חטא העגל

 כיצד ייתכן שאהרן הכהן עשה את העגל?

הרב אמנון בזק

ראב"ע מקדיש דיון ארוך לשאלה כיצד ייתכן שאהרן הכהן עשה את העגל וגרם לחטא חמור כל כך של עם ישראל. בדיונו מציין ראב"ע לא פחות מחמישה הסברים שהועלו לדבר, ואת כולם הוא דוחה, עד שהוא מגיע לדרך הטובה ביותר, לדעתו, להסבר העניין.

תחילה הוא מציין את אחד ההסברים המופיע ברש"י על דרך הדרש, שבני ישראל כבר הרגו את חור שניסה למנוע מהם לחטוא, ולכן אהרן חשש – או לחייו שלו, או לעם ישראל – שה' יפגע בהם אם יהרגו אותו. ראב"ע דוחה פירוש זה בתוקף שכן לא ייתכן שאהרן פחד על חייו שלו, ולא נהג כמנהג רבים אחריו שמתו על קידוש השם על מנת שלא לעבור על איסורי עבודה זרה, ובכלל, לא ייתכן שמנהיג של עם ישראל יהיה שותף בעבודה זרה בצורה כלשהי: "וכל אנשי המחקר מודים, כי השם לא יבחר שליח, שידע כי בסופו יעבוד עבודת גילולים". והוסיף: "והנה ראינו שאמר משה לפני מותו 'תומיך ואוריך לאיש חסידך' (דברים ל"ג, ח). והנה לא הזכיר דבר העגל".


ההסבר השני שראב"ע דוחה הוא שאהרן הוטעה בידי בני ישראל: "ויש אומרים, כי ישראל רימו אהרן, שעשו דפוס עגל, והשליך אהרן הזהב באש ולא הרגיש". גם את ההסבר הזה ראב"ע דוחה מסיבה עקרונית ומסיבה תוכנית: "וזה אינו נכון, כי אהרן, איך בחרו ה' אם היה טיפש שירמוהו פתאים? ועוד, למה בנה מזבח לפניו וציווה שיזבחו זבחים ועולות?" בדרכים אלו דוחה ראב"ע גם הסברים נוספים.


ההסבר הנכון לדעתו הוא שאהרן כלל לא התכוון לעשות מהעגל תחליף לה', וגם בני ישראל לא ביקשו זאת. לדעתו, הבקשה הבסיסית הייתה למצוא תחליף למשה, שכן בני ישראל "חשבו שמת משה שהסיעם מים סוף... כי ראו שהמן אינו יורד בהר סיני, ומשה התעכב שם ארבעים יום, ואין כוח באדם לחיות זה הזמן בלא מאכל, כי הוא לא אמר להם מתי ירד". ואף על פי שבני ישראל ביקשו "קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים" (ל"ב, א), כוונתם הייתה ל"כבוד חונה בצורת גְוִיה", כלומר לביטוי סמלי של ה' שיש לו גוף. משום כך, החג והמזבח שעשה אהרן היו לכבוד ה' בלבד.


מה אפוא היה החטא? ראב"ע ביאר שהחטא היה רק בחלק קטן מעם ישראל, שלא הבין את מעשהו של אהרן: "וחשבו מעטים מישראל שהייתה עבודה זרה, והביאו זבחים והשתחוו לו", והראיה, שבסופו של דבר מכל אנשי ישראל מתו על ידי הלויים רק שלושת אלפים איש – "והנה הם חצי עשירית עשירית המחנה" (כלומר: חצי אחוז בלבד, מתוך שש מאות אלף איש). קבוצה קטנה זו גרמה לחטא והכשילה את כל העדה, וגם אהרן שילם מחיר על כך, אולם ראב"ע עומד על כך שלא הייתה כאן שום כוונה אלילית, לא מצדו של אהרן ולא מצדו של עם ישראל ברובו הגדול.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם