השמיטה - מילון מושגים Featured

2 shut

השמיטה בחנות הירקות – מילון מושגים

הרב אורי סדן, רב המושב נוב

עם כניסתה של השמיטה נכנסו לחיינו הרבה מושגים הנוגעים לירקות הרעננים שעל הדוכן. מתוך הנחה שכולם כשרים ומותרים באכילה על פי ההלכה ובלי לקבוע מהו סדר העדיפויות הנכון לשימוש בהם, נבקש להגדיר אותם בכמה מילים, והכי חשוב: לסכם אם יש צורך לשמור בהם על קדושת שביעית.

אוצר בית דין – ירקות שנקטפו אחרי ראש השנה האחרון משדות שהופקרו ונמסרו לניהול בית הדין. ירקות אלו קדושים בקדושת שביעית, כלומר יש לצרוך אותם באופן הרגיל, לצמצם בהשארת שאריות, ואת השאריות שנותרו בכל זאת להניח בכלי עד אשר יתחילו להירקב מעצמן.

אוצר הארץ – מיזם הלכתי שיווקי אשר נועד לקדם את שמירת השמיטה, לטפל בפירות וירקות בשנת השמיטה ולשווקם אותם בלי להסתמך על יבול נוכרי (ע"ע) או על היתר מכירה (ע"ע). בחנויות אוצר הארץ אפשר למצוא פירות וירקות של אוצר בית דין (ע"ע) אך גם ממקורות נוספים.

היתר מכירה – הירקות הנפוצים בשווקים. יהודים מגדלים אותם בשדות שנמכרו לגוי באמצעות הרבנות הראשית לישראל, ויהודים גם משווקים אותם. בירקות של היתר מכירה מצד הדין אין קדושת שביעית (שבת הארץ ח, ח) אך יש שנהגו להחמיר ולשמור קדושת שביעית גם בירקות אלו, וכך נהג הראי"ה קוק זצ"ל בעצמו (שו"ת משפט כהן פו). על היתר המכירה מיום לידתו (בראשית העלייה הראשונה, הרבה לפני שהרב קוק עלה לארץ) נסבה מחלוקת גדולה, הלכתית ואידאולוגית, אם נכון לעשותו ובאיזה היקף, וכן אם הוא מועיל, אם נעשה.

יבול חו"ל – עגבניות מטורקייה, מלפפונים מירדן ושאר ירקות שעשו עלייה מטעמים שאינם ציוניים. באלו כמובן אין קדושת שביעית.

יבול נוכרי – ירקות שמגדלים גויים, חברי פת"ח, חמאס או ללא כל שייכות ארגונית, תושבי הגליל, השפלה, הבקעה או חבל עזה, בקרקע המוחזקת בידם (שלא מכוח היתר מכירה). בירקות אלו אין קדושת שביעית (ר' יוסף קארו בשו"ת אבקת רוכל כד), ומנהג בני ברק להחמיר בכך (חזו"א כ, ז על פי מבי"ט ח"א יא). תוצרת זו מכונה בטעות במקומות רבים גם "שמיטה לחומרא" (ע"ע).

יבול שישית – ירקות שנקטפו לפני ראש השנה ומחכים במקררים עד לשיווק. בירקות אלו כמובן אין קדושת שביעית. מכיוון שבפירות, בניגוד לירקות, קדושת שביעית נקבעת לפי מועד החנטה ולא לפי מועד הקטיף, כל הפירות הנמצאים כיום בשווקים, עד להופעת פירות הקיץ, נחשבים יבול שישית גם אם נקטפו השנה.

מצעים מנותקים – גידול ירקות בעציצים המנותקים מן הקרקע, בתוך חממות, מותר בשמיטה. בירקות אלו אין קדושת שביעית (הרב אלישיב, הובא במשפטי ארץ שביעית 248).

עולי מצרים – ירקות שגדלו באזור שהיה בגבולות הארץ בזמן בית ראשון אך לא היה מיושב ביהודים בזמן בית שני. מעמדו ההלכתי של אזור זה קל יותר, והוא מאפשר לגדל ולשווק תוצרת חקלאית מתוך הסתמכות על היתר מכירה (ע"ע) גם לשיטות הסבורות שהיתר מכירה אינו מועיל בשאר חלקי ארץ ישראל, ולפיכך בירקות המשווקים תחת כותרת זו אין קדושת שביעית.

ערבה דרומית – אזורים בארץ ישראל באזור הערבה, מעין יהב ועד אילת, שלדעת מרבית השיטות אינם נכללים אפילו בתחום עולי מצרים (ע"ע), ולפיכך מותר לגדל בהם ירקות, ובאלו כמובן אין קדושת שביעית. נחלקו הפוסקים היכן בדיוק מתחיל אזור זה ואם לא התקדש עם הקמתה של מדינת ישראל וההתיישבות היהודית שקמה בערבה מאז הקמת המדינה, ולכן באוצר הארץ (ע"ע) משווקים תוצרת זו רק משטחים שנמכרו לגוי בהיתר מכירה (ע"ע).

שמיטה לחומרא – כינוי שהודבק לירקות יבול נוכרי (ע"ע) אשר נועד למתג אותם כתוצרת מהודרת יותר. כינוי זה הוא טעות, כיוון ששאלת ההידור היא שאלה אישית ותלויה כמובן במחלוקת הפוסקים: יש מן הפוסקים הסבורים שתוצרת זו אכן מהודרת יותר מתוצרת של היתר מכירה (ע"ע) או של אוצר בית דין (ע"ע), אולם יש החולקים עליהם וסבורים ששימוש בתוצרת זו מחליש באופן ניכר את האחיזה היהודית בארץ ישראל ותומך בעקיפין בטרור, ולפיכך ספק אם מותר להשתמש בה, וודאי שקשה לומר שהשימוש בה נחשב להידור. לדעתם תוצרת של היתר מכירה עדיפה עליה, ותוצרת של אוצר בית דין שמגדלים חקלאים יהודים שומרי שמיטה בוודאי מהודרת יותר.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם