שמאל דוחה וימין מקרבת Featured

 2 reuven sason

 

הרב ראובן ששון

בכל אחד מאיתנו יש שני רבדים: ברובד הפנימי ישראל קדושים לה', נשמותיהם אצולות מתחת כיסא הכבוד וקדושתם לא תיפגם לעולם. ברובד החיצוני התלבשה נשמה טהורה זו בגוף חומרי שבו יש נפש בהמית, רתיחת דמים ותאוות, וברובד זה אנו מוצאים עצמנו מלאי קלקולים.

הפנימיות כולה קודש, והחיצוניות תלויה במעשי האדם: מעשים טובים מגשימים בחיים את קדושת הנשמה, ומעשים הפוכים גורמים לה להישאר כבושה במעמקים בעוד החיצוניות מתבוססת בטומאה.

בדרך חינוכם של ישראל והדרכתם במעלות הקדושה צריכים לפעול שני כוחות: האחד 'ימין מקרבת', והאחר 'שמאל דוחה'. ימין מקרבת מביטה תמיד על הפנימיות הטהורה, ומתוך כך משדרת אמון, הערכה ואהבה לסגולה הפנימית, להזכיר תמיד שבמעמקים שוכנת נשמה א‑לוהית, כך שהאדם לעולם לא ייפרד מבוראו. מנגד, מי שעבודתו בחינת שמאל דוחה, תפקידו להצביע על הקלקולים שבחיצוניות ולעורר לתיקון. הוא מוכיח על הפגמים ומתקומם כנגדם במטרה לרומם את החיצוניות, שלא תהיה רחוקה מהפנימיות.

עיקר תפקיד הכוהנים הוא בחינת חסד, כמאמר הכתוב "תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ לְאִישׁ חֲסִידֶךָ". עבודתם בחינת ימין מקרבת: עבודת הקורבנות וההתקרבות, סליחה ומחילה לישראל וברכת כוהנים באהבה. מעשה הקנאות לה' של פינחס שייכת לשמאל דוחה, פעולת דין. חז"ל מלמדים שפינחס זכה לכהונה בהריגת זמרי: "לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי" (שמעוני, ויקרא תקלא). והדבר אינו מובן, שכן זוהי פעולה הפוכה מתפקיד הכהונה, וכמו שמצינו ש'כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו'. מדוע הקב"ה נותן לפינחס 'את בריתי שלום', ולכאורה מעשיו היו מעשי מלחמה?!

התשובה על שאלה זו עמוקה ויסודית, והיא נעוצה בהבנה נכונה של היחס האמיתי שבין השמאל לימין. לפעמים נדמה שאנשי הדין צריכים להתעלם מהפנימיות כדי שיוכלו למחות כנגד החיצוניות, ולעומתם אנשי החסד צריכים להתמקד בקדושת הנשמה ולהתעלם מהקלקולים שבחיצוניות. אך הדבר אינו נכון. אסור לאנשי החסד להתעלם מהחיצוניות המקולקלת ולאנשי הדין להתכחש לקדושת הנשמה. אדרבה, אהבה אמיתית מבקשת שגם בחיים בפועל תופיע הקדושה, ומנגד, אי אפשר לתקן את החיצוניות המקולקלת אלא מתוך חיבור עמוק ואמיתי עם הפנימיות הטהורה. הלא מפני מה אנו מתקוממים כנגד חטאים? מפני שמעשים אלו אינם הולמים את האדם שנשמת א‑לוהים חיים מפעמת בו! דווקא משום שהלב מחובר לפנימיות הקדושה הוא כואב על הקלקולים!

כמו כן אי אפשר לתקן את המעשים ללא אמון עמוק ואמיתי בפנימיות הטהורה. אם המבט יתמקד רק בחיצוניות ויבליט את המעשים הרעים, הוא עלול לעורר ייאוש עמוק בלב האדם, וכשייאוש זה מתגנב בלב הוא עלול להביא לנפילה קשה יותר.

אי אפשר להיות אחוז במידת הדין והתוכחה אלא מכוח חיבור אל החסד והאמון בטוב הפנימי. ואי אפשר לדבר על אהבה בלי אכפתיות גם לחיים הממשיים של האדם, שיהיו גם הם בקדושה.

מכאן נבין שהגבורה והחסד אינם מנותקים אלא הם כמו נשמה וגוף: הלב מלא אהבה והערכה מכוח הפנימיות, ומתוך כך נולדת התוכחה. זוהי תוכחת מגולה שנובעת מאהבה מסותרת. רק כך ניתן להוכיח. כשהאדם מוכיח ובליבו כעס וזלזול, התוכחה מחלישה מאוד. אך אם לבבו מלא אהבה והערכה, התוכחה מצמיחה, כי היא משדרת אכפתיות ומקרינה הערכה וגדולת האדם. כך כתב רבי נחמן (ליקוטי מוהר"ן תנינא ח): "אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חבירו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה... אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח... כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים ומדות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו כשמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזיזין אותו הדבר, אין מרגישין הריח רע. אבל כשמתחילין להזיז אותו הדבר אזי מעוררין הריח רע. כמו כן על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח על ידי זה מזיזין ומעוררין הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא מבאיש ריחם, ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם... אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח אזי אדרבא, הוא מוסיף ונותן ריח טוב בהנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות... שעל ידי תוכחתו נתן בהם ריח טוב".

התוכחה האמיתית היא פרי של אהבה ולא של דין. ולכן דווקא פינחס, במעשה התוכחה, חשף את עומק אהבתו לישראל וזכה להתעלות למדרגת כוהן ולברך את עם ישראל באהבה.

שנזכה להיות מלאי אהבת ה' ואהבת ישראל אמן.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם