על הריגת חפים מפשע במלחמה

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

בפרשת שמעון ולוי בשכם פורש רש"ר הירש חלק מהגותו המוסרית בנוגע למלחמה. כבר הראשונים, ובראשם הרמב"ם והרמב"ן, נחלקו בשאלה האם נכון היה להרוג את אנשי העיר שכם, או שלא הייתה לכך הצדקה, ולמעשה נראה ששאלה זו הייתה שנויה במחלוקת בין שמעון ולוי לבין יעקב עצמו. רש"ר הירש מביע עמדה חד-משמעית בנושא: "עתה מתחילה הגנות, ואין בדעתנו לחפות עליה. אילו הרגו את שכם וחמור, ודאי היה הדין עמהם. אך הם לא חסו על אנשים חסרי מגן, המסורים בידיהם בלא כוח. גדולה מזו, הם שדדו, ובדרך כלל פקדו על אנשי העיר את עוון אדוניהם. לכך לא הייתה כל הצדקה. לפיכך גם גוער בהם יעקב: עכרתם אתי! שמנו וכבודנו היו זכים כבדולח, ואתם עכרתם אותם. הבאשתם את ריחי גם בין הכנעני והפריזי: וכדרך שלא נהגתם בדין, כן לא נהגתם בחכמה".

רש"ר מגלה אמנם הבנה ואמפטיה לעצם הרצון של שמעון ולוי לפעול בכוח הזרוע כדי להגן על כבודה של אחותם: "בתשובתם היחידה, 'הכזונה יעשה את אחותנו', הם מגלים את כל נימוקם. האדון לא היה מרשה לעצמו את כל זה אלמלא הייתה זו נערה יהודייה, זרה ועזובה. רעיון זה עורר בלבם את ההכרה שיש רגעים, בהם גם משפחת יעקב תאחז בחרב כדי להגן על כבוד וטוהר. כל עוד יכבד העולם רק את זכותו של זה שהכוח עומד לצדו, צריך גם יעקב לאמן את ידיו בחרב. הם גם לא ביקשו לנהוג בחכמה. הם רצו להפיל את אימתם על הבריות, שלא יעזו אחרים לעשות כדבר הזה. בנות יעקב לא תהיינה הפקר". אולם יחד עם זאת, אין בכך כדי להצדיק את מעשיהם: "אך הם הרחיקו ללכת, כאשר הרגו צדיקים בעוון רשעים תקיפים".

מכאן לומד רש"ר הירש את הלקח לדורות: "ולהבהרת דברי ימי ישראל אנחנו למדים: אם בסופו של דבר סולדת נפש עמנו משפיכות דמים, עד שהיינו אנחנו הרך והרחמן שבאומות, הרי לא חולשתנו או מורך לבנו הביאונו לידי כך... יכולים גם אנחנו להניף את החרב, יכולים גם אנחנו להיות צמאי דם. רוחנו האנושית והרכה הִנה פרי לחינוך שהקב"ה העניק לנו בגורלנו ובתורתו. אולם רק בדרכים ובממדי הפעולה, רק בהם יש לתת דופי".

וכך גם מבאר רש"ר את דברי התוכחה החריפים שאומר יעקב לשמעון וללוי לפני מותו (מ"ט, ז): "אין הם ראויים להיות מנהיגים, יתר על כן, כמנהיגים הריהם מהווים סכנה... הנה צוואת היסוד של עם ישראל מטילה קללה על ערמה ואלימות שנעשו למען המטרה הצודקת ביותר של טובת הכלל, הרי היא מנציחה את התורה, כי גם בחיי הכלל ולמען הכלל יש לטהר לא רק את המטרות, אלא גם את הדרכים והתחבולות".

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם