ארורה הצביעות

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

משה מצווה את בני ישראל בפרשתנו לערוך מעמד לאחר שיעברו את הירדן וייכנסו לארץ, ובמסגרתו תיקרא רשימה של שנים-עשר 'ארורים' – אנשים שיעברו עברות מסוימות (כ"ז, יא-כו). רש"ר הירש עומד על המאפיין המשותף של העברות השונות הנזכרות במעמד זה – שדרכן להיעשות בסתר. נקודה זו מפורשת כבר ב'ארור' הראשון: "אָרוּר הָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה תּוֹעֲבַת ה' מַעֲשֵׂה יְדֵי חָרָשׁ וְשָׂםבַּסָּתֶר" (שם, טו), והיא שבה ומופיעה ב'ארור' העשירי: "אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר" (שם, כד). גם שאר העברות, אופיין הוא להיעשות בסתר, כגון ארבעת ה'ארורים' המתייחסים לעברות בתחום העריות (שם, כ-כג) או שני ה'ארורים' המתייחסים להטיית משפט וללקיחת שוחד (פס' יט, כד).

מדוע הודגשה דווקא חומרת העברות הללו? רש"ר הירש עמד תחילה על כך, שמכיוון שהחטאים נעשים בסתר, "והחברה האנושית שומרת החוק איננה יכולה לפקח עליהם; משום כך הם נמסרים כאן להשגחה הא-לוהית הגוזרת ברכה וקללה". אולם, בהמשך דבריו רש"ר הירש מציין את הנקודה המרכזית שהוא רואה במעשה עברה בסתר, והיא – הצביעות המלווה אנשים כאלה. אף שהמעשים נאסרו בכל מקרה, רש"ר הירש סבר שהתורה התנגדה במיוחד לאנשים שכלפי חוץ נוהגים כאנשים יראים וישרים, ומשום כך את מעשי העברה שלהם הם עושים בסתר, ובכך בולטת הצביעות שבמעשיהם. אשר על כן, התורה מדגישה כאן את העונש שיבוא על הנוהגים בצביעות כזו: דרכם לא תצלח, והם ייענשו עליה בידי ה', הבוחן כליות ולב.

סביר להניח שבדבריו החריפים של רש"ר הירש מסתתרת גם תוכחה רלוונטית לבני דורו, ומן הסתם גם לדורות הבאים: "לא תצלח דרכו של אדם העושה אחד מאלה: הוא מתחזה כלפי חוץ כמי שדבק בה', אך בחשאי הוא כופר במציאותו ובהנהגתו הבלעדית של ה'; כלפי חוץ הוא נוהג כבוד באביו ובאמו, אך בסתר לבו הוא מתנשא עליהם בזלזול; בעיני הבריות הוא שומר על שמו הטוב כאדם ישר, אך באין רואים הוא מצמצם את תחומו החוקי של רעהו כדי להפיק תועלת לעצמו; באוזני חכמים ופיקחים הוא מדבר בהתלהבות על עזרה לזולת, אך הוא ממיט שואה על עיוורים וקצרי ראייה; הוא מכניע את עצמו בפני גדולים וחזקים, אך הוא נמנע מלקיים את חובתו האנושית כלפי חלשים וחסרי ישע; הוא שומר בהתחסדות על הנימוסים המוסריים של החברה, אך הוא מתמכר בחשאי לפריצות מינית; אין הוא שולף את חרבו כנגד רעהו, אך במסווה של שיחת רעים הוא רוצח את אושרו, את שלומו ואת כבודו; בקהילתו רוחשים לו אמון בלתי-מוגבל, אך הוא מנצל אותו לרעה על ידי שחיתות במסתרים; ובסופו של דבר לא תצלח גם דרכו של אדם המקיים את חובתו בינו לבין עצמו, אך הוא אדיש לירידת הנאמנות לתורה בחוגו הצר או הרחב".

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם