מחילה אם איננו אשמים Featured

2 shut

האם יש עניין לבקש מחילה אם איננו אשמים?

 

הרב יוסף צבי רימון, יו"ר סולמות, ראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב ורבה של גוש עציון

 

השולחן ערוך פותח את סימן תרו בכותרת ואומר "לפייס את חבירו בערב יום הכיפורים". לכאורה צריך להבין מדוע דווקא בערב יום הכיפורים. אומנם ביום הכיפורים יש מחילה על עבירות שבין אדם למקום למי ששב בתשובה, אבל בין אדם לחברו אין הבדל בין יום הכיפורים לכל יום. כשם שיום הכיפורים אינו מכפר על בין אדם לחברו, כך בשאר ימות השנה צריך ללכת לחברו ולבקש מחילה!

 

אפשר לומר שאולי גם לאחר המחילה מהחבר צריך מחילה מהקב"ה, ודבר זה נעשה ביום הכיפורים. המשנה ברורה (שם, ס"ק א) מסביר שכעת כולם צריכים להיטהר כדי לתקן עצמם ביום הכיפורים מכל העוונות.

 

ואולם ייתכן להוסיף טעם בכך. מקור הדין הוא בגמרא ביומא פז ע"א. הגמרא שם מספרת שרב אמר שיעור לפני רבי. באמצע השיעור נכנס רבי חייא. חזר רב על השיעור מתחילתו. אחר כך נכנס בר קפרא – חזר רב על השיעור מתחילתו. אחר כך נכנס רבי שמעון (בנו של רבי) – חזר רב על כל השיעור. אחר כך נכנס רבי חנינא. אמר רב: האם אפשר בכל פעם לחזור מחדש על השיעור? לא חזר והמשיך את השיעור. רבי חנינא נפגע. בערב יום הכיפורים בא רב אל רבי חנינא לבקש מחילה, והוא לא הסכים למחול! הגמרא מקשה על כך, שהרי 'כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו', ועונה שהייתה לו סיבה מיוחדת להתנהגות זו (בגלל איזה חלום שחלם).

 

לכאורה צריך להבין מדוע היה רב צריך לבקש מחילה. האם היה צריך לחזור על השיעור בפעם הרביעית?! ואומנם, מצידו של רבי חנינא היתה סיבה שבגללה לא מחל, אבל רב איננו יודע את הסיבה, ומבחינתו הוא לכאורה היה בסדר גמור.

 

ומסתבר שיש שני עניינים בבקשת מחילה: א) לבטא את הצער על האיסור שעשיתי, ובכך לתקן את החטא שלי; ב) לא להשאיר אדם פגוע. כלומר, העיקר איננו התיקון שלי אלא המציאות שיש אדם פגוע. כיוון שאני אחראי לפגיעה זו, מובן שאני הראשון שאחראי לתקן.

 

לפי ההבנה השנייה, הרי שאף שרב אינו אשם, הוא מנסה לפייס את רבי חנינא. לא האגו מכתיב לו מה לעשות, לא הכבוד ולא שאלת 'מי צודק'. הוא יודע שיש אדם פגוע ומנסה לרפא את הפצע. אם תראה אדם פצוע ברחוב, תיגש לסייע בעדו אף שלא אתה פצעת אותו. כך גם במקרה זה. אתה לא אשם, ולמרות זאת תנסה לפייס אותו אף שהדבר בא על חשבון כבודך (שבכך נראה כאילו אתה אשם), אולם המגמה היא התיקון, ולא הכבוד!

 

ייתכן עוד שהעובדה שהוא נעלב שלא בצדק מראה שיש לו בעיה, ולכן יש לי סיבה גדולה יותר לעזור לו לפתור את הבעיה. ועדיין צריך להבין: מדוע דווקא ביום הכיפורים בא רב לבקש סליחה, מדוע לא בא קודם?

 

הטור (או"ח תרו. ועיינו שפת אמת בסוגיה שם) מבאר את עניין המחילה בערב יום הכיפורים, ומדבריו שהמחילה אמורה להביא אותנו לאחדות כדי שנגיע לסליחה, כיוון שרק אם ישראל מאוחדים ורק אם יש ביניהם שלום, כמו מלאכים, הקב"ה סולח להם!

 

לאור זאת אפשר להבין את בקשת המחילה בשתי צורות: א) כדי לתקן את העוול שגרם לחברו; ב) כדי לחבר בין שניהם.

 

לסיכום, שלוש סיבות יש לבקשת הסליחה: א) תיקון החטא של הפוגע, כפרה [המטרה: תיקון הפוגע]; ב) תיקון הנפגע, לא משאירים פצוע בשטח [המטרה: תיקון הנפגע]; ג) אחדות: חיבור בין הפוגע לנפגע. חיבור בתוך עם ישראל חשוב כשלעצמו, והוא בסיס לכפרה כעם מאוחד לפני ה' [המטרה: כלל-ישראל, חיבור כלל-ישראל כבסיס לכפרה].

 

לפי א, יש חובה לבקש מחילה רק אם הפוגע אשם. ואולם לפי ב וג יש חובה לדאוג למחילה גם אם הפוגע איננו אשם. אולי לא צריך לבקש מחילה כרגיל, אבל צריך לדאוג למחילה ולחיבור ולומר מילות פיוס.

 

האם יש עניין דווקא בערב יום הכיפורים? לפי א וב אין הבדל מהותי. לפי ג, יש עניין מיוחד לאחדות בערב יום הכיפורים כדי לקבל סליחה.

 

החובה לחיבור בין אדם לחברו חשובה תמיד, אך חשובה במיוחד בערב יום הכיפורים, שבו החיבור הוא המוביל את עם ישראל כאחד להיות מרוצים למקום ולהביא לכפרתם. משימתנו בערב יום הכיפורים היא ליצור אחדות ואהבה בתוך עם ישראל, כדי שיחד נוכל לגשת לריבונו של עולם, להתחבר אליו ולקבל את סליחתו ואת אהבתו. 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם