משמעותן של הלכות הסוכה

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

לאורך השנה ראינו פעמים רבות שרש"ר הירש מעניק משמעות סמלית רעיונית לפרטי המצוות, ורואה אותם כחלק ממערכת שהמצווה בכללותה באה ללמד. לא ייפלא אפוא שגם ביחס למצוות סוכה רש"ר מאריך להסביר כיצד ההלכות מביאות לידי ביטוי צדדים שונים של הרעיון המרכזי של המצווה.

התורה נתנה טעם מפורש למצוות הישיבה בסוכה – "לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (ויקרא כ"ג, מג). רש"ר הירש שם מסביר שהצורך לזכור את הסוכות במדבר, בין אם הן היו סוכות ממש ובין אם היו ענני כבוד, כמחלוקת המפורסמת בחז"ל, נועד להטביע בלב עם ישראל את תחושת התלות והמחויבות לקב"ה: "ניסיוננו במדבר נועד לשחרר אותנו מן ההערכה היתרה של כוחנו; לבל נגיע לידי האלהת כישרון האדם, המוציא לחם מן הארץ. והסוכה תספר לכל דורות ישראל על המדבר, שהוא מלא השגחת ה'... שעה שאדם נכנס למדבר, הרי הוא עוזב את שמירת הטבע וכוח האדם, ואין לו קיום אלא בעזרת ה'".

לאור זאת רש"ר הירש מסביר, כאמור, כמה מהלכות הסוכה: ראשית, כך מבואר מדוע הסכך צריך להיות מנותק מהקרקע – כדי לבטא את הניתוק מן הטבע, כמו במדבר, ומכאן שהחוסה בסוכה איננו משועבד לכוחה של הארץ. בנוסף, אסור שהסכך יהיה עשוי מדברים המקבלים טומאה, כגון פירות וכלים, כדי להראות גם את חוסר השעבוד לכוחותיו היצרניים של האדם. באופן כזה מושגת מטרת הסוכה עצמה: "נמצאת אומר אחת מהשתיים: או יש בהם הסימנים של ענני כבוד; שהרי מוצאם מן הארץ – 'ואד יעלה מן הארץ' – אך אין הם משקפים את כוח הארץ וכוח האדם; או: הם מייצגים את הגגות של סוכות המדבר – סוכות ממש, שהרי תואר המדבר ניכר בהם; כי המדבר עזוב מעזרת אדם וטבע". כך גם מובן מדוע הגדרתו ההלכתית של הסכך הוא שיהיה עשוי מ"פסולת גורן ויקב", שמעצם מהותה היא דבר שאין לאדם הנאה ממנו ודרכו להשליך אותה. גם ממד זה מחדד את הארעיות שיש בסוכה.

כל זה נועד להביא למסר החינוכי של המצווה, דווקא בתקופה זו: "משום כך נקום מדי שנה בשנה – דווקא בזמן האסיף – ונחזור אל המצב ההפוך בתכלית: נשוב לחיות במדבר, שאין בו מעיינות נובעים ולא שדות מוריקים ולא אילנות מלבלבים; אין בו אסיף של יבולים ולא בתים הבנויים לתפארה... ואף על פי כן חיינו שם במשך ארבעים שנה עם נשינו וטפנו; חסינו בצל כנפי ה', וכל מחסורנו היה עליו". הלקח העיקרי לכל אדם מישראל הוא אפוא ש"בכל עת ובכל שעה יהיה מוכן לוותר על הגנת כוח הטבע והאדם. הוא ילך אחרי ה' בלא פחד, ואם ה' ירצה בכך, ילך אחריו במדבר, בארץ לא זרועה; שהרי לבו סמוך ובטוח, שה' יגן וישגיח עליו גם שם. והוא ידור בלא צער בסוכת המדבר, כדרך שאדם דר בביתו שבעיר".

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם