מדוע לא התוודע יוסף לאחיו מיד?

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

שאלת פשר התנהגותו של יוסף לאחיו הטרידה את פרשני המקרא בכל הדורות. רמב"ן שאל: "כי יש לתמוה, אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו?" לדעת רמב"ן, הסיבה לכך הייתה משום שיוסף פעל על מנת להגשים את חלומותיו – "את הכול עשה יפה בעתו לקיים החלומות כי ידע שיתקיימו באמת".

ברם, רש"ר הירש דחה גישה זו מכול וכול. גם הוא תמה, "היה מתקבל על הדעת שיתוודע אליהם מיד – ולו רק למען אביו – ומה גם שכבר ראה בכול השגחה א-לוהית, שכבר למד לתת תודה לאסונו ולחטא אחיו, ולראות בכל אלה רק כלי שרת א-לוהי לעיצוב אושרו הנעלה". עם זאת, הוא סירב לקבל את האפשרות שיוסף פעל כדי שיתגשמו חלומותיו: "כמו כן יוסף, שפיקח היה, מן הנמנע שהאמין שעליו להעמיד את עצמו לשירות חלומותיו. אם יש חשיבות לחלום, יש להשליך את הגשמתו על מי ששלחו. רק שיקולים של הכרח גמור יכלו להביא אותו לידי מעשים שבלא זה ייראו כהטרדה חסרת כל תכלית, אשר מלבד אופיו המוסרי של יוסף אין לייחס אותה גם לפיקחותו, שוודאי איננה מוטלת בספק". משום כך, מציע רש"ר הירש הסבר אחר להתנהגותו של יוסף.

לדעתו, "אילו רצה יוסף לעמוד מול אביו ואחיו כשׂר, וכשר בלבד, אילולי דאג לחזור אל חיק משפחתו כבן וכאח, לא היה זקוק לכל התחבולות הללו". אולם, את יוסף הטרידה השאלה לא מתי יתגלה אל אביו ואחיו, אלא בעיקר באיזו דרך הדבר יקרה. הוא הבין שאין כל טעם שהוא יתגלה אליהם והמצב העכור שהיה ביניהם ישוב לקדמותו. משום כך, "דעותיהם זה על זה חייבות להשתנות בתכלית למען ישרור ביניהם יחס לבבי הדוק; שאם לא כן גם אילו הוחזר אל משפחתו מבחינה חיצונית, היה הוא אבוד ממשפחתו, ומשפחתו אבודה ממנו. לא היה זה אלא טבעי שהיה בלבו על אחיו, שזכר את קשיחות לבם בהתחננו אליהם ולא שמעו, ולא התחשבו גם בצער אביהם. זיכרון זה יוכל להימחות מלבו רק לכשיוכח כי אכן השתנו בתכלית. היה זה אפוא הכרח גמור להעמיד אותם במבחן, אם עוד פעם יהיו מסוגלים – והפעם מתוך סיבות מציאותיות בהחלט – לנתק בן מחיק אביו... מבחן זה היה נחוץ לנפש יוסף; רק לכשיעמדו בו יוכל להעביר מלבו את שארית המרירות". במילים אחרות, מבחן זה היה חשוב לא רק ביחס לאחים, אלא גם ביחס ליוסף עצמו, וליכולתו למחול להם בלב שלם, אם יראה שאכן יחזרו בתשובה ולא יהיו מוכנים להפקיר את בנימין, מתוך תחושת אחווה ומחויבות משפחתית.

רש"ר מסיים: "מה בצע ליעקב לזכות בבן אחד ולשכל תחתיו עשרה, ולראות מתיחות ואיבה שרויות בין בניו?! אך למטרה גדולה זו הוא נזקק לכל התחבולות הללו, והיו אלה - לדעתנו - ראויות בהחלט לחכמתו של יוסף".

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם