מילה של לב Featured

froind kavuaa

הרב יובל פרוינד

פרשת התשובה והגאולה שבתחילת פרק ל' בדברים היא פרשה מתעתעת. מרחפת בה כל הזמן התשובה – ואף פעם אינך יודע מתי ואיך היא מתרחשת. יש בה מעברים מעם ישראל אל הקב"ה ושוב אל עם ישראל ושוב הקב"ה, והכול מתערבב ומתמזג. "והשבות אל לבבך" – "ושב ה' א-לוהיך את שבותך". "ומל ה' א-לוהיך את לבבך" – "ואתה תשוב ושמעת בקול ה'". "ישוב ה' לשוש עליך לטוב" – "כי תשוב אל ה' א-לוהיך בכל לבבך". מה גורם למה? מה הסיבה ומה התוצאה? איפה הבחירה מתחילה ואיפה ההשגחה נגמרת? נדמה שהסחרחורת של המעברים בעשרת הפסוקים הראשונים רק מנסה לערפל עוד יותר את קו הגבול הדק.

ובכל זאת, מכיוון שכבר זכינו שלפחות חלק מן הפסוקים התממשו במלואם לנגד עינינו, אפשר להתחיל לתת בהם סימנים.

דמה שאנחנו בעיצומו של התהליך הזה שבו האמונה מובלת מתוך ידיעת האמת ומתוך הבנה מלאה. ואם לא – אז היא קורסת. מילת הלב מתרחשת בכל יום מבחינת הבקשה של האנשים – מבקשים תורה ואמונה אמיתית, מובנת והגיונית. לא מסוגלים לסבול משהו אחר

א. התשובה מתחילה מן הגלות. כאשר עם ישראל יושב בנכר ומשיב את לבבו, "בכל הגויים אשר הדיחך ה' א-לוהיך שמה" - חשבון הנפש הלאומי מתברר אצל כל יהודי נודד. התחושה של הריחוק, של המחיר הנוראי שמשלמים בכל יום על הריחוק מאור ה', מתחדדת ומתבררת. ההכרה שאיבדנו במו ידינו את האוצר, שהשחיתות, הסיאוב והגאווה רוששו את נשמותינו ושלחו אותנו לתהום עמוקה, מחלחלת ודוקרת ומשיבה את הלב למקומו הנכון.

ב. כאשר הלב שב למקום הנכון, הקב"ה משיב את עם ישראל לארצו – "ושב וקיבצך מכל העמים". איך? על ידי שליחיו הנאמנים (וגם אלו שאינם נאמנים) – לא משנה אם אלה עליות תלמידי הגר"א והחסידים או הרצל והקונגרס הציוני, הרב קוק ובן גוריון. מתגלה שהקב"ה משיב את עם ישראל דרך ליבם – דרך התעוררות המוטיבציה הציונית והבריאות הלאומית.

ג. ועדיין הלב לא מספיק מוכן, לכן בשלב הבא מגיעה 'מילת הלב', הסרה של קליפה שאוטמת את הלב מלהיפגש באופן עמוק עם דבר ה': "ומל ה' א-לוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' א-לוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך". איך זה נראה בפועל? האם כבר זכינו למילת הלב או שזו עדיין גאולה עתידית? מן הפסוקים המתארים בהמשך שפע כלכלי והצלחה בקרבות, נראה שכבר זכינו. אם כן, מה קורה עם מילת הלב?

ה'ספורנו' מסביר שהכוונה ב'מילת הלב' היא שעשיית הטוב לא נעשית מתוך הרגל או מסגרת חיצונית אלא מתוך הבנה צלולה: "יגלה עיניך לסור מכל טעות מערבב השכל, מידיעת האמת... באופן שתכיר טובו ותאהבהו בהכרח". כלומר, הסגנון הרוחני משתנה והופך להיות מתוך הבנה והכרת האמת עד שאהבת ה' מתבקשת באופן טבעי ופשוט. נדמה שאנחנו בעיצומו של התהליך הזה שבו האמונה מובלת מתוך ידיעת האמת ומתוך הבנה מלאה. ואם לא – אז היא קורסת. מילת הלב מתרחשת בכל יום מבחינת הבקשה של האנשים – מבקשים תורה ואמונה אמיתית, מובנת והגיונית. לא מסוגלים לסבול משהו אחר.

הרמב"ן צועד עוד צעד ומסביר את מילת הלב כשינוי פנימי שמשנה את התנועה הספונטנית של הלב: "לימות המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל... וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה (לא, ל-לב): הנה ימים באים נאום ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו', כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה". לפי הרמב"ן מילת הלב מתפרשת במציאות שבה האינסטינקט משתנה, שהאינטואיציה הטבעית משתנה. שלב האדם שמח ונהנה מטוב ובוחל ברע. החזון הזה כמובן עוד לא התקיים, בטח לא במלואו, אבל שוב הניצנים שלו נראים בארץ בתביעה של האנשים. אנשים מבקשים טוב ספונטני חי ומתפרץ. קשה להם עם טוב מלאכותי שנובע ממסגרת חיצונית, הם מבקשים-מחפשים-מגששים דרך חיים שבה הרצון הטוב חי ובוער מעצמו, שהתורה כתובה בלב, שהיא עולה מתוך הרגשות הפנימיים, מתוך היושר האישי, מתוך תפילת האדם. במהרה בימינו אמן.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם