מסעות אברהם וימינו אנו Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

מסעות אברהם משפיעים על ההיסטוריה הישראלית עד היום

התורה מתארת שאברהם הולך לארץ עם שרה ולוט. מדוע הוא לוקח את לוט אם לאחר מכן הוא מבקש להיפרד ממנו, ומצינו גם שהקב"ה עיכב את התגלותו לאברהם כשהיה לוט עימו, כמו שנאמר "ויאמר ה' אל אברם אחרי היפרד לוט מעימו וכו'"? עוד יש לשאול: כיצד נכנס אברהם אבינו לארץ ערל, ובני ישראל הוכרחו למול לפני הכניסה לארץ?

יש להשכיל, שבחטא הקדמוני נסתלקה השכינה מהארץ, ועיקר מלאכת אברהם אבינו הייתה הסרת החוצץ בין אור האלוקות ובין המציאות, והיינו להשכין השכינה בתחתונים. ועניין הופעת השכינה היא בשני דברים הקשורים זה בזה – אמונה בא-ל אחד והתנהגות מוסרית. ושניהם ביחד הם דעת אלוקים שלמה. כי סוד המרכבה, שהיא הדבקות השלמה בה', מופיעה בבחינת 'והלכת בדרכיו', במידותיו המוסריות. והאמונה היא הדבקות הרוחנית, והמוסריות היא המשכת האלוקות על כל חיי האדם. על כן, כחלק מהאמונה בה' צריך להילחם ברע ולהסירו מהנפש ומהעולם. כי אחדות ה' מלמדת שה' ברא את הכול והכול ביסודו הוא טוב גמור, ולכן מציאות הרע צריכה להיעלם מהעולם, ובכך תופיע שלמות הופעת ה'. וזה עניין מחיית עמלק קודם בניין המקדש. כי ירושלים הוא השראת השכינה בשלמות, ללא עורלה וללא פגם, אך בשביל זאת צריך קודם כול להסיר את הלוט והמסכה בין אור האלוקות ובין המציאות. הקיר החוצץ הוא הרע שאחז במציאות, והסרתו פותחת את האנושות להיות מרכבה לשכינה.

פגם החטא הקדמוני אחז הן בבחינת המקום והן בבחינת האדם. זוהי העורלה שעל אברהם, וזוהי העורלה שהייתה גם בארץ, שלכן נקראה 'ארץ כנען'. ועיקר נקודת אחיזת הקליפה בארץ הייתה בסדום, זהו סוד השפע הגשמי כשהוא מנותק מה', שמוביל לרשעות ולחוסר צדק. זוהי העורלה, שהאדם כופר בטובת ה', ולכן מגיע לשחיתות מוסרית. ולכן סדום נשחתה, שהיא כמו ברית מילה לטהר את הארץ מעורלתה.

נמצא שבפסיעותיו של אברהם ישנם שני מסלולים שהם אחד – הסרת העורלה מהארץ, ותיקון לוט. בתחילה אברהם נכנס ומגיע לשכם, שהיא מקום הבירור בין הטוב והרע, כפי שיהיה לעתיד על הר גריזים ועיבל. משם הולך לבית אל שרומז בהסתר למקום ירושלים

 

מבואר בספרים שלוט היה ניצוץ של בחינת האדם שנפל לקליפה בחטא הקדמוני. לכן 'לוט' מלשון קללה בארמית, וכן נתקללו ב'ל"ט', וכמו כן הוא מלשון כיסוי שמכסה על הקודש. מכל מקום 'לוט' בגימטרייה 'אדם', להורות שיש בו הניצוץ הקדוש של אדם הראשון. לכן בלוט גנוז המשיח, מזרעו של דוד, שהוא המשך מאדם הראשון, בסוד אד"ם שהוא אדם-דוד-משיח. והמשיח יהפוך אל עמים שפה ברורה, ויחזיר את כולם אל הקודש. זאת הסיבה הנסתרת לכך שאברהם לוקח את לוט עימו, כדי לבררו ולתקנו, ולהוציא ממנו אורו של משיח.

נמצא שבפסיעותיו של אברהם ישנם שני מסלולים שהם אחד – הסרת העורלה מהארץ, ותיקון לוט. בתחילה אברהם נכנס ומגיע לשכם, שהיא מקום הבירור בין הטוב והרע, כפי שיהיה לעתיד על הר גריזים ועיבל. משם הולך לבית אל שהוא רומז בהסתר למקום ירושלים. בכל מקום הוא בונה מזבח שהוא סוד התגלות האלוקות במציאות. אור ה' מתגלה בהפרדת הטוב מהרע בשכם, ובהשראת השכינה בבית אל. אך בבית אל כבר אפשר לקרא בשם ה' ולפרסם אלוקותו. לאחר מכן יורד אברהם למצרים, היא ערוות הארץ, והיינו שיורד להתמודד עם המקום העיקרי של זוהמת הנחש. אברהם ושרה שלטו בכך על מצרים, בסוד הנגעים והמכות שהוכה פרעה, וסוד הרכוש הרב שעלו עימו. ובכך ניתן להם הכוח לשוב לארץ ולהסיר את העורלה ממנה. לעומתם, כשלוט יורד למצרים הקליפה שבו מתעוררת, ולכן בחזרתו הקליפה כבר שבו לא שקטה, ואינו יכול ללכת עם אברהם, ובוחר את סדום, שהיא דוגמת מצרים, "כגן ה' כארץ מצרים".

לאחר שלוט נפרד מאברהם, נדמה כאילו הטוב והרע, אברהם ולוט, יחלקו את הארץ. אך באמת לא כן הדבר, כי הרע אינו אלא ניצוץ נפול של הטוב, וכשיתהפך – יחזור אל הקדושה. לכן מיד כשנפרדו בישר הקב"ה לאברהם שכל הארץ תהיה שלו, והיינו שאין כאן באמת חלוקה, אלא היפרדות זמנית, עד שתבוא השעה ואברהם בכוח הטוב שבו, יהפוך את הרע לטוב. ולכן בנה מזבח בחברון, היא עירו של דוד המלך, סוד הניצוץ שיצא מלוט. וחברון היא החיבור, להפוך את הרע לטוב, בחינת בעלי תשובה.

ואז גלגל הקב"ה את מלחמת המלכים. המציאות של לוט בסדום קשרה את אברהם לכך, ולכן הלך להצילו. ברגע שאברהם הציל את סדום, הרי שהם כמו שבי שלו, שהם תחתיו, ובכך הכניע את סדום. וממילא שורש הרוע שבהם הוסר, כי אברהם שלט בהם. ולאחר הפיכת הרע לטוב אפשר לגלות את קדושת ירושלים, שהיא מקום השלמות שבו אין רע. ולכן הופיע מלכיצדק מלך שלם שהיא ירושלים, והוא שם בן נח שנקרא שלם שכן נולד מהול, ללא מציאות של עורלה. ואז התגלה סוד הברכה – חיבור שמיים וארץ מחדש – "ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמיים וארץ". חזרה שכינה לתחתונים, וזה בחינת "מגן אברהם", בכך חותמין, והיינו כוח כל הצדיקים, ולכן בסיום מהלך זה כבר היה ניצוץ של השלמות העתידית, שתתגלה השכינה בירושלים, והופיעו עניין התרומה והמעשרות, "וייתן לו מעשר מכול".

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם