בהיותו קרוב Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

כמה מילים לפתוח את הלב לשבת שובה וליום כיפור

אנו עומדים בתוך ימים קדושים ועליונים מאוד, אלו עשרת ימי תשובה, שחכמים מלמדים אותנו שבהם הקב"ה קרוב אלינו, ועליהם נאמר "דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב".

מה פירוש שהקב"ה קרוב? הלא הוא אינו מצוי בתוך גבולות המקום שנוכל לומר עליו שהוא קרוב או רחוק!

התשובה היא שעניין הקרבה של הקב"ה הוא התגלות אורו, והריחוק הוא הסתתרות אורו. כי הן אמת שאין סוף ואין גבול לאורו של הקב"ה, אך רצה להסתירו, כדי לאפשר את מציאות הרע, שכן אילו היה אורו מגולה בתמידות, הכול היה מזדכך ומתקדש, והאדם היה נוהה אחר ה' בלי שום התלבטות. על כן הסתיר הקב"ה את אורו ואפשר לאדם לעמוד במקום הבחירה וההתלבטות בין הטוב ובין הרע.

אך אין כוונתו יתברך שיהיו הבריות שוקעות בחלאת העוונות וזוהמת הקלקולים, ולכן בתחילת השנה הקב"ה מגביר את אורו ומסיר את הלוט והמסכה הנסוכה מעל פניו, וממשיך שפעת חיים ואורה לכל ההוויה כולה. זהו סוד עניין היותו קרוב בימים אלו. הקרבה הזו אינה נראית בעיני בשר, אך היא מורגשת בעומקי הנשמות. כי הנשמות חלק אלו‑ה ממעל הן, ובשעה שהמקור העליון שלהם מופיע בעוז הן חשות ומתרגשות, מתעוררות מעלפונן ומתגברות בכוחן.

וביום אדיר בימי שנה, יום הכיפורים, הקרבה מגיעה לשיאה עד שכל נשמות ישראל עומדות בדבקות מוחלטת עם שורשן הא‑לוהי. כולנו ממש עומדים 'לפני ה'', והקרבה עזה ומלאת אהבה עד שהנשמות כולן רוחצות באור הא‑לוהי, והאדם מתנקה לגמרי מכל חלאת עוונותיו

 

רכב שנתקע בבוץ

משל למגנט רב עוצמה שנמצא במרחק גדול מחלקיקי מתכות. ככל שהוא מתקרב, כך כוח המשיכה גובר, עד שבקרבה רבה כל חלקיקי המתכות נשאבים אליו בכוח רב. כך ממש נקודת היחס בין נשמות ישראל ובין ה' יתברך, מקורן וחיותן. ככל שהקב"ה מגביר את אורו, כך הנשמות מתגברות ומקבלות כוח גדול, כוח משיכה, והוא מדביק אותן אחר ה'. "מושכני אחריך נרוצה".

מכאן נבין את סוד הימים הקדושים האלה: בכל השנה כולה האדם צריך מיוזמתו להתגבר ולהתאמץ, לעורר את נשמתו ולצעוד במעלות הקודש. אך כוחות נוספים גוברים עליו, והוא מיטלטל בין קודש לחול, בין טמא לטהור ובין חושך לאור. דומה הדבר לרכב שנתקע בבוץ ומנסה להיחלץ משם בכוח המנוע שבו. אך בימים קדושים אלו הקב"ה מסייע לנשמות ומגביר את כוחן בכך שהוא מתקרב אליהן, כמשל המגנט. והרי זה כמו רכב חילוץ עוצמתי שמושך את הרכב התקוע.

כללו של דבר, שתי נקודות הנעה יש לנשמות, האחת היא הנעה מהנשמה פנימה, שנוצרת בה בתחילת היווצרותה, כעין געגוע של בן מלך לשוב לארמון המלך, שהוא תוצר זיכרון ורושם מהימים שהיה בבית המלכות. כך הנשמה זוכרת ימי נערותה בהיותה אצולה תחת כיסא הכבוד, ולעולם לא תחדל מגעגועיה לשוב לשם. אך עם ההנעה הזו יש גם הנעה שבאה מלמעלה, זוהי בחינת 'משיכה', כאומרו "משכני אחריך". כאן הכוח המושך אינו בפנים אלא מלעילא, כמשל המגנט ורכב החילוץ. וסודו הוא התקרבותו של הקב"ה והגברת אורו על הנשמות.

עצמיותו של יום

במהלך השנה כולה הקב"ה מניח את הנשמות לפעול בכוחן העצמי, ובמהלך השנה רק בפעמים מיוחדות הוא מגביר את האור לסייע לנשמות. אלו הם רגעי חסד שכל אחד מרגיש מפעם לפעם, שבהם נשמתו פתאום מתלהטת ומתגברת והלב גואה בגעגועים, בייסורים על הזיוף והשקר וברצונות כנים לחיי טהרה ויושר. אין לדעת את סוד העיתים הללו, מתי יזרח האור על האדם, כי זוהי עצת ה', שלעיתים רואה את הצורך לסייע לאדם ולתת לו חיזוק, להגביר כוח נשמתו, לחדש נעוריה ולהעלות לה אבר כנשרים.

אך בימי ראשית השנה הקב"ה נותן כוח מיוחד לכלל נשמות ישראל כדי שיוכלו להתחדש בהתחדשות גמורה ולקבל חיות מיוחדת לכל השנה כולה. על כן הוא מתקרב וממשיך שפע עצום של אור לנשמת ישראל, ומשם לנשמות הפרטיות של כל אחד מאיתנו. בכך נבנים בקרבנו עוצמת אור וכוח משיכה לא‑לוהות וליושר ולטוהר שיספק לנו ברכה ואנרגייה לכל השנה כולה.

ביום ראש השנה נעשית ההתקרבות הראשונה בכוח גדול, ולאחר מכן באים הימים שעד כיפור, שבהם אנו סופגים את האור הזה ומתכוננים לקראת השיא של ההתקרבות. וביום אדיר בימי שנה, יום הכיפורים, הקרבה מגיעה לשיאה עד שכל נשמות ישראל עומדות בדבקות מוחלטת עם שורשן הא‑לוהי, וזה סוד "לפני ה' תטהרו": כולנו ממש עומדים 'לפני ה'', והקרבה עזה ומלאת אהבה עד שהנשמות כולן רוחצות באור הא‑לוהי, והאדם מתנקה לגמרי מכל חלאת עוונותיו. זה סוד עצמו של יום מכפר, כי העצמיות שלנו בוהקת, ועימה הכול מתיישר.

על כן אח אהוב, דע לך שגם אם התייאשת מעצמך, הקב"ה לא התייאש ממך. דרוש אותו בימים אלו, והוא יימצא לך וימציא לך כוחות חדשים, כנפי רוח, שתעלה בהם למרומי אינסוף ותתחדש לגמרי, כקטן שנולד בלי שום פגם ושריטה. שנזכה וניכתב כולנו בספרן של צדיקים לשנה טובה ומבורכת, אמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם