מה הם 'הדברים' Featured

bazak kavuaa

הרב אמנון בזק

"והיו הדברים האלה על לבבך" – באילו דברים מדובר?

בפרשת שמע, אחרי הקריאה הגדולה לאמונה ב"ה' אחד" ולאהבה בכל לב ונפש, מגיע הציווי "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך... על לבבך". לא ברור לאילו דברים התכוון משה. אילו דברים אמורים להיות על לבנו ושאותם אנחנו צריכים לשנן היטב לילדינו?

האפשרות הראשונה היא שמדובר על הקריאה הגדולה "ה' א-לוהינו ה' אחד" – אמונת הייחוד צריכה ללוות אותנו בכל רגע מיומנו, בבחינת "שיוויתי ה' לנגדי תמיד". ההבנה שהקב"ה נמצא בכל מקום, שהוא ה'אחד', הבורא, המחיה את כל העושר האדיר של הנבראים, צריכה להיות מונחת על לבנו בכל רגע. את זה צריך לשנן לילדים ולזכור בשכבנו ובקומנו, ובכל מצב ממצבי החיים, ולאותת לעצמנו בתפילין ובמזוזות שהקב"ה שורה בתוכנו, בגופנו ובבשרנו, בביתנו ובחדרי חדרינו.

האפשרות השנייה היא שב"דברים האלה" כלולים כל דברי האמונה שמשה נאם בנאומו מתחילת הפרשה ועד הנה – ההתגלות הגדולה בסיני, עשרת הדיברות ואמונת הייחוד – כל אלו צריכים להיות על לבנו ולבנו צריך להרהר בהם ולהגות בהם ללא הרף.

ייתכן שזו כוונת הספרי, שרואה בסמיכות בין הציווי על אהבת ה' ובין הציווי "והיו הדברים האלה על לבבך" שני ציוויים המשלימים זה את זה: "'והיו הדברים האלה' למה נאמר? לפי שהוא אומר 'ואהבת את ה' א-לוהיך בכל לבבך', איני יודע באיזה צד אוהבים את הקב"ה? תלמוד לומר 'והיו הדברים האלה... על לבבך' - שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומידבק בדרכיו". הספרי מבקש את הדרך לאהוב את הקב"ה, שהרי קשה לאהוב דמות מופשטת שאינה מושגת ושאין עמה מגע ישיר. את התשובה לשאלה מוצאים חז"ל בפסוק הסמוך – בלימוד והגות אינטנסיבית של עיקרי האמונה שאותם פירש משה באותו היום – כך יכיר האדם את אלוקיו וייפגש עם נוכחותו בחייו וכך יוכל להידבק בדרכיו.

אבן עזרא חושש מן הפרשנות הזאת ומביא אפשרות שלישית הכוללת במילים "והיו הדברים האלה" את כל התורה כולה. הוא מזהה בדורו אנשים שראו רק את עשרת הדיברות לנגד עיניהם וכפרו בשאר התורה, ולכן הוא מדגיש באופן ברור שה'דברים האלה' הם כל מצוות התורה: "אמרו המכחשים על עשרת הדיברות... והאמת כל המצוות". לפי אבן עזראהביטוי של האהבה והמסירות לקב"ה היא בדבקות של עם ישראל בתורה ובמצוות, ב"הגית בו יומם ולילה" ובקיום המצוות בכל מקום ובכל מצב כפי שמתואר בהמשך פרשת שמע.

כך התרחבה היריעה ומאפשרות של פסוק אחד הגיעו "הדברים האלה" עד כל התורה כולה. ואי אפשר שלא להזכיר את פירושו המופלא של אלשיך הקדוש שמתבונן בדברים האלה מן הזווית האישית, שקוראת לאב ולמורה, שקודם כול יהיו הדברים האלה על לבו ורק אחר כך ינסה לשנן לבניו - כי זהו סוד החינוך שהדברים יצאו באמת מעומק הלב ואז יש סיכוי שיגיעו גם אל לב הבנים ויפלחו בו כחץ שנון (כלשון הפסוק 'ושיננתם'). וכך הוא פונה אל האב המחנך: "הלא עליך מוטל ללמד לבניך תורה ואהבת ה' בכל לבב ובכל נפש ובכל מאוד כאשר ציוויתי עליך. אך דע כי למען יהיו דבריך שנונים ליכנס בלב בניך בעצם - צריך תחילה תקבלם אתה על עצמך בלבבך ובשני יצריך בעצם - ואז בלמדך את בניך, יפלשו הדברים וייכנסו עד קֶרב לבם כחִצי גיבור שנונים. וזהו 'והיו הדברים האלה על לבבך' תחילה - ואחר כך 'ושיננתם לבניך'".

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם