שו"ת SMS ניצבים תשפ"א Featured

sms790

הרב שלמה אבינר

השתדלות או תפילה * כתוב שלא די בהשתדלות בלא תפילה, וכן לא די בתפילה ללא השתדלות, אבל מה משפיע יותר? הרב אבינר: איננו יודעים. בגמרא (נידה ע ע"א) כתוב רק "דהא בלא הא לא סגי" (זה בלא זה לא די), ולא כתוב מה משפיע יותר.

גידול בעל חיים טורף * האם טוב לגדל בעל חיים טורף, כגון דג שמאכילים אותו בדגים חיים, או שזה מזיק לנפש? הרב אבינר: בסדר. כך הוא עולמם שהם טורפים זה את זה, ואין לנו להיות יותר רחמנים משהם לעצמם.

מיתרים מלאכותיים * האם אדם שעבר כריתת מיתרים ושמו לו התקן מלאכותי יכול להיות ש"ץ ובעל קריאה? הרב אבינר: כן. זה חלק מגופו.

ביטוח לספר תורה * האם זה חיסרון לעשות ביטוח לספר תורה או לחנות של ספרי קודש, הרי כתוב שהארון היה נושא את נושאיו? הרב אבינר: אדרבה, טוב לעשות ביטוח, כמו כל השתדלות שהיא חובה. ועיין בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סי' קיא), שכתב לעניין ביטוח שעושים כדי שיהיה לו כסף לעת זקנה אם ראוי לעשות כן או שהוא חיסרון במידת הביטחון, והשיב דוודאי ראוי לעשות כן. והוא הדין כאן, ואין זה נוגע לארון שהיה נושא את נושאיו, שאלו דברי אגדה, ואין למדין הלכה מדברי אגדה (עי' ירושלמי פאה פ"ב ה"ד, תוס יו"ט לברכות פ"ה, מ"ד, שו"ת שבות יעקב ב קמט, שו"ת נו"ב תנינא, יו"ד סימן קסא ושד"ח, כללים, מערכת אלף סימנים צה-צו – מ"צ).

נרדם מול הרב הראשי * אם אדם נרדם בשיעור מול הרב הראשי, האם להעיר אותו? הרב אבינר: כן. כך רצונו אפילו לא אמר בפירוש. וכן בשיעורו של רב אחר.

נשיאת טבעת לחופה * האם אפשר ששתי ילדות יביאו לחופה את הטבעת על גבי כרית קטנה? הרב אבינר: א) מנהג גויי; ב) חתונה היא הדבר הכי משמח בעולם, ומעליב שמוסיפים כל מיני המצאות.

טעם איסור קעקוע * למה אסרה התורה כתובת קעקע? הרב אבינר: "וזה יכתוב ידו לד'" (ישעיהו מה, ה), ולא לדבר אחר, וזה על ידי ברית מילה. עיין רמב"ם הלכות ע"ז יב, א; חזקוני ויקרא יט, כח.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם