תשובתו של יוסף

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק 

לאחר מותו של יעקב, האחים פונים אל יוסף ואומרים: "אָבִיךָ צִוָּה לִפְנֵי מוֹתוֹ לֵאמֹר: כֹּה תֹאמְרוּ לְיוֹסֵף אָנָּא שָׂא נָא פֶּשַׁע אַחֶיךָ וְחַטָּאתָם כִּי רָעָה גְמָלוּךָ" (נ', טז-יז); ותגובתו של יוסף היא "וַיֵּבְךְּ יוֹסֵף בְּדַבְּרָם אֵלָיו". מדוע בכה יוסף?

על עצם התיאור בפי האחים כבר כתב רש"י על פי חז"ל: "שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציווה יעקב כן שלא נחשד יוסף בעיניו". לדעת רש"י, יעקב אכן ידע על מכירת יוסף, אך לא חשד בכך שיוסף יגמול לאחיו רעה. לדבריו, ייתכן שיוסף האמין לדברי האחים, ובכיו נבע מכך שסבר שאביו חשד בו לשווא.

עם סיום ספר בראשית אנו עומדים על תשובתו של יוסף, לאחר שכבר ראינו את תהליך התשובה שעברו ראובן, יהודה ויתר האחים

אולם, הרמב"ן סובר אחרת: "ייראה לי על דרך הפשט, שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם... ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו, ולכך נאמר: וַיְצַוּוּ אֶל יוֹסֵף לֵאמֹר אָבִיךָ צִוָּה לִפְנֵי מוֹתוֹ וגו', ואלו ידע יעקב בעניין הזה היה ראוי להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי יישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים".

לפי פירוש זה, בכיו של יוסף נבע לא מכך שחשב שכך ציווה אביו; אלא להפך – מפני שידע שלא ייתכן שאביו ציווה כך. האחים היו משוכנעים שיוסף סיפר לאביו על פרשת מכירתו, ולפיכך שמו בפיו של יעקב דברי הדרכה ליוסף, אך יוסף ידע היטב שהדברים אינם נכונים, ומסתבר שדווקא בשל כך בכה – שהרי ראה שאחיו חשדו בו, שהיה גומל עמם רעה.

אפשר להביא ראיה לגישתו של הרמב"ן, מכך שיעקב בדברי פרדתו מן האחים גינה את ראובן ושיבח את יהודה. סביר להניח שלא היה נוהג כך לו היה יודע שראובן היה מי שניסה להציל את יוסף, בעוד שיהודה היה מי שהציע למכור את יוסף לעבד.

נראה שעם סיום ספר בראשית אנו עומדים על תשובתו של יוסף, לאחר שכבר ראינו את תהליך התשובה שעברו ראובן, יהודה ויתר האחים. כל פרשת תלאותיו של יוסף התחילה כאשר "וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת דִּבָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם" (ל"ז, ב), וכדברי רש"י שם: "כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, וחשודים על העריות. ובשלושתן לקה".

והנה, לפני מותו של יעקב, כאשר הייתה בידו ההזדמנות להביא את דיבתם הרעה מכול של אחיו אל אביהם – שוב לא עשה זאת יוסף. "במוסרו הטוב", כדברי הרמב"ן, תיקן יוסף את חטאו, ויעקב הלך לעולמו בלי שנודע לו הסוד הנורא של חייו.

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם