מסלול העומק של יעקב Featured

 2 reuven sason

מסלול העומק של יעקב מצאתו מיצחק ועד שובו אליו

 

הרב ראובן ששון

 

אנו רואים שבשונה מאברהם ויצחק, יעקב אבינו נולד עם תאום, ממש מבטן רבקה, והם נאבקו ביניהם על המשכיות הברכה. ודבר זה צריך הבנה. וכן מצינו שנשא שתי נשים, וגם זה צריך להבינו. גם מצינו שיש לו שני שמות, מה שלא היה לאברהם וליצחק, ושינוי השם לאברהם הוא בחינת התגיירות, שיצא מהאומות ונתייחד להיות לבדו.

 

ונראה לבאר שיעקב הוא שילוב של אברהם ויצחק, בסוד הרחמים, שהוא מיזוג חסד ודין. החסד משפיע טוב לכל מדרגה באשר היא, כתכונת המים, שהם חסד, היורדים למטה. לעומת זאת הגבורה שואפת לשלמות, כתכונת האש העולה למרומים. במובן זה אברהם היה בחינת העולם הזה, ויצחק בחינת העולם הבא. ויעקב כלל שניהם. ולכן תפקידו גדול, לגלות את אור העולם הבא בתוך העולם הזה ולאחד העולמות בשלמות. לכן נשא שתי נשים, רחל 'עלמא דאתגליא' כנגד העולם הזה, ולאה 'עלמא דאתכסיא' כנגד עולם הבא. ולכן היו לו שני שמות, יעקב כנגד המצב שבו העולמות עדיין נפרדים, וישראל כנגד העולמות כשהם בשלמות, שאור העולם הבא מתגלה בגילוי בעולם הזה.

 

השם יעקב רומז למילה 'עקב', שהוא לשון תחבולה, כאומרו "ויעקבני זה פעמיים", כי דרכו של מי שאינו מושל שמשיג את רצונו בתחבולה וערמומיות. מה שאין כן המלך, בחינת ישראל, שאינו מפחד כלל, ולוקח ואין מי שמוחה בידו. אומנם גם בשם יעקב רמוז אור העולם הבא, בסוד האות יו"ד שבשמו, אך עדיין בהסתר.

 

כל עוד נקרא יעקב רק בשם זה עדיין יש לעשיו כוח, ולכן יעקב מפחד ממנו ובורח. ובאמת דבר זה אינו מתאים למי שהוא הבכור ולו משפט המלוכה. אלא שהבכורה עדיין לא הופיעה בשלמות, כי היא באמת גנוזה בשם ישראל. על כן נשלח יעקב אל לבן, כדי להתמודד עימו ובכך לקבל את הכוח להכריע את עשיו. בהיותו אצל לבן היה תמיד בשדה, במגרש של עשיו, ובכך המשיך את כוח התורה, בחינת 'יושב אוהלים', גם לעולם הזה, בחינת השדה.

 

כל מסלול יציאתו של יעקב מיצחק ועד שובו אליו הוא מסלול שמכוון לגלות את שם ה' בתוך המציאות, שהוא עניין בית המקדש, שבו השכינה שורה קבע בעולם. לכן יצחק אומר לו 'וא-ל שד-י יברך אותך', היינו שהוא עתיד לברך אותך בשעה שתהיה מוכן לכך. שכן צריך אתה להתעצם ולהיות בחינת ישראל, ואז הברכה תחול עליך. בכך הורה לו את המסלול שצריך לעבור עד שיבוא למדרגה זו שייקרא ישראל ויתברך מאת ה'. וכך יעקב יוצא מיצחק ומגיע לבית אל ורואה בחלום את המקדש. בכך ראה בחיזיון את סוף המסלול, לאחר שיתמודד עם לבן ויתקן הכול. על כן הוא נודר נדר לשוב לשם בסיום כל הבירור הנוקב. ומשם הוא יוצא להתמודד עם לבן. יעקב מנצחו בדרכי תחכום, כפי מידת השם 'יעקב', ולבסוף בורח ממנו, כי הוא עדיין בחינת יעקב. אך בסיום הדברים באה זקיפות הקומה הראשונה, בשעה שה' מזהיר את לבן ויעקב מתעמת עימו בגילוי.

 

ההתמודדות הזו עם לבן בכניסה לארץ נתנה כוח להתמודד עם שורש הרע, שהוא עשיו. בשלב הראשון הוא מכריע את שרו של עשיו, שכן הדרך להכריע למטה היא על ידי הכרעת השר העליון. ומייד בניצחון זה אנו רואים את קריאת השם 'ישראל', שכן בא יעקב לשלמותו והמשיך את אור העולם הבא בעולם הזה כשניצח את עשיו במאבקו על שלטון העולם הזה. כאן הוכר שהוא באמת הבכור, ולכן הברכות ראויות לו, ולכן הוא אומר לשרו של עשיו שיברכו. ולא מצינו שבירכו אלא ששינה שמו, ובאמת בכול הוברר שהברכות ראויות לו, כי לו משפט הבכורה. עשיו לא יכול להתמודד עם ישראל אלא עם יעקב. לכן בהופעת ישראל הוכרע עשיו, והוא שאומר כי שרית עם אלוקים ועם אנשים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא הופיעה האמת.

 

מייד לאחר מכן יעקב נוסע סוכות ובונה לו בית. הדבר רומז לבניין המקדש, שנקרא סוכה. להורות שניצח את עשיו והביא את המציאות לתיקונה, בסוד המקדש. אלא שעדיין לא נסתיים מהלך התיקון, כי מכאן בא למלאכת ירושת הארץ. ולכן בא עניין שכם, שהיו בו הירושה בהכרעת שכם ושמירה שלא להיטמע עימם במעשה דינה, וקניית המקום ותיקון המטבע הוא עניין וישבתם בארץ.

 

ולאחר מכן באה הנבואה לעלות בית אל, שהשלים את המדרגות במקום המקדש. ולמעשה יש שלוש מצוות בכניסה לארץ: להעמיד מלך, שהוא מטבע, להכרית זרעו של עמלק, שהוא ניצחון על עשיו, ואז לבנות את בית הבחירה. וזה כבר היה בהתגלות ולא בחלום, כי כבר מומש. ואז יכול לחזור ליצחק, לאחר שסיים כל תהליך השליחות, ונתברך.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם