דרכי התגלות ה' Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

טבע, נס ותורה – דרכי התגלות ה'

הגרעין העמוק של בריאת העולם כולו הוא עניין התגלות ה' אלינו. כי הקב"ה הוא אינסוף, ואין שום דרך להשיג את רוממותו, על כן ברא הקב"ה את העולמות כולם, שהם כלבושים אליו יתברך. וכללות כל העולמות כולם הם בחינת לבושים לעצמות אורו יתברך. והוא סוד הכתוב "עוטה אור כשלמה", שהכול נערך כמו לבושים ומעטפת אליו יתברך. משל לאדם שכל גילויי חייו – בדיבורו, בנוכחותו הפיזית, במעשיו וברגשותיו – הם גילויים ודרכי התקשרות עם עצמותו, שהיא העניין החביב והנעלה העומד ביסוד כל הגילויים.

באופן כללי ניתן לומר שדרכי התגלותו של הקב"ה הם בשני אופנים עיקריים, בבחינת דיבור ומעשה. כדרך האדם, שהמחשבות כמוסות בתוכו, והתגלותם היא בדיבור או במעשה. כך הקב"ה, שעצמות אורו מופיע בשני אופנים עיקריים: האחד במעשה, שהוא סוד כל מעשה שמיים וארץ והנהגת הטבע והבריאה כולה, והשני הוא מדרגה עליונה יותר, והיא סוד הדיבור, שהוא עניין התגלותו בתורה. וכשם שהדיבור מבטא את המחשבה ברחבות ועמקות יותר מאשר המעשה, וכן ההתקשרות עם אדם שמדבר עימך עמוקה יותר מהמעשה, כך ההתקשרות עם ה' יתברך עליונה יותר בבחינת הדיבור מבחינת המעשה. והדבר יומחש במשל, שבעלי חיים אינם מדברים, והתקשור עימם הוא רק ברובד הפיזי, במגע ובחושים, ואין להשוות כלל את עומק הקשר הנוצר בין בני אדם, שיש ביניהם דיבור, שהוא צוהר למעמקי האדם. מה שאין כן המעשה, שהוא סתום ואין בו גילוי עמוק לעצמיות.

שתי מדרגות אלו של התגלותו יתברך הן סוד הבריאה והתורה. שהתגלות ה' בבריאה היא בחינת מעשה, סוד "כי אראה שמך מעשה אצבעותך", ואומר "השמים מספרים כבוד א-ל... אין אומר ואין דברים", אלא בעצם מציאותם. לעומת זאת התורה היא דבר ה', שבה הקב"ה דיבר עימנו וסיפר עימנו וגילה לנו את עצמות אורו למעלה מכל גילוי שברובד המעשה. ובאמת יש שלוש מדרגות, כי התגלות ה' בבריאה היא בשני אופנים, או בדרך טבע או בדרך נס. ועניין הנס הוא התגלות מרובה יותר, שכן החריגה מדרכי הטבע מעוררת פליאה ויוצרת הרגשה עמוקה יותר שיש מכוון שעומד מאחורי המעשים. אולם דבר זה הוא תוצר של חולשת החוש של האדם, שהתרגל אל הטבע, ולכן עלול לסבור שהוא נע בסיבתיות ובמקרה, והנס בא לעוררו על ההשגחה והכוונה של הפועל שבעומק המפעל. אך באמת אין הבדל מהותי בין הנס והטבע, ושניהם מעידים על יוצרם ומחוללם. ואדרבה, האדם הגדול יהיה נקשר אל הטבע, שהוא מבטא את תדיריות הקשר בין ה' ועולמו, משל לאדם ששמח מהשגרה שבמשפחה ולא מהטיולים יוצאי הכלל.

אומנם יש מעלה בנס בכך שהוא מפתח אל הדיבור העליון, כי הוא מכוון את המבט על מקור ומוצא הבריאה ופותח את הלב לשמוע את הדיבור הא-לוקי. וזה סוד ניסי יציאת מצרים שהכשירו את מעמד הר סיני. ולעומת זאת במציאות הטבע של ספר בראשית עדיין הייתה ההוויה שקועה בעמקי הטומאה, כי הרגלי הטבע עלולים לגרום לאדם לשכוח לגמרי את יוצר כול. ורק האבות היו אחוזים בדבקות במקור הכול בלי להתפתות לטבע ולהרגל. אך אדם כפרעה, שנופל לטומאה בעקבות חוקיות הטבע והניתוק מהמקור העליון, אין דרך לפתוח לבבו אלא על ידי הניסים, שהם שוברים את תדיריות הטבע ומאלצים אדם להורות שיש מקור עליון.

מכאן נשכיל יסוד עמוק בסוד שעבוד מצרים. שלכאורה הלא ידעו האבות את ה' דרך התגלותו בטבע, ומדוע לא עלו מתוך מעמד זה למתן תורה. כי לישראל עם קרובו לא יחסר מאומה במעמד הטבע, והיו דבקים בה' דרך התגלותו התדירית בבריאה, ומפני מה לא עלו משם ישירות להר סיני, והוצרכו לרדת למצרים. אלא שבאמת התורה היא אור לכל האנושות כולה, וכל עוד האומות נמצאות ברשעות וטומאה בעקבות הסתאבות ברשתות הטבע, הרי שהן רחוקות מאוד מאורה של תורה, ולכן הוכרחו ישראל לרדת למצרים, ודבר זה סיבב את עניין המכות והניסים, שהם נועדו בעבור האומות כולם, שייחרדו לבבם מעוצם גבורת מלכו של עולם, ובכך יודו במציאותו וקיומו, וייפתח ערוץ הקשר בעבורם, להיות מושפעים מאורה של תורה שילמדו ישראל לעתיד לבוא.

שנזכה במהרה להתגלות שלמה של הקב"ה עלינו, אמן ואמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם