השורש לשעבוד ולגאולה Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

השורש לשעבוד ולגאולה – סילוק האמת וגילוייה

פרשת ויחי היא פרשה סתומה, וחז"ל דורשים טעם הדבר: "כיון שנפטר אבינו יעקב התחיל שעבוד מצרים על ישראל". ויש להבין מהי הסיבה העמוקה שבעוד יעקב אבינו חי לא התחיל השעבוד.

יסוד העניין נעוץ במדרגתו הרוחנית של יעקב, שהיא מידת האמת, "תתן אמת ליעקב". נשמתו של יעקב נעשתה מרכבה למידה הא‑לוהית העליונה, שהיא מידת האמת, ובעצם נוכחות נשמתו בגופו היה אור האמת מופיע במציאות בטהרתו. הצדיק בגופו הוא משכן לשכינה, וכמו המקדש המקודש, באופן שעצם היותו חי בעולם הזה, הוא מנכיח באופן סגולי את מציאות הקודש העליונה החקוקה בנשמתו. משל לעיר מלוכה, שעצם מציאות המלך בארמון מרוממת את העיר כולה ומקרינה בה אצילות מלכותית.

כך, בעצם מציאות יעקב בעולם, הייתה האמת זורחת בכל הדרה. ומשנסתלק יעקב הרי זה כשקיעת שמש האמת, שנעשה לילה וחושך על פני תבל. מכאן התחיל השעבוד, שהכוחות השליליים הרימו ראש וקיבלו כוח. הווה אומר, השורש שמעניק כוח לרשעה להרים ראש הוא הסתתרות האמת.

וכך בפטירתו של יעקב נסתלקה האמת והשקר החל לבצבץ, זהו שקרו של פרעה, שעשה עצמו לאלוה ואמר "לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח". כל עוד חי יעקב אבינו, לא היה אפשר לשקר להופיע כשם שעטלף לא יכול לצאת באור יום. הכפירה השקרית של פרעה נעוצה בהסתר אור האמת מהמציאות.

למעשה, קיימות שתי מדרגות של ערכים – האמת והטוב, וההפך מהם – השקר והרע. האמת היא השורש אל הטוב. האמת היא התפיסה הנכונה של המציאות, והטוב מגשים אותה בחיים ובמעשה. הטוב הוא הביטוי המעשי של האמת, והיינו שמתוך תפיסת אמת נולדים מעשים טובים והעולם נבנה ונתקן.

ולעומתם השקר הוא שורש הרע. השקר הוא עיוות במחשבה ובתפיסה, ואילו הרע הוא כבר התגשמות במעשה, בפעולות רעות. הרע הוא ההוצאה אל הפועל של המבט השקרי, במעשים והתנהגויות. למשל, יש גוים הבאים בשקר לומר שארץ ישראל שלהם, ומתוך כך באים בפועל במעשים רעים לנסות לגזול את הארץ מידינו. אם לא היה מקום כלל לשקר להופיע, לא הייתה אפשרות לגזול את הארץ. וכן להפך, ההכרה שכל ישראל הם נשמה אחת היא אמת עליונה שמסבבת מעשים טובים של חסד וערבות הדדית.

השקר והרע הם שתי מדרגות של קלקול, אלא שלרע כבר יש ממשות, ואילו השקר אין לו ממשות, שכן כל עצמותו היא סילוק האמת, והוא כמו החושך שהוא היעדר אור.

כל עוד האמת שלמה אי אפשר לשקר להופיע, וממילא גם לא יוכל לעשות ענפים, שהוא הרע. רק לאחר היחלשות האמת ונתינת מקום לשקר הוא יכול לצאת אל הפועל בצורה מעשית, והוא בעשיית רע בפועל.

כשיעקב אבינו חי הופיעה האמת האלוקית בבהירותה, והיו ניכרים לכול מציאות ה' יתברך ומעלתם של ישראל, שהם בני אל חי. פרעה הכיר בכך, הודה להם ונתן להם מטוב הארץ ומשבחה, כהכרת טובה, כפי שאמר: "כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא". וכשיעקב אבינו מסתלק נגנזת האמת, קם מלך אשר עשה עצמו כמי שאינו יודע את יוסף. ומשם החל כל השעבוד להתגלגל.

כשם שהשעבוד נעוץ בסילוק האמת כך גם הגאולה מושרשת בהופעתה. זוהי הארת משה רבנו, "משה אמת ותורתו אמת". וכל מהלכיו עם פרעה כוונו לגלות את האמת, כפי שמשה רבנו חוזר פעמים רבות ומורה לפרעה שתכלית המכות היא "למען תדע כי אני ה'", "למען תדע כי אין כה' א‑לוהינו", שהוא תיקון האמת והופעתה וסילוק השקר של פרעה, שכפר במציאות ה' ועשה עצמו אלוה.

זוהי אבן הבניין לכל צורות השעבוד שיש בחיי האדם בכלל ובפרט. השעבוד נובע מסילוק האמת והגאולה מגילוייה. לכן אמרו חכמים "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", כי ההתעצמות בתורה מעצימה את אור האמת בלב האדם.

ובעת הזאת, שהחלו המוני בית ישראל בלימוד הדף היומי, ראוי להתחזק בלימוד זה. כי התמדת עסק התורה, ובפרט עמל התלמוד הבבלי, מעגנת את חיי האדם עם האמת הא‑לוהית ומחזקת את נוכחותה בלבבו. כך יזכה האדם לחיבור עמוק עם האמת הא‑לוהית, שהיא שער הגאולה ואור החירות מכל צרה לכלל ולפרט.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם