מדוע לא "ותען להן מרים"?

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

מיד לאחר סיומה של שירת הים שאותה שרו בני ישראל, מובאת שירתן של הנשים: "וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כָל הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ... וַתַּעַן לָהֶם... שִׁירוּ לַה' כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם" (ט"ו, כ-כא). מילה אחת מעוררת כאן תמיהה – "להם": לכאורה, מרים פונה אל הנשים שהוזכרו בפסוק הקודם, אך אם כן צריך היה להיכתב "להן". מה אפוא פירוש הביטוי "וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם" – בלשון זכר?

שאלה זו נשאלה כבר בראשונים, והריב"א (ר' יהודה בן אליעזר, מבעלי התוספות במאה ה-14, מחבר הספר 'מנחת יהודה' על התורה) בפירושו לתורה מצטט מדרש שאיננו מוכר לנו: "שאמרו המלאכים להקב"ה: ריבונו של עולם, אם הקדימונו האנשים לומר שירה, תקדימונו הנשים? ותען להם מרים שירו תחילה ואחר כך נשים". לפי המדרש, דברי מרים נאמרו בתגובה למלאכים, שהתרעמו על כך שלא די בכך ששירת האנשים קדמה לשירתם, אלא גם שירת הנשים. על פי המדרש, מרים עונה למלאכים – "להם" – שהם יכולים לשיר תחילה, לפני הנשים. מכל מקום, דומה שפירוש זה איננו מיישב את הקושי על דרך הפשט.

בעוד שהמדרש מדגיש פער בין האנשים לבין הנשים, הרי שפירושו של רש"ר הירש לעניין הולך בכיוון הפוך לחלוטין. רש"ר סובר שאכן המילה "להם" נאמרה כלפי האנשים, שהיו הראשונים שפתחו בשירה: "להם – לשון זכר – מוסב על משה וישראל", ולדבריו כך עולה גם מן הפועל "ותען", שכן לענות משמעותו להשיב. רש"ר הירש עומד על כך שאמנם יש מקרים שבהם המילה "ענה" מופיעה גם כתחילה של דיבור, מבלי שקדם לו דיבור אחר שכעת משיבים לו, כגון "וענית ואמרת" (דברים כ"ו, ה), "כלם יענו ויאמרו" (ישעיה י"ד, י); או "ויען איוב" (איוב ג', ב), אולם לדעתו "גם במקראות האלה הוא מציין את הדיבור, שנסיבות הרגע זימנוהו: הדיבור 'עונה' על הנסיבות של אותו רגע". משום כך מציע רש"ר שגם כאן כוונת הדברים היא שמרים ענתה לאנשים ששרו לפניה, וחשיבות העניין היא בכך שהתורה ביקשה להדגיש את השוויון שבין שירת הנשים לשירת האנשים: "שמא זה ביאור הדבר: אף על פי שהנשים באו אחרי האנשים ונתנו קולן בשירת ההתפעלות, מכל מקום הושוו לגמרי לאנשים בחשיבות שירתן ובהכרת התעודה הנעלה של העם, שבאה לידי ביטוי בשירתן".

ואכן, בניגוד לדברי המדרש שציטט ריב"א, הרי שבמדרש מוכר הרבה יותר (שמות רבה פרשה כג), דווקא הודגש שגם שירת הנשים קדמה לשירת המלאכים: "כשיצאו ישראל ממצרים וקרע להם הקדוש ברוך הוא את הים והיו המלאכים מבקשים לומר שירה, אמר להם הקב"ה: 'אז ישיר משה ובני ישראל' תחילה ואחר כך אתם, הוי 'קדמו שׁרים' אלו ישראל, 'אחר נוגנים' אלו המלאכים, 'בתוך עלמות תופפות', אלו הנשים שהן קילסו באמצע", ותיאור זה הולם את גישתו של רש"ר הירש.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם