הבקשה שלפני הקִרבה Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

 

אנו עומדים בפתחו של ספר חדש, ספר ויקרא. ידוע שהמילה הראשונה, ושמו של הספר, גונזים בקרבם את התמצית של כל הספר כולו. מה טמון במילה זו?

 

כידוע, ספר ויקרא עוסק בעבודת הקורבנות, שהמהות שלהם היא ההתקרבות שאנו מתקרבים לקב"ה. והנה, פרשה זו מתחילה בקריאה שהקב"ה קורא למשה, "וַיִּקְרָא". הקריאה היא בקשת התקרבות. כשאדם 'קורא' למישהו הוא מבקש ממנו לבוא אליו. ממילא, כשהקב"ה קורא למשה הוא מבקש ממנו להתקרב. בשונה מהמילה 'וידבר', המתייחסת לפעולת הדיבור, ומ'ויאמר', המתייחסת לתוכן המדובר, הרי שהמילה 'ויקרא' מתייחסת לעצם ההתקרבות בין השניים. לפיכך אומר רש"י ש'ויקרא' הוא לשון חיבה, שכן במהות הקריאה גנוזה אהבה גדולה המבקשת מאוד שהאהוב יתקרב ויהיה עם אוהבו יחדיו.

 

נמצא, שכבר לפני בקשת ההתקרבות שלנו אליו יתברך, הרמוזה במילים "אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה'", כבר מתגלה בקשת ההתקרבות של הקב"ה אלינו, שרוצה שנתקרב אליו – 'ויקרא'. עומק גדול גנוז במילה זו ובעצם היותה השורש והפתיח לכל עבודת הקורבנות. הקורבנות הם בקשת ההתקרבות שלנו אל ה' יתברך. ואולם, ביסוד כל ההתעוררות שלנו להתקרב לה', גנוזה בקשה עמוקה ופנימית יותר, והיא היא עצם הבקשה שהקב"ה בעצמו מבקש את קרבתנו. הקריאה של הקב"ה למשה היא בעומקה קריאה פנימית ועמוקה לכל כלל ישראל, לבוא ולהתקרב אל ה' יתברך. קריאתו של הקב"ה היא גילוי גודל אהבתו האדירה לרעייתו, כנסת ישראל, כללות נשמות ישראל, ובקשתו שהוא מבקש אותה.

 

יש כאן ממד נוסף – לא רק שהרצון של הקב"ה בקרבתנו קדם לרצון שלנו להתקרב אליו, אלא שגם הרצון האלוקי הזה הוא השורש לחשק שלנו אליו יתברך. ה' מבקש את קרבתנו, והוא קורא לנו מתוך לבבנו, שנשוב אליו באהבה. זה פשר רחשי הלב הפנימיים שבקרבנו פנימה, קול ה' שרוי בתוך נקודת הלב הפנימית, קול קורא, קול אהוב, להתקרב לה' אלוקינו.

 

עצם ההתעוררות אל ה' יתברך, עצם הצימאון והכיסופים לקרבת אהים, הם קרבה עמוקה לה', שכן מקור הצימאון לה' הוא ההארה של הקב"ה שמאיר בתוך לבבנו. וכך הדריך האר"י הקדוש את תלמידו נאמן ביתו, רבי חיים ויטאל זיע"א, וזה לשון רבי חיים ויטאל (שער הגלגולים, הקדמה לח):

 

"יום אחד הייתי בתעניתי, בכיתי מאוד והרביתי דברים לפני ה' יתברך, לומר שלָמה היה מונע ממני דרכי התשובה... והרבה דברים כאלה. והלכתי לביתו (של האר"י זיע"א) והכיר העניין בפרצופי. ואמר לי, כי באותה שעה רצו להענישני בבית דין של מעלה, על שהטחתי דברים כלפי מעלה, לולי שנזדמן לי סנגור אחד עליי, לומר שמחשבתי הייתה לטובה. ואמר לי שאזהר מלדבר פעם אחרת דברים אלה, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק, אלא שיש זמן קצוב לכל דבר, כנזכר בפסוק לכול זמן ועת לכל חפץ, ואיך הייתי אומר חס ושלום שהקב"ה היה מונע ממני דרכי התשובה, ואדרבא מי היה גורם ומכניס בליבי כל זה התעוררות של התשובה, לולי השם יתברך ברחמיו קרובים על בריותיו".

 

זהו אחד היסודות הגדולים שעומדים בבסיס ספר אורות התשובה למרן הרב קוק זצ"ל. הרב זצ"ל מלמד שהתשובה היא אור אלוקי שמאיר מתוך עומק הלבבות שלנו, ונותן לנו את הכוח ואת הרצון לקום ולשוב לה'. ממעמקי החיים בוקעת התשוקה האלוקית, להתעלות אל הקודש.

 

מכאן נבין שכוח התשובה שבתוכנו הוא כוח אדיר, כי מקורו הוא אלוקי. ולכן אל לו לאדם לחשוב שאין לו כוחות להתקדם בחיים, לתקן את מידותיו ולהתקדש בקדושת ה'. כי הכוח המניע את ההתעלות אינו מצומצם באמות מידה של נברא, שכן הוא נמשך ממרומי האין-סוף. הידיעה הזאת נותנת לאדם עוז ותעצומות, תקווה ואמונה, כי ה' אלוקים הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל.

 

וידע כל איש ישראל, שגם אם הוא התייאש מעצמו, הקב"ה לא התייאש ממנו, ומתוך עומק לבבו הוא קורא לו, להתקרב, להיטהר, ולשוב אל חיי הקודש. והדברים נכונים הן במישור הפרט והן בחיי הכלל – הקב"ה מאיר בתוך עומק לב כל ישראל, ומקדם אותנו אליו יתברך שמו.

 

ובימים אלו, שאנו מתקרבים לחג הפסח, חג הגאולה, תוך שאנו נזהרים ונשמרים לנפשותינו מאוד מהמגפה, נתמלא עוז וגבורה, נחזק את הידיעה שה' יתברך בקרבנו, ונשוב אליו בתשובה שלמה, לחיות חיים מלאי אור וקודש, ובמהרה נזכה לגאולת עולמים, אמן ואמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם