מחצית השקל והסגולה Featured

 2 reuven sason

מחצית השקל והסגולה הא‑לוהית הגנוזה בה

הרב ראובן ששון

פרשתנו מתחילה בתרומת השקלים ומצווה אותנו שכל אחד ייתן מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. כסף זה יועד לקורבנות השנה החדשה. לעומת התרומה לקורבנות, שהתעריף בה היה שווה לכל נפש מישראל, בתרומת לבניין המשכן כתוב "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי" (שמות כה, ב). התורה לא קבעה תעריף קבוע לתרומה זו אלא תלתה את השיעור בנדבת הלב של כל אחד ואחד.

שתי התרומות האלה מבטאות שתי בחינות של קדושה – מדרגת הסגולה מצד הנשמות ומדרגת הבחירה מצד מעשי האדם. נדבת הלב מבטאת את מדרגת הרצון בקדושה: מי שרצונותיו גדולים נותן הרבה, ומי שרצונותיו פחותים נותן מעט. הנתינה לפי הרצון הפרטי מבטאת את המדרגות השונות של בני האדם. זו עבודה של הבחירה, של המדד המעשי של האדם במדרגתו בעבודת ה' ובקדושת רצונו.

לעומת זאת התעריף הקבוע של השקלים, שבו אין הבדל בין עשיר לעני וגם בין עשיר ברוחניות לעני בדעת, מבטא את הסגולה של עם ישראל. הסגולה היא השורש הפנימי והעמוק, והוא קדושת הנשמה, שחצובה מהיכלות עליונים וקדושתה היא יצירה א‑לוהית ולא תוצר של מעשה האדם ובחירתו. ההבדלים בין הבריות הם בנקודת הבחירה, אבל בנקודה הסגולית הכול שווים, כולם קדושים בעצמותם. זוהי קדושת עם ישראל שמופיעה בכל נשמות ישראל, הקטנים עם הגדולים. תרומת השקלים הייתה מושרשת בממד זה של קדושת ישראל המוחלטת. על כן הוכרחו להיות דווקא בתעריף קבוע, להורות שאין בהם הבדל בין הבריות, וגם הצדיק הגדול לא ייתן יותר מאחרים.

בשונה מתרומת המשכן, שנועדה לבנייתו, השקלים נועדו לקורבנות התמיד שבכל יום ולמוספין שבחגים ובמועדים. השקלים נועדו לעבודה העיקרית שנעשתה במקדש, שהיא הלב והשורש של כל עבודת המשכן. כך, עצם הבית היה בנדבת הלב, אך העבודה היסודית והעיקרית שבו הייתה בתעריף מוחלט. אכן, במוקד עבודת הקורבנות עמד קורבן התמיד, שנקרא 'לחמי', "אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי" (במדבר כח, ב). עבודת התמיד הייתה שורש עבודת הקורבנות, שהיא עבודת הקירוב והדיבוק בין נשמות ישראל למאצילן, הבורא ברוך הוא. התמיד הוא נקודת הדבקות של קוב"ה וכנסת ישראל תמיד, בכל יום, בקביעות מוחלטת, בלי הבדל בין התקופות, התמיד ממשיך את שפע הדבקות ממקור המקורות אל נשמות ישראל. כל הקורבנות האחרים היו בחינות שמתווספות לבסיס שעליו הכול עומד, שהוא קורבן התמיד. לכן יש זעזוע עמוק דווקא כשבטל התמיד.

עבודה תמידית ומרכזית זאת תלויה בשיעור קצוב וקבוע המורה שאין בו הבדל בין הבריות, כי נשמת עם ישראל עומדת תמיד בתוך לבבם של ישראל, ואף אם יעלו או ירדו, מכל מקום נקודת הקודש שבקרב ישראל היא נצחית, תמידית, שלעולם לא תכבה. השקלים רומזים על הנצחיות של עם ישראל שלא תתערער לעולם, אפילו אם מדרגת הבחירה תהיה ירודה. וקורבן התמיד, הרומז על נקודת ההתקרבות העצמית בין ה' ובין כנסת ישראל, כל ישראל שותפים בו בלי חילוקי מדרגות, כי בו מתגלה הרובד העמוק ביותר, סוד סגולת עם ישראל.

מכאן יובן מדוע דווקא השקלים האלה הם שניצחו את המן, שקדמו שקלי אלו לשקלי הכסף שלו. כי עיקר טענתו של המן ושל עמלק היא שאין קדושה עצמית בעם ישראל, ולכן כשהם מנותקים מהתורה אפשר חלילה לכלותם. כך טען לאחשוורוש, "ישנו עם אחד", ישנו מן המצוות ואפשר לכלותם, כי ה' עזבם. והוא לא ידע שה' שוכן עם ישראל לעולם, אפילו בתוך טומאותם. כי אפילו אם התרחקנו מאוד מה', בעומק לבבנו שוכנת נשמת קודש שלא תכבה לעולם. והשקלים הם שעוררו את אורה, ובכך הכריעו את המן וזממו.

המן הרשע הוסיף לדבר סרה עלינו ואמר "מפוזר ומפורד". הוא ראה את הפירודים בישראל וסבר שניתן בכך לפגוע בנו. השקלים המנצחים את המן הם גם מעוררים את האחדות המחודשת. כי כשאנו מתעוררים להכיר שיש לכולנו שורש אחד נצחי וכולנו בני משפחה אחת, אז גם מתעורר האור של האחדות מחדש.

פרשה זו קדמה גם לחטא העגל כדי להקדים רפואה למכה. גם אם נפלנו בנפילה קשה זו, מכל מקום נוכל לקום ולהתעודד. כי כל הנפילות לא יכבו את זיק הקודש הנצחי שבקרבנו. שנזכה להתחבר לקדושה שגנוזה בנו ולשוב בשלמות הלב לה', אמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם