבין פסוק זה כפשוטו, משום שלא ברור מה טיבו של הקשר בין מותו של הכוהן הגדול ובין שחרורו של הרוצח מעיר המקלט.
ואכן, ראב"ע מציין פירוש שעל פיו באמת אין הכוונה למותו של הכוהן הגדול, אלא לזמן אחר: "יש אומר 'עד מות' – עד חפוש, וכמוהו 'תמות חכמה' (איוב י"ב, ב)". מה הכוונה בדברים אלו? יש שהבינו שהכוונה ב'חפוש' היא מלשון חופש (כלומר בשי"ן ימנית), וכוונת הדברים היא שהרוצח יישאר בעיר המקלט עד שהכוהן יוציא אותו לחופשי. לפי הבנה זו, ההוכחה מהפסוק באיוב, שבו מופיעה פניית איוב לרעיו – "כִּי אַתֶּם עָם וְעִמָּכֶם תָּמוּת חָכְמָה" – היא שגם שם הכוונה היא שעם הרעים תהיה החכמה חופשית. ברם, מסתבר יותר שכוונת ראב"ע היא למילה 'חיפוש' בשי"ן שמאלית, דהיינו שהרוצח יישאר בעיר המקלט עד שהכוהן הגדול, על תקן השופט הגדול (כפי שביאר רשב"ם), יחפש וידקדק בדינו של הרוצח, ויקבע אם הוא ראוי לעונש מוות או לחילופין – לקבל אישור לצאת מעיר המקלט. לפי גישה זו, משמעות הפסוק באיוב היא שיחד עם הרעים אפשר יהיה לחפש ולמצוא את החכמה.
מכל מקום, ראב"ע שלל את הפירוש החריג הזה: "ולא אמרו כלום, כי 'עמכם תמות חכמה' הוא כמשמעו, וגם כן 'עד מות הכֹּהן הגדול'"; כלומר, שהכוונה היא אכן למוות במשמעותו הפשוטה, וגם דברי איוב לרעיו הייתה שהם גורמים לאבדנה של החכמה, וכפי שכתב ראב"ע עצמו בפירושו לפסוק זה באיוב: "עמכם – בעבור כסילותכם, כעניין 'נסרחה חכמתם' (ירמיהו מ"ט, ז)". לאור זאת, חוזר ראב"ע לשאלה מדוע באמת יש קשר בין מות הכוהן הגדול ובין שחרורו של הרוצח בשגגה מעיר המקלט, ומסביר: "כי הוא יכפר בעד ישראל, וזה המאורע אירע בימיו".
למעשה, יש בדבריו שני הסברים: על פי ההסבר הראשון, הקשר נובע מכך שהכוהן הגדול משמש גם בחייו בתפקיד של כפרה על בני ישראל, ולכן מותו יהיה כפרה נוספת לעוונות ישראל, גם ביחס לרוצח בשגגה. על פי ההסבר השני, לעומת זאת, יש בכך גם פן מסוים של ביקורת על הכוהן הגדול, שהמאורע התרחש בימיו, ועל כן רק במותו אפשר יהיה להשלים את תהליך הכפרה על ההריגה בשגגה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם