חטאם של נדב ואביהוא

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

כל מפרשי המקרא ניסו להבין את משמעות חטאם של נדב ואביהוא, שהקריבו אש זרה ובכך חרצו את גורלם למוות על ידי אש מן השמים. רש"ר הירש, כדרכו, הסביר את החטא באופן נרחב, וביאר מדוע הקרבת האש הזרה הייתה חמורה כל כך.

רש"ר הירש סבר, באופן כללי, שחומרת החטא של נדב ואביהוא הייתה בהדגשת ה'אני' העצמי שלהם, במקום לראות את עצמם ככוהנים משרתי העם, ויהירות זו למעשה ביטאה החמצה גדולה של כל רעיון הקרבנות. כבר במילים "בני אהרן" (י', א) בתיאורם של נדב ואביהוא רואה רש"ר ביטוי לגישה הבעייתית שלהם: "מעצם לשון המקרא למדנו, שבני אהרן נהגו ביהירות... הם היו בני אהרן – אך לא נמלכו באביהם תחילה; או דווקא מפני שהיו בני אהרן, היו סבורים שהם פטורים מכל נטילת עצה. הם היו נדב ואביהוא – רק יחידים בתוך עמם, ואף על פי כן לא נמלכו בגדולי האומה; או מתוך שייחסו ערך מופרז לאישיותם, היו סבורים שדי להם בשיקול דעתם".

אמנם, כוונתם הבסיסית של נדב ואביהוא, לדעת רש"ר הירש, הייתה חיובית, כפי שמוכח מדברי ה' למשה לאחר מותם – "בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ" (פס' ג), אולם למרות זאת, הגישה העקרונית הייתה מוטעית: "בה בשעה שהאומה זכתה לגילוי קרבת ה', הרי הם חשו צורך בקרבן מיוחד משלהם; ומכאן, שלא פיעמה בלבם רוח נכונה של כהונה". דווקא ככוהנים היה עליהם להבין שהם שליחים של כל עם ישראל, וממילא שאין כל מקום לביטוי המייחד דווקא את האישיות העצמית שלהם – "אִישׁ מַחְתָּתוֹ".

בנקודה זו רואה רש"ר הירש את הטעות הגדולה של נדב ואביהוא, המטשטשת את ההבדל העקרוני בתפיסת כל רעיון הקרבנות בין עם ישראל לבין עובדי האלילים, שכן הקרבת קרבנות אינה פעולה שבה האדם אמור להשפיע על הא-ל, אלא בדיוק להפך – היא פעולה האמורה להשפיע על האדם ולחנכו לעבודת ה' ולקבלת עול מצוות: "האליליות מבקשת לשעבד את האל בקרבן, למען יעשה את רצון האדם; ואילו אִשי ישראל משעבדים את האדם לעבודת ה', למען יקבל על עצמו את עול מצוותיו. משום כך, כל הקרבנות עשויים על פי מתכונת של מצווה; והמקריב נודר לעשות את המצווה נר לרגליו. משום כך קרבנות הבדויים מלב אדם חותרים תחת אותה אמת, שהקרבן בא לתת לה ביטוי; הם משליטים סובייקטיביות שרירותית - תחת השמיעה בקול ה' וקבלת עול מצוותיו. הננו מבינים אפוא את מות בני אהרן; מותם בשעת חנוכה ראשונה של המקדש הוא אזהרה לכל הכוהנים שלעתיד; הוא מוציא כל שרירות מתחום המקדש - שכל עצמו איננו אלא מקדש לתורה! פעילות כוהני ישראל תתבטא לא בהמצאת חידושים בתחום העבודה, אלא במתן תוקף למצוות ה'".

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם