המשמעות של קרבן עולה

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

 

רש"ר הירש מאריך מאוד לפרש את ההיבטים והפרטים הרבים בעולם הקרבנות, ומעניק להם משמעות רעיונית וסמלית באופן שיטתי. תקצר היריעה כאן מלפרט את התייחסותו לכל סוגי הקרבנות, ועל כן נתמקד בקצרה בדרך שבה רואה רש"ר את הקרבן הראשון שעליו מדברת פרשתנו – קרבן העולה.

רש"ר הירש עומד תחילה על משמעות המילה 'עולה', ויוצא נגד התפיסה הרווחת שמילה זו מציינת את העובדה שבניגוד ליתר הקרבנות, קרבן זה עולה כולו באש. לדעתו, משמעות זו אינה מתאימה לפירוש המילה, ובנוסף, אין היא עולה בקנה אחד עם שמותיהם של יתר הקרבנות – מנחה, שלמים, עולה וחטאת, שאינם נקראים על שם הפעולה המתבצעת בהם. משום כך, לדעתו, יש לבאר שהמילה 'עולה' באה מהמילה 'עלייה', והיא מבטאת את הצורך של האדם לעלות ולהתקדם, כשכול התפתחות של פריחה וחיות רוחנית נחשב עלייה והתרוממות. קרבן העולה, לפי חז"ל, בא לכפר על חוסר עשייה מספקת (ביטול מצוות עשה), ולכן המביא קרבן עושה זאת משום שהוא יודע שעליו לתקן את מעשיו מכאן ואילך, להתקדם ולעלות.

מכאן עובר רש"ר לדון בשני המסלולים האפשריים המתוארים בהקרבת עולה – מן הבקר ומן הצאן, וכדרכו, הוא מוצא גם כאן משמעות סמלית להבדל בין שני המסלולים הללו. לדעתו, הבקר והצאן מסמלים שני סוגים שונים של בני אדם: הבקר מסמל את האדם הפועל, העובד את עבודת קונו, כדרך הבקר, בעוד שהצאן מבטא את האדם שצורכי קיומו מובטחים על ידי הרועה, כדרך הצאן. ועל כן, קרבן בקר מביא מי שחש שהוא לא מילא כראוי את חובתו, והוא מקבל על עצמו מכאן ואילך לקיים את המוטל עליו; ואילו קרבן מן הצאן יביא מי שממלאת אותו תחושה של הכרת הטוב כלפי ה', מתוך תחושה שכל אשר לנו ניתן מידיו ומתקיים על ידי השגחתו של ה'.

תנאי נוסף בקרבן העולה הוא היותו "תמים", וגם בכך רואה רש"ר הירש עניין עקרוני: מום בקרבן הוא בבחינת פגם באדם המתקרב, שכן "האיבר הפגום מסמל את אחד מתחומי אישיותו; ותחום זה כבר יצא מכלל ההתמסרות אל ה'. אין האדם מתקשר עם ה' בשלמות – בכל ישותו ובכל יחסיו; כי הוא משייר דבר מה ושומר אותו לעצמו", בעוד שהציפייה מן האדם היא להתמסרות גמורה כלפי רצון ה'.

ראינו כאן מעט מזעיר מהתייחסותו העקרונית של רש"ר הירש לנושא הקרבנות. בדרך זו הוא ממשיך ומעניק משמעות סמלית לכל פרט מדיני הקרבנות, כחלק מהדרכת האדם להגיע אל תכליתו – חיים מתוך תחושה מתמדת של קרבת ה'.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם