לצאת מחרדה למִתקה Featured

 2 reuven sason

סוד המסעות: איך לצאת מחרדה וממרה למִתקה?

הרב ראובן ששון

התורה כותבת סיכום של כל המסעות שהלך בהם עם ישראל בארבעים שנותיו במדבר. צריך להבין למה יש חשיבות לכתיבת המסעות. אומנם אנשים כותבים יומני מסעות על טיולים שלהם, אך התורה אינה ספר סיפורים אלא עניין א‑לוהי ונצחי, ומה התועלת בכתיבת המסעות, ובפירוט השמות של כל מקום ומקום?

בספרים מבואר שסוגיית המסעות עמוקה מאוד ורומזת על מסלול חיי האדם בעולם הזה. דור המדבר הוא אב טיפוס לכל הדורות, ובמסעותיו נרמזו כל מצבי החיים של ישראל. השל"ה הקדוש כותב: "ענין המסעות רומזים על מוצא ומבוא הנשמות", כל גלגולי האדם בעולם הזה. מכאן לשמות של המקומות – הם מבטאים מצבי חיים שונים בעם ישראל. מ"ב המסעות הם כלל מצבי החיים שיש בעולם (תרגום יונתן מבאר את המשמעות של חלקם). מצבי חיים טובים ומאירים נרמזו במקומות כמו הר שפר, שהוא מלשון יופי, מתקה מלשון מתיקות, יטבתה מלשון טוב. ומצבי החיים נעשים קשים ונרמזים במקומות כמו חרדה, מרה, תבערה, רפידים. לפעמים אדם מרגיש שהוא ברפידים, מלא חולשות ולפעמים תאוות, קברות התאווה, ולפעמים מרגיש עוצמות, עציון גבר. לפעמים הסתר פנים, צלמונה, ולפעמים נוסק לדבקות עליונה והוא בקדש.

כל המסעות היו על פי ה', ללמדנו שלכל מצב בחיים יש תכלית. מצבי חיים מאירים נועדו למלא את האדם בשאיפות קודש, ומצבי חיים מורכבים נועדו לטהר את הלב וליישרו. לכן חכמים מלמדים אותנו להודות לה' על כל מידה ומידה שהוא מודד לנו.

איך נוכל להסיע את עצמנו למקומות טובים, למצבי חיים מאירים? רבנו בחיי מלמד דבר מופלא. במבט פשוט נדמה שהמסעות נקבעו על פי ה', בלי שיש לעם ישראל השפעה על הכיוון. אך רבנו בחיי מלמד שמחשבת ישראל וקישורם לה' היא שהניעה אותם אל המקומות. כשחשבו טובה הגיעו לטוב, ואם להפך, להפך. וכך כתב: "הכל לפי הכונה, ומטעם זה נמנו המסעות בשמותם להורות שהכל תלוי כפי מחשבתם של ישראל בהקב"ה, כשהיו זכאים ועושים רצון השם והיו נוסעים במחשבתם באותן המסעות ממחשבה רעה לטובה היתה מדת רחמים שעליהם מרחמת ומגינה עליהם, ולכך: 'ויחנו בהר שפר, ויחנו במתקה', וכשהיו חוטאים ונוסעים ממחשבה טובה לרעה היתה מדת הדין שעמהם מתוחה כנגדם להענישם, ולכך: 'ויחנו בחרדה', 'ויחנו בדפקה', 'ויחנו במרה'... כי כשהיו מתלוננים במסעות ומסיעים מחשבתם ומשנים אותה, היו המדות... פועלות בהם הן לטוב הן לרע, הכל כפי מחשבתם".

רבנו בחיי מלמד שכשהיו ישראל נוסעים במחשבתם למקום מסוים כך היה ה' מסיע אותם. המקום שאליו תלךתלוי בשכל שלך, במחשבה שלך. כדברי האדמו"ר האמצעי, במקום שהאדם חושב שם הוא נמצא. אתה תקבע היכן תהיה התחנה הבאה שאליה יוביל אותך הענן.

מכאן נבין שכשאדם נמצא במרה הדרך לצאת משם היא ראשית כול על ידי המחשבות שלו. בשונה מהגוף המחשבה היא בת חורין, היא איננה משועבדת לתנאי החיים בהווה, ובכוחה לחבר את החיים למקום אחר, מאיר וטוב יותר. כשאדם מקשר דעתו בה' באמונה שלמה, ומתוך כך מתמלא תקווה וציפיית ישועה, המחשבה הזו גורמת להסיע אותו אל אותו הטוב שגנוז בתוך מחשבתו. כך הזוהר מלמד שיוסף זכה שהתקיימו חלומותיו בזכות שזכר אותם תמיד. ללמדך שיש למחשבת האדם כוח גדול, ובדרך שבה האדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו.

מרבנו בחיי נלמד: אם התגלגלת עמוק לתוך מרה, התמלא אמונה, התחבר לרצון ה' וחשוב על מתקה. אם אתה בחרדה, הסע את לבבך אל מחוז אחר, אל עציון גבר. חבר את חייך לה', ומתוך כך תצלח את הרגעים הקשים ותנוע אל עתיד מאיר ושמח יותר. שנזכה!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם